רפואה ע"י רופא

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' קל"ב

אדם חולה, האם מותר לו להתרפא ע"י רופאים?

תשובה

הגמרא בפסחים (נ"ו ע"א) כותבת שחזקיהו גנז את ספר הרפואות, לפי שלבם של בני דורו לא היה נכנע לחולאים, שכן אדם שחלה בימיו נזקק לספר הרפואות ומתרפא, במקום לעשות חשבון נפש ולחזור בתשובה. מכאן היו שרצו ללמוד שאסור ללכת לרופא.

אבל הרמב"ם כתב (פירוש המשנה פסחים פ"ד משנה ט') שספר הרפואות שנגנז לא עסק ברפואות ממש, אלא בחישובי מזלות וכוכבים. אך אדם שצריך להתרפא ע"י רופא רשאי ללכת אליו, שכן זהו צורך קיומי כמו אכילה ושתייה. הרשות לרופא לרפא נלמדת מהפסוק (שמות כ"א י"ט) "ורפא ירפא" (עי' ב"ק פ"ה ע"א).
כשהולך החולה לרופא יתפלל לה' שירפאהו, ויאמר:
"יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שיהיה לי עסק זה לרפואה כי רופא חינם אתה. ברוך רופא חולים" (שו"ע סי' ר"ל סעי' ד').

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים