מקום הדלקת נרות בחג הסוכות

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

ירח האיתנים, סוכות, עמ' רמ"ג

השנה יחול יו״ט ראשון של סוכות בשבת. לצערנו בתקופה האחרונה אירעו ב״מ כמה מקרים של סכנת נפשות כתוצאה מהדלקת הנרות שבסוכה, ולפיכך היכן ניתן להדליק נרות שבת ויו״ט?

תשובה:

ישנם שתי שיטות. יש שיטה אחת האומרת, שהאשה תקדים להדליק נרות שבת בסוכה ותברך: 'להדליק נר של שבת ויום טוב', ולמי שנוהגת מברכת גם ׳שהחיינו', והבעל יקח אח״כ את הנרות לדירה.

אבל כיון שיש אומרים שנרות מוקצים ואסור לבעל להעבירם, לכן הם נוהגים בשיטה אחרת (וראה בשו״ע סי׳ רס״ג סי״ד ומש״ב שם ס״ק נ״ז) כלומר, אם הסוכה נמצאת במרפסת שיוצאין מהבית למרפסת, ידליק בחדר הסמוך וכשיקדש בסוכה יראה את הנרות שבחדר.

ואם הסוכה רחוקה מהדירה, אז יכולה האשה להדליק לכתחילה בבית, אבל היא והבעל צריכים ליהנות מהנרות, כי אחרת חלילה תהיה ברכה לבטלה. לכן תכין נרות ארוכים שיספיקו עד לאחר הקידוש והאכילה בסוכה ואח״כ יחזרו לבית ויהנו מאור הנר (עיין שו״ע סי׳ רס״ו סעי׳ ט׳).

והטוב ביותר למי שחושש לרוחות או שהילדים יפילו את הנרות שיכין מתקן מיוחד לכך.

סיכום ההלכות:

  1. אם הסוכה במרפסת הקרובה לחדר שבדירה – בה ידליקו, וכשיקדש יתבונן בנרות שבחדר.
  2. אם הסוכה רחוקה מהדירה, תדליק בדירה נרות ארוכים, ואחרי סיום האוכל בסוכה יעלו לדירה ליהנות מהנרות.
  3. הטוב להתקין מתקן מיוחד שאין בו חשש.
Previous כשרות סכך על גבי ברזל
Next עיכוב כשרות והידור ארבעת המינים ביום הראשון ובשאר הימים
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים