חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

ראש השנה – תקיעת שופר – ראש השנה שחל בשבת

ראש השנה שחל בשבת

צ. כשחל ראש־השנה בשבת, אין תוקעים בשופר (שו"ע תקפח ה) אלא ממשיכים "אשרי יושבי ביתך" וכו', מחזירים ס"ת ומתפללים מוסף. ויש נוהגים לומר בקשה אחרי שאמרו "למנצח לבני קרח מזמור". (לשון חכמים א, סי' יד).

צא. כשדורש הרב קודם מוסף יעורר את הציבור לקדושת שבת ויום טוב שכ"כ חמורה היא עד שמחשש שמא יהודי ישכח ויטלטל שופר במקום שאין עירוב, ביטלו מ"ע דאורייתא של תקיעת שופר, בשב ואל תעשה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים