חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות יום כיפור – תפילות יום הכיפורים – בין מוסף למנחה

בין מוסף למנחה

קי. מצווה ללמוד משניות יומא ביום הכיפורים בכלל ופרט בין מוסף למנחה ולקרוא ספרי מוסר או תוכחות ופיוטים המעוררים את הלב. ובעיקר במקומות המדברים על מעלות התשובה בסוף מסכת יומא (באה"ט תרכא ס"ק א) ומי שמרגיש חלש, עדיף לו שינוח ויישן כדי שיהא לו כוח בתפילת מנחה ונעילה. (עיין משנ"ב תריט ס"ק טז כה"ח תרכ ס"ק יא בא"ח וילך כא מה נוהגים ללמוד).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים