חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות יום כיפור – תפילות יום הכיפורים – ברית מילה בכיפור

ברית מילה בכיפור

קיא. אם יש ברית מילה ביום כיפור מלין אחרי קריאת התורה (שו"ע תרכא סע' ב) ויש נוהגים אחרי "אשרי" (רמ"א שם מ"ב ס"ק ז) כיוון שהשכינה נמצאת בזמן קריאת התורה. ואחרי ברית המילה אומרים "אשרי". אמנם אם צריכים לבוא אנשים מבתי כנסת אחרים מלים את התינוק אחרי תפילת מוסף. (עיין כה"ח תרכא ס"ק י. תקפד ס"ק כח).

קיב. יעשה מציצה בפה בלי יין או משקה אחר, ויש מקילין בחומץ חזק. (עיין כה"ח תריב ס"ק זן. סידור "אהלי יעקב" קכב, משנ"ב ס"ק יא).

קיג. מברכין ברכת המילה על הכוס ונותנין ממנו מעט לילד בן שש או שבע. ואם היולדת חולה באופן שהיא אוכלת ביום כיפור, עדיף לתת לה מהיין ולא לילד בן שש או שבע, וצריכים היולדת או הילד לשמוע ברכת הגפן, לכווין לצאת ידי חובה, ולא לדבר עד שהם שותים מהיין (עיין כה"ח תרכא ס"ק טוב). ונותנים מהיין גם לתינוק הנימול כשאומרים "בדמייך חיי". (ועיין לשמנ"ב ס"ק יא יב כה"ח תרכא ס"ק טו טז טוב)).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים