חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות שמיני עצרת – בקשת גשמים – משיב הרוח

משיב הרוח

א. מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתפילת מוסף של שמחת תורה, ואין מפסיקים עד לשחרית של יום־טוב ראשון של פסח (ועד בכלל). ואומרים קודם מוסף פיוטים מענין הגשם שתהא כעין הכרזה.

ב. אם אמר "מוריד הטל" במקום "משיב הרוח ומוריד הגשם" אין זה סימן קללה, אך אין זאת הודאה מושלמת מכיון שבחורף יורד גם גשם וגם טל לברכה, על כן אם נזכר שטעה לפני שסיים את ברכת "מחיה המתים" יחזור ויתחיל "אתה גיבור" ויאמר "משיב הרוח ומוריד הגשם". אמנם אם אמר כבר מלת "ה'" של ברכת "מחיה המתים", אין מחזירים אותו. (שו"ע קיד סע' ה, ו ונו"כ).

ג. אם לא אמר "משיב הרוח" וגם לא אמר "מוריד הטל" מחזירין אותו ואינו יכול לאומרו ב"שומע תפילה". (עיין ברכות כ"ט ע"א, שו"ע קי"ד סעי' ה').

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים