מי יבנה את בית המקדש השלישי

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' קל"א

מי יבנה את בית המקדש השלישי?

תשובה

רש"י כתב (סוכה מ"א ע"א ד"ה "לא צריכא") שבית המקדש ירד בנוי ומשוכלל מהשמים.

ואמנם לפי פשט הרמב"ם (הלכות מלכים פי"א ה"א וה"ד) משמע שהמלך המשיח יבנה את בית המקדש השלישי, וכן כתב המנחת חינוך. אך עם זאת השאיר הרמב"ם עניינים אלו לימות המשיח, ולכשיבוא – נראה כיצד יקרו הדברים.

להלכה – אנו פוסקים כרש"י, שבית המקדש ירד בנוי ומשוכלל, וכן משמע בזוהר הקדוש במספר מקומות.

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים