חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

תפילות פסח – מנחה של ערב פסח

מנחה של ערב פסח

א. מתפללים מנחה של ערב פסח מוקדם מהרגיל, שהיא כנגד תמיד של בין הערבים, ואחר כך טוב לעסוק בענין קרבן פסח שהיו מקריבים אותו בזמן שבית המקדש היה קיים, וטוב לומר סדר פסח זה בעיתו ובזמנו. ולאחר מכן כדאי לומר סגולת ר"ש אוסטרופולי ומ"ב מסעות.

ב. יש נוהגים לעשות עירובי חצרות אחרי מנחה בעוד השמש על הארץ.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים