חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

ערב פסח שחל בשבת – הכנה בשבת למוצאי שבת

ערב פסח שחל בשבת – הכנה בשבת למוצאי שבת

סח. הכנות – אין לעשות שום הכנות לסדר ליל פסח, אפילו לא סידור השולחן, מכיון שאסור להכין משבת ליום טוב.

סט. שינה בשבת תענוג, ובפרט בשבת זו, אך כיון שאין מכינים משבת מכין ליום טוב לא יאמר אדם "אני ישן בשבת בכדי שאוכל להיות ער בליל הסדר", אולם מותר לחשוב כך. (עיין ספר חסידים סי' רס"ו, מש"ב סי' ר"צ ס"ק ד' ועיין בא"ח צו אות ז').

ע. טוב להרבות ביום זה בלימוד תורה ובפרט בהלכות פסח והסדר.

עא. טילטול מצה – אין לטלטל בשבת זו מצה שמורה מלאכת יד שהיא "מוקצה" כיון שהיא דבר חשוב ויקר שאי אפשר להשתמש בו בשבת. ודבר זה אסור בין בבית בין בעיר בין אם יש בה עירוב ובודאי אם אין. אולם מצת מכונה אפילו שהיא שמורה מותר לטלטל כיון שאין אדם מקפיד שלא להאכילה לקטנים, וכל שכן שמצה רגילה מותר לטלטל.

עב. מי ששוהים בשבת זו בביתם ובליל הסדר מתארחים מחוץ לביתם, ורוצים לאכול ממצה שמורה שלהם – יעבירו את המצות למקום ה"סדר" ביום שישי או במוצאי שבת. אם לא העבירו – יש לסמוך על המקילים לטלטל מצה שמורה בשבת, אם הכין אותה על מנת לתת ממנה גם לילדים קטנים.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים