יום רביעי, נובמבר 25, 2020
עגלה / 0.00

אין מוצרים בסל הקניות.

אין מוצרים בסל הקניות.

הימים הנוראים וחגי תשרי

סיעתא דשמיא קודמת לחכמת הגנב

סיפר מרן זצוק״ל פעם בליל פורים: מעשה היה בנערה צעירה וחכמה בבגדד שהייתה בבית הוריה לבדה באין איש עמה, עד שלפתע שמעה קולות רעש עולים מאחד החדרים הסמוכים. הבינה הנערה כי גנב או פורץ נכנס לביתם... אזרה הנערה אומץ ועשתה עצמה מרוכזת בעניניה... בהיותה שקועה בקריאת ספר. כשהרגישה בנוכחות הגנב בחדרה, הרימה עיניה מספרה, נתנה בו עיניה ואמרה כבדרך אגב: "הו, שלום עליך!" "שלום", ענה...

קרא/י עוד

תולדותיהם – מעשים טובים

"אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ: וַיּוֹלֶד נֹחַ שְׁלֹשָׁה בָנִים אֶת שֵׁם אֶת חָם וְאֶת יָפֶת:" (בראשית ו', ט׳-י') רבים מהמפרשים עמדו על השאלה הבאה: התורה פתחה ב״אלה תולדות נח", והיינו מצפים שמיד תפרט את שמות בניו, שם חם ויפת, כפי שאכן עשתה בסוף הפסוק. אבל מדוע הפסיקה התורה בין שני חלקי המשפט, והוסיפה הערה שלכאורה לא ממין...

קרא/י עוד

צדיק תמים

"אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ:" (בראשית ו', ט׳) "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום" (רש"י בשם הגמ׳ סנהדרין ק״ח ע״א) עצם השוואת נח לאברהם אבינו מעידה על כבודו של נח ועל מעלתו,...

קרא/י עוד

מול כפירה והרשע

"אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ:" (בראשית ו', ט׳) בהמשך הפסוקים פונה הקב״ה לנח ואומר לו (ז', א'): "ויאמר ה׳ לנח בא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה". חז"ל עמדו על כך שבתחילה נקרא נח "צדיק תמים", ואילו אחר כך נקרא "צדיק" בלבד, ואמרו: מכאן אנו למדים שאומרים מקצת שבחו של אדם...

קרא/י עוד

לא יכול, פירושו לא רוצה

סיפר מרן הרב זצ״ל את המעשה הבא, אשר שמע אותו מפי מו״ר ראש הישיבה, רב רבנן רבי עזרא עטיה זצ״ל, ראש ישיבת פורת יוסף בירושלים עיה״ק, ויש בו מוסר השכל גדול: הרב הגאון חכם אברהם ענתבי (סקה) היה מגדולי רבני ארם צובה-חאלב, הידועים בחריפותם, והיה ראש אב בית דין לקהילת אר״ץ בי-ם עיה״ק. פעם אחת פגש חכם אברהם את ראש הקהילה, שהיה גביר נכבד, שהגיע...

קרא/י עוד

נחלת גוים – ולא ישמעאל

"בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ:" (בראשית, א׳, א׳) "בראשית אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים (תהלים קיא, ו'), שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקב"ה היא, הוא...

קרא/י עוד

השמים שמים לה׳ והארץ לבני אדם

"בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ:" (בראשית, א׳, א׳) הגמרא במסכת חגיגה (י״ב ע״א) מביאה שתי דעות בעניין סדר בריאת העולם, וכל אחת מביאה הוכחה מפסוק בפרשתנו. וז״ל: "תנו רבנן, בית שמאי אומרים: שמים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ, שנאמר (א', א'): ׳בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׳. ובית הלל אומרים: ארץ נבראת תחילה ואחר כך שמים, שנאמר (ב', ד׳): ׳ביום עשות...

קרא/י עוד

שבעים פנים ל"בראשית"

בסימנא טבא, אנחנו שוב מתחילים את התורה מבראשית. רק על המילה הראשונה בתורה, "בראשית", נכתבו פירושים רבים. בעל "אור החיים" הקדוש כתב עליה כ״ב פירושים! רש״י (א׳, א׳, ד״ה: "בראשית ברא" עפ״י מדרש בראשית רבה א', א') מאריך בפירושו, ואומר: "אין המקרא הזה אומר אלא דרשני", ומפרש את המילה "בראשית" על פי הדרש ועל פי הפשט, עיי״ש. הרמב״ן הקשה על שני ביאוריו של רש״י, ופירש...

קרא/י עוד

סיום והתחלת התורה

מיד עם סיום הקריאה של פרשת ״וזאת הברכה״ אנו מתחילים - ללא הפסקה - בקריאת פרשת "בראשית", לחבר את סוף התורה עם תחילתה. כך אנו מחברים בין האות שבה מסתיימת התורה - ל׳, ובין האות שבה מתחילה התורה – ב׳, להיות לב. ללמדנו, כי כשם שהלב פועם יומם וליל באין הפוגה ומנוחה, להבדיל משאר איבריו של האדם אשר פעמים נחים, כגון כאשר האדם ישן, כך...

קרא/י עוד

כפיית עול התורה על אומות העולם

על הפסוק (דברים ל״ג, ב'): "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו" כתב רש״י: "וזרח משעיר למו - שפתח לבני עשיו שיקבלו את התורה ולא רצו", וכן בני ישמעאל. במדרש (ספרי, וזאת הברכה א׳ א׳-ב') הוסיפו שפנה גם לבני עמון ולבני מואב ולא רצו. רק אחר כך בא להר סיני לתת לישראל תורה. ויש להבין: מדוע חיזר הקב״ה אחרי אומות העולם שיקבלו את התורה? אלא הקב״ה...

קרא/י עוד
שינוי גודל כתב
ניגודיות

מאמר מרדכי - שבת

חדש! חלק חמישי

דרכי טהרה בספרדית

בנוסף לעברית ואנגלית

אביהם של ישראל - ח

8 חלקים של סיפורים על מרן

מוצרים

חדשים

מספרי

מרן

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים