שימוש בצנצנת ללא טבילה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  חיי שרה, עמ' קצ"ח

אדם שקונה צנצנת ריבה או בקבוק בירה כשרים בחו"ל ורוצה להשתמש בצנצנת או בבקבוק שימושים נוספים, האם צריך להטבילם במקווה?

תשובה

על הפסוק "ויקם שדה עפרון" פירש רש"י שלשדה היתה תקומה ולא בלשון קניין.

הירושלמי (ע"ז פ"ה הלכה ט"ו) אומר שהטעם החייבה התורה להטביל כלי נוכרים בפרשת מדיין (במדבר ל"א, כ"ג) הוא כדי שיצאו הכלים מטומאת הגוי לקדושת ישראל, ואף שלמצוות התורה אין צורך בטעמים, מכל מקום זהו אחד הטעמים כפי שהורונו חז"ל, ולכן כלים מתוצרת גוי הנקנים על ידי ישראל צריכים טבילה במקווה הכשר לטבילת אשה (עיין שו"ע יו"ד סי' ק"כ סעי' א').

ובעניין הצנצנות, הבקבוקים, קופסאות פח המשמשים לאריזה חד פעמית, דנו הפוסקים אם יש להם דין כלי או דין אריזה.

ולמעשה, כיון שהכלים יוצרו מלכתחילה לשימוש חד פעמי, אין צורך להטבילם אף שמשתמש בהם שימוש נוסף.

יש להוסיף, שכלי שיוצר על ידי יהודי ונקנה מחנות של גוי – יש להטבילו ללא ברכה. ואדם שנכנס לקיוסק לשתות – אף שמעיקר הדין היה צריך לברר אם הטבילו את הכוסות, נהגו למעשה להקל לשתות (ע"פ דרכי תשובה יו"ד סי' ק"כ סע' ע').

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים