חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

חמש תעניות – ברית מילה בתענית

ברית מילה בתענית

סא. כשחל ברית מילה בי"ז בתמוז, בי' בטבת או בצום גדליה – אין דוחים את הברית ומלים את התנוק בזמנו.

סב. אם הצום נדחה ליום ראשון – יש אומרים שאבי הבן מתענה ויש אומרים שלא יתענה, ונוהגים להתענות ואת הסעודה עושים במוצאי הצום.

סג. ב"ט' באב" בין שחל בזמנו ובין שנדחה ליום ראשון נהוג שכולם מתענים – גם אבי הבן. ואף על פי שמתענה, מותר לאב, לאם, למוהל, לסנדק ולאשה הסנדקית (המביאה את הילד) להחליף את הבגדים. ועיין לקמן הלכות ביתר פירוט. (עיין כה"ח תקמט סע י. תקנט ס"ק עד).

סד. כשחל ברית מילה בתענית אסתר בין בזמנה ובין שלא בזמנה אין מתענים. (עיין כה"ח תרפו ס"ק כח).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים