קבורה בארץ ישראל

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' קל"א

האם מותר למכור חלקת קבר בארץ ישראל ליהודי הגר בחו"ל, והלביאו אחר הפטירה לקבורה בארץ?

תשובה

מרן פסק ביו"ד (סי' שס"ג סעי' א', ובפת"ש שם) שמותר, ויש בזה קיום של "וכיפר אדמתו עמו".

מכל מקום, אם חסר מקום בבית הקברות – אנשי ארץ ישראל קודמים, מדין "עניי עירך".

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים