תשלום היזק יום עבודה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' קצ"ה

אדם שפגע במכונית והזיק. חברת הביטוח שילמה את הנזק אך לא שילמה לניזק את הפסד יום העבודה שהתעסק בתיקון הנזק. האם המזיק חייב לשלם זאת לניזק?

תשובה

לכאורה צריך לשלם את כל הנזק במלואו (נזק ישיר חייב בדיני אדם, נזק עקיף צריך לשלם כדי לצאת ידי שמים). אולם מכיון שלפי החוק לכל מכונית יש ביטוח, וכל בעל מכונית עלול להיקלע לנזק מכוניתו או למכונית אחרת חלילה, הרי זה כאילו הסכימו כולם על כך שאת הנזק שגרם לאדם כתוצאה מהתאונה, הפסד יום עבודה וכדו' – אין משלמים אלא את גובה הנזק כפי שמשלמת חברת הביטוח.

אף על פי כן, אם קרתה תאונה ואדם הזיק את חברו – יבקש ממנו סליחה ומחילה.

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים