חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

יום טוב – שקילה

שקילה

מח. אסור לשקול ביום טוב אפילו בביתו כדי לדעת כמה יבשל וכן אסור להניח מנה כנגד מנה שידוע לו משקלה. ואסור לקחת ביד המשקל וביד הבשר כדי לשער. אך מותר לקחת את החתיכה לבדה בידו כדי לשער משקלה באומד הדעת. ואם הוא אומן שיודע לכוין – אסור לעשות כן כדי למכור. אבל אם עושה בביתו כדי לידע כמה יבשל – מותר. (שו"ע תק סע' ב. בא"ח במדבר יב).

מט. אסור למדוד או לשקול אוכל או להשקל במשקל ביום טוב, ולכן אין למדוד אוכל לתינוק בבקבוק וכד' אלא ימדדו לו בערך ולא במדויק. (שו"ע שם. בא"ח שם).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים