מילה שלא בזמנה ביום חמישי או שישי

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי, לך לך, עמ' קכ"ה

תינוק חולה אשר מילתו אינה בזמנה וההורים מזמינים את המוהל למול את בנם ביום ה' או ו' בשבוע, האם מותר להיענות לבקשה, או שיש לנהוג כדעת האוסרים המובאים בבית יוסף (יו"ד סי' רס"ב וסי' רס"ח, והובא בט"ז סי' רס"ב סק"ג) כדי שלא יגרם צער לתינוק ביום שבת?

תשובה

בענין מילה שלא בזמנה אנו נוהגים כדעת הבית יוסף, שאין לעשותה לא ביום ה' ולא ביום ו', וקל וחומר שאין לעשותה בשבת. אמנם אם כבר הזמינו את ההורים, האורחים, האולם וכדו', וייגרם להם פסד ממון מרובה, או ייגרם להם צער גדול לקרובים שכבר הוזמנו – בדיעבד אפשר להקל ולמול ביום ה' או ו', אך בשום פנים ואופן אין למול בשבת (ועיין בשו"ת "רב פעלים" יו"ד ח"ד סי' כ"ח, "ברכי יוסף" יו"ד סי' רס"ב סק"ב, וכ"כ בספר "נתיבי עם" יו"ד סי' רס"ב שכתב שכך הוא המנהג בארץ ישראל שאין מלים מילה שלא בזמנה לא ביום ה' ולא ביום ו').

Previous דחיית ברית מילה משבת ליום חול
Next קבורת ערלת הנימול בעפר
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים