חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

יום טוב – הדלקת הנרות בערב יום טוב – הדלקה במוצאי שבת

הדלקה במוצאי שבת

יח. אם חל יום טוב ביום ראשון, צריכה האשה להדליק נרות חג במוצאי שבת אחרי זמן צאת השבת עפ"י הלוח. וצריכה להיזהר להעביר מאש דולקת, ולכן תכין מערב שבת נר נשמה גדול שידלוק עד מוצאי שבת, וממנו תעביר אש. וכן צריכה להזהר לא לכבות את הגפרור או את הנר שבידה אחרי הדלקת הנרות.

יט. אם האשה לא התפללה ערבית במוצאי שבת ליל החג, או לא אמרה בתפילה "ותודיענו", אסור לה לעשות מלאכה האסורה בשבת, ואפילו המותרת ביום־טוב, ואסור לה להדליק את הנר, עד שתאמר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".

כ. מברכים במוצאי שבת זה חמש ברכות בקידוש, וסימנם יקנה"ז: יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן: א) יין – "בורא פרי הגפן". ב) קידוש – "אשר בחר בנו וכו' מקדש ישראל והזמנים". ג) נר – "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מאורי האש". (ויסתכל על הנרות שהדליקה האשה). ד)  הבדלה – "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המבדיל וכו' ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לקודש". ה) זמן – "שהחיינו".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים