שתיית ארק בבית הכנסת

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
שו"ת הרב הראשי,  תשמ"ח-תשמ"ט, עמ' 216-217

האם מותר לשתות אר בבית כנסת בשבת בשעת התפילה וקריאת התורה?

תשובה

בדבר זה יש שלושה איסורים:

  1. שתייה לפני הקידוש(1).
  2. שתייה לפני גמר התפילה(2).
  3. החמור מכולם – זלזול בתפילה וקריאת התורה.

על כן, ראוי וטוב לגעור בנוהגים כך ולבטל מנהג זה.


1. שו"ע או"ח סי' רפ"ט סע' ג').
2. שו"ע או"ח סי' רפ"ט סע' ג').
Previous חינוך הקטנים לבית הכנסת
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים