חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

מהלכות חודש ניסן – הכשרת סירים

סירים

לח. סירי אלומיניום – צריכים הכשרה על ידי הגעלה, ומאחר ומצוי בתחתיתם כעין גומות שחורות צריך לנקותם היטב לפני ההגעלה. ואם נשארו כתמים ללא ממשות, אין הם מעכבים. ואם יש בהם ממשות – אפשר לשורפם באש. (שו"ע תנא סע' ג. מ"ב שם ס"ק כד. כה"ח שם ס"ק מח).

לט. סירי אמאיל – אפשר להגעיל סירי אמאיל ברותחין, וטוב להגעילם ג' פעמים. (שו"ע תנא סע' כג ורמ"א. כה"ח שם ס"ק רפח. שו"ת חת"ס יו"ד ב, קיג. שו"ת רב פעלים ג, או"ח סי' כח). ואם משתמשים בהם על האש ממש כמו מגשי אפיה – אין להם הכשר.

מ. סירי טפלון – רצוי לא להגעיל מחבתות וסירי טפלון בגלל שלפעמים מבשלים בהם ללא נוזלים. ואם ילבנו אותם יתקלקל הציפוי. על כן אין להכשירם כלל.

מא. סיר לחץ – אפשר להכשיר סיר לחץ על ידי הגעלה, וגם הגומי שבשפתו צריך הגעלה וניקוי, ורצוי להחליפו. ואם יש בסיר הברגות וחריצים שקשה לנקותם, אין מועילה הגעלה. ויעשו שאלת חכם.

מב. סירי אפיה ומגשי תנורים – צריכים הכשרה על ידי ליבון, אולם מכיון שאין הם יכולים לעמוד באש עד שיאדימו – אי אפשר להכשירם, ויניחם עם כלי החמץ. ומי שיש לו צורך בהם, ירכוש כלי אפיה מיוחדים לפסח.

מג. סיר שמחממים בו יבש – דינו כדין מגשי אפיה, שצריכים ליבון.

מד. כלי שצריך ליבון ממש דהיינו שיתזו ממנו ניצוצות, אינו יכול להסתפק בליבון קל. (עיין רמ"א תנא סע' ד).

מה. מחבת – בדרך כלל קשה לנקות את המחבת באופן יסודי, ולכן מן הראוי לרכוש אחרת לפסח. והרוצה להכשירה צריך ללבנה ליבון קל, דהיינו להניחה על האש ללא מים ולחמם אותה בחום גדול, עד שאם יניח עליה קש מן העבר השני, הוא ישרף. כל זאת בתנאי שיצליח לנקות אותה היטב גם מבחוץ. (שו"ע תנא סע' יא ורמ"א. מ"ב ס"ק סז).

מו. סיר גדול – כשרוצים להגעיל סיר גדול, מלבנים אבנים ומניחים בתוכו, ושופכים עליהם מים רותחין מכלי ראשון, אחר כך מגלגלים את הכלי הגדול כדי שתגיע ההגעלה לכל מקום. (שו"ע תנא סע' כא ורמ"א. שו"ע תנב סע' ו).

מז. יש עוד אפשרות להגעיל כלי גדול על ידי שמרתיחים בתוכו מים ומכניסים לתוכו אחר כך גוש ברזל אבן או לוהטת עד שהמים הרותחים גולשים על שפתו.

מח. הרוצה להגעיל דוד של מים חמים, ויש לו ברז בקרקעיתו, יעשה שאלת חכם.

מט. חצי כלי – אפשר להגעיל חצי כלי, ואחר כך להפכו ולהגעיל חציו השני.

נ. מכסה הסיר – צריך להכשיר את מכסה הסיר כמו הסיר עצמו, וצריך לנקות היטב בכל מקום בו יש קפלים. (עיין שו"ע תנא סע' יד).

נא. ידיות – ידיות הכלים צריכות הכשר. ואם הן אינן נכנסות לתוך הסיר הגדול, יכול להכשירם בשפיכת רותחין עליהם. ואם יש בהם ברגים יש לנקותם היטב לפני ההכשרה או ללבן ליבון קל, וטוב לשאול בענין זה שאלת חכם. (שו"ע תנא סע' יב ורמ"א. כה"ח שם ס"ק קנב).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים