חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

יום טוב – מוצאי יום טוב

מוצאי יום טוב

א. במוצאי יום טוב שהוא יום חול אומרים בתפילה "אתה חוננתנו", ומבדילים על הכוס, אבל לא על נר ובשמים ומברכים רק "בורא פרי הגפן" ו"המבדיל וכו'". במוצאי יום טוב ושבת (בחו"ל) מבדילים כרגיל על נר ובשמים. (שו"ע תצא סע' א).

ב. אם לא אמר "אתה חוננתנו" בתפילה. אסור לו לעשות מלאכה עד שיאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", אפילו אם יצאו כבר הכוכבים. וכן אסור לאכול או לשתות עד שיעשה הבדלה על הכוס. וכן הדין באשה שאינה מתפללת ערבית. (מ"ב תצא ס"ק א).

ג. אם חל יום טוב ביום שישי – מתפללים במוצאי יום שישי כמו בכל ערב שבת, דהיינו קבלת שבת בלי "במה מדליקין" ותפילת שבת ללא כל שינוי וללא כל תוספת.

ד. בחו"ל מתפללים במוצאי יום טוב ראשון תפילה של יום טוב.

ה. יש מקומות שנהגו הנשים לא לעשות מלאכה ביום איסרו חג, ובאותם מקומות אין לעשות מלאכה כמו כל דבר מותר שנהגו בו איסור. (כה"ח תצד ס"ק מט).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים