חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

דברים האסורים בתעשה באב – שאילת שלום

שאילת שלום

לב. אסור לשאול בשלום חברו בתשעה באב. ואפילו לומר "בוקר טוב" וכד' – אסור. ואם מישהו מברך אותו לשלום – ישיב לו בשפה רפה כדי שלא יגיע למחלוקת. (שו"ע שם סע' כ. כה"ח שם ס"ק צ. בא"ח דברים כד).

לג. אסור לשלוח בתשעה באב מתנה לחברו, שזהו בכלל שאילת שלום. אך מותר לשלוח מתנה או לתת צדקה לעני כל היום. (כה"ח שם ס"ק צא. בא"ח שם).

לד. לא יטייל בתשעה באב ברחובות כדי שלא יבוא לידי שחוק וקלות ראש. (שו"ע שם סע' כא).

לה. יש אוסרים לעשן סיגריות בתשעה באב ויש מתירין לעשן אחר הצהריים בצנעא בתוך ביתו. (כה"ח שם ס"ק ג).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים