קבורת ערלת הנימול בעפר

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

דברי מרדכי, במדבר, עמ' ר"ה

כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל: "והיה כיון דחמא בלעם חייבא דבית ישראל הוון גזרין עורלתהון וטמרין בעפרא דמדברא, אמר מן ייכול לממני זכוותא חסינייא האילין".

ביאור:

כשראה בלעם שמלין בני ישראל את בניהם ומניחים את הערלה בעפר, אמר: "מי יכול למנות את הזכויות הללו, שאפילו בעפר יש לעם ישראל מצוות.

וכתב בעל הטורים בדרך רמז: "עפר" בגימטריא 351 (עם הכולל), המילה "ערלה" – 305, ואת הערלה, אחר שעושים את הברית, מניחים בתוך חול, וחול בגימטריא 46. ביחד – 351.

על פי הדברים הנ"ל נוהגים המוהלים להניח את הערלה בעפר, ולאחר מכן קוברים אותה בעפר ואומר: "והנחש עפר לחמו".

בשבת צריך שהעפר יהיה מוכן מבעוד יום, כדי שלא יחשב מוקצה (עיין שו"ע יו"ד, סי' רס"ה סעי' י').

Previous מילה שלא בזמנה ביום חמישי או שישי
Next תשלום למוהלים עבור עשיית ברית מילה
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים