חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

מוצאי ראש השנה

מוצאי ראש השנה

כו. הבדלה – במוצאי יום שני של ראש השנה אומרים בתפילה "אתה חוננתנו", ומבדילים על הכוס, אבל לא על הנר ולא על הבשמים ומברכים רק "בורא פרי הגפן" ו"המבדיל" וכו'. (שו"ע תצא סע' א). אם לא אמר "אתה חוננתנו" בתפילה, אסור לו לעשות מלאכה עד שיאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", אפילו אם יצאו כבר הכוכבים. (בא"ח ש"ש ויצא כד). וכן אסור לאכול עד שיבדיל על הכוס. (כה"ח רצא ס"ק טוב. רחץ ס"ק ו). וכן הדין באשה שאינה מתפללת ערבית.

כז. בקשה מיוחדת – במוצאי ראש השנה אחרי ערבית כשיבא לביתו יאמר בקשה מיוחדת לסימן טוב, כי יום זה ג' בתשרי הוא התחלת ימי המעשה של השנה כולה. (לשון חכמים א, סי' יז).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים