חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

עשרת ימי תשובה – תשובה בכפרות

תשובה בכפרות

יז. בשעת הכפרות לא יחשוב האדם שזוהי כפרתו ממש, אלא יחשוב כי מה שעושין בעוף הזה ראוי לבוא עליו בעוונותיו, והם ארבע מיתות בית דין: סקילה, שריפה, הרג וחנק. ויחשוב בליבו כששוחטים את העוף שה"ז כמו הרג. ותפישה בצוארו, כחנק. וכשזורקים את העוף לארץ, ה"ז כסקילה ובישול וצלייה באש, ה"ז כשריפה, (קיצור השל"ה מסכת יומא. כה"ח שם ס"ק י). וכן יהרהר בתשובה בשעה שעושה כפרות בכסף כשמסובב את הכסף מעל לראש. והקב"ה ברחמיו יקבל תשובתו.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים