נער בר מצווה – עלייה וקריאה בתורה בחג השבועות

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
שו"ת הרב הראשי תש"נ-תשנ"ג עמ' 32-33

ברצוני להקדים לעלות לתורה ולקרוא את הפרשה של חג השבועות – מעמד הר סיני בתור קריאת בר מצווה, למרות שאהיה בן 13 רק לאחר חג השבועות. האם זה אפשרי מבחינה הלכתית?

תשובה

בשבועות נהגו שגדולים עולים לתורה ולא קטנים(1). אפשר לעלות עלייה אחת אך לא בעשרת הדברות, שעלייה זו נהגו שגדולים קורין אותה(2).


  1. חתן בר מצווה הרוצה לעלות לתורה וקרוא את כל הפרשה: אם הגיע לגיל מצוות – יכול לקרוא, ובנידון דידן, שטרם הגיע לגיל מצוות – הספרדים נוהגים שנותנים לו בשבת ויו"ט לקרוא רק את העלייה שלו.
  2. ועי' שו"ע או"ח סי'רפ"ב סעי' ד' בהגה, ועי"ש במ"ב סקכ"ג, וע"ע בסע' ג' ומ"ב סקי"ג).
Previous ברכת "ברוך שפטרני" על הבת
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים