חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות ספירת העומר – חייבים ופטורים

חייבים ופטורים

לו. נשים – פטורות מספירת העומר, וע"פ הסוד אין להן לספור כלל. (עיין כה"ח תפט ס"ק ט. שער הכוונות פה ג. שו"ת רב פעלים א, או"ח סוד ישרים, סי' יב וכ"כ המשנ"ב ס"ק ג).

לז. ילדים – מצווה לחנך את הילדים הקטנים לספור ספירת העומר. ויספרו בברכה. ואם שכחו מלספור יום אחד ימשיכו לספור בלי ברכה כמו גדולים. (אחרונים).

לח. קטן שהגדיל – בתוך ימי הספירה, ונעשה ל"בר מצווה", והקפיד לספור ספירת העומר לפני היותו בר מצווה מידי יום ביומו, ימשיך לספור בברכה גם אחרי היותו בר מצווה. (עיין כה"ח תפט ס"ק צד).

לט. אונן – שמתו מוטל לפניו, פטור מכל המצות שבתורה. מי שהיה אונן בלילה – לא יספור בלילה אלא יספור בלא ברכה ביום לאחר הקבורה, בשאר הימים יספור בברכה. אם הוא יודע שגם במשך היום ישאר אונן – יספור בלילה בלא ברכה ובשאר הלילות יספור בברכה. וישתדל לספור אחרי שמסר את מתו לאנשי החברא קדישא. (עיין כה"ח שם ס"ק פה, פו) ועיין למשנה ברורה (בביאור הלכה עמוד 291 ד"ה בלא ברכה) שפסק כן והוסיף שאם לא ספר לילה ויום – יספור מאותו יום בלי ברכה אף על פי שכשהיה אונן היה פטור מספירת העומר.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים