תפילת הדרך למי שחוזר לביתו בלילה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
שו"ת הרב הראשי,  תשמ"ח-תשמ"ט, עמ' 204-205

אדם שאומר ביום את תפילת הדרך, האם כאשר הוא חוזר לביתו בלילה עליו לומר תפילה זו שוב מפני שזהו יום חדש?

תשובה

אין אדם מברך על תפילת הדרך שוב בלילה אם כבר בירך ביום, למרות שהלילה נחשב ליום חדש. עיין בשו"ע או"ח סי' ק"י סע' ה', ובכה"ח שם ס"ק מ'-מ"ח(1)(2).

מי שרגיל לאמרה בברכה, יכול במקרה זה לאומרה בלילה בלא ברכה. ובפרט לסברת הרדב"ז(3), שאם הולך כמה ימים, מברך רק ביום הראשון של יציאתו, ושוב אינו מברך בשאר הימים(4).


1. בא"ח פרשת עקב ש"ר אות י"ח.
2. ואם חשב שלא לנסוע יותר באותו יום, ולפתע החליט לצאת לנסיעה נוספת בלילה – לא צריך לברך פעם נוספת, כי הברכה ביום נמשכת גם על הלילה.
3. הובא בברכ"י סי' ק"י סק"ט. וע"ע מ"ב שם סקכ"ו.
4. לכן, בטיול בן כמה ימים, צריך לומר את תפילת הדרך רק ביום הראשון.
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים