חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

חול המועד – מלאכה במועד – העברת דירה

העברת דירה

ל. אסור לעבור דירה אפילו מדירה כעורה לדירה נאה. אבל מותר להעביר דירה מבית לבית בבנין אחד אפילו בשתי כניסות נפרדות, ואפילו בשני בנינים הנמצאים בחצר אחת – מותר. (שו"ע תקלה סע' א). ויש אוסרים בכל הנ"ל וטוב להחמיר. (כה"ח שם ס"ק י).

לא. אדם הצריך לפנות דירתו, ואם לא יפנה ישלם קנסות וכד' יכול לפנות דירתו אפילו מעיר לעיר. (רמ"א תקלה סע' א).

לב. לדעת השו"ע אסור לעבור דירה, אפילו מדירה שאינה שלו לדירה שלו, משום שיש בזה טרחה גדולה, ויש מתירין. (כה"ח תקלה ס"ק יא).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים