חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות יום כיפור – דברים האסורים ביום כיפור – כללי

כללי

א. כל מלאכה שאסורה בשבת – אסורה גם ביום כיפור. אף על פי שבכל יום טוב אין איסור הוצאה ואין דיני עירוב (בדרך כלל), שונה יום הכיפורים, ודינו כמו שבת ואסור לטלטל במקום שאין עירוב. אמנם העובר על איסור במזיד בשבת חייב סקילה, ובכיפור חייב כרת. (שו"ע תריא סע' ב).

ב. יום כיפור לילו ויומו שווים ואין הבדל בחומרת האיסור בין הלילה לבין היום. הדברים האסורים הם מלאכה, אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, תשמיש המיטה ונעילת הסנדל. (שו"ע תריא סע' א. עיין כה"ח שם ס"ק ה).

ג. רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המטה אסורים מהתורה ביום הכיפורים (שו"ע תריא סע' א. רמב"ם, ספר המצוות מ"ע קסד. עיין כה"ח שם ס"ק ה ומשנ"ב ס"ק ב ג).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים