שני חתנים בר מצווה כהנים

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

דברי מרדכי, במדבר, עמ' נ"ג

כשיש שני חתני בר מצווה באותו בית הכנסת ושניהם כהנים, כיצד ינהגו בעלייתם לתורה?

תשובה

אסור להעלות כהן אחר כהן או לוי אחר לוי. גם בהמשך קריאת הפרשה, לפי הרמ"א אין מעלין כהן או לוי לעלייה אמצעית. למנהגנו מותר הדבר, אך צריך לומר "אף על פי שהוא כהן" או "אף על פי שהוא בית אהרון" (ראה שו"ע או"ח סי' קל"ה סעי' י'). מכל מקום גם באמצע העליות אין מעלין כהן אחר כהן או לוי אחר לוי (שו"ע שם סי' קל"ה סעי' ח').

לפי זה, אם שני החתנים כהנים או לוויים, אין אפשרות שאחד יעלה אחר השני, אלא ימצאו פתרון אחר: או שיעלו מישהו אחר ביניהם, או שיקראו את קריאת התורה בשני מניינים נפרדים.

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים