לבישת מעיל "דובון" לגברים ונשים

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה

דברי מרדכי, דברים, עמ' רס"ג

האם מותר גם לגברים וגם לנשים ללבוש את אותם "מעילי דובון"?

תשובה:

אסור לאיש ללבוש מלבושים המיוחדים לנשים, ולאשה ללבוש מלבושים המיוחדים לגברים.

הגמרא במסכת נדרים (מ"ט ע"ב) מספרת כי רבי יהודה בר' אלעאי היה עני מרוד ואשתו תפרה מלבוש. כשיצאה לשוק לבשה אותו, וכשיצא הוא להתפלל לבש אף הוא את המלבוש. ומכאן למדו חכמים שבגד המשותף לנשים ולגברים אין בו משום אסור של "לא ילבש". ואף על פי שאפשר לומר שאין משם ראיה, שהרי ר' יהודה היה עני מרוד וזוהי שעת הדחק – אין הדבר כן, שהרי ר' יהודה היה חסיד וכל מעשיו היו מלכתחילה ולא בדיעבד.

ולכן, מותר לנשים ולגברים ללבוש "מעיל דובון" שאינו מיוחד לאחד המינים. אבל אם יש ב"דובון" גזרה מיוחדת, צבע מיוחד, כפתורים או סוגרים המייחדים אותו רק לאחד המינים – אסור לשני ללבוש אותו.

ומכן להזכיר: ב"דובון" שיש שרוך בכובע, אם יצא השרוך החוצה בשבת – לא יחזירנו, וכל שכן לא ישרוך חדש במקומו בשבת.

Previous ישיבת נשים וגברים בשיעור תורה
Next נישוק קרובות משפחה
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים