חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

עשרת ימי תשובה – תפילת ימי התשובה

תפילת ימי התשובה

ד. יש נוהגין להתפלל תפילת י"ח בראש השנה וביום הכיפורים בקול רם, כדי לעורר את הכוונה וכדי שישמעו אלה שאין בידם סידור או שאינם יכולים לקרוא. אמנם אם רוב גדול של הקהל אינו זקוק לקריאת שליח הציבור – יש להתפלל בלחש כמו בכל השנה. ולפי הזוהר יש להקפיד ולהתפלל בלחש ממש שאפילו אוזניו לא ישמעו את פיו רק "שפתיה נעות וקולה לא ישמע". (שו"ע תקפב סע' ט. כה"ח תקפב ס"ק זך).

ה. ישתדל להתפלל בכוונה בהכנעה ובתחנונים בלב נשבר ונדכה, הגם שאנו בטוחים שה' יוציא משפטנו לאור, אנו יודעים שביום הזה יש נידונים לחיים ויש להיפך ח"ו. ואם באה לו בכייה מאלייה סימן שבאותה שעה הוא נידון. (עיין כה"ח תקפב ס"ק ס ואחרונים).

ו. יש נוהגים מנהגים שונים בתפילת ראש השנה שאינם מדוייקים על פי ההלכה. ואעפ"כ, לא ימהר אדם לשנות מנהג שנקבע מדורי דורות, אלא רק חכם הקהל יכול לשנות את המנהג בהסכמת רוב מניין ורוב בניין של הציבור. וזאת גם באופן שלא תיווצר מזה מחלוקת, שאם לא כן יצא שכרו בהפסדו.

ז. יזהר לדקדק בתפילתו היטב שלא ישנה את הנוסח, וצריך להדר אחר סידור או מחזור שהוא מדויק היטב להתפלל מתוכו.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים