כשרות עגלי חלב

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי, עקב, עמ' ק"ל

האם מותר לאכול עגלי חלב?

תשובה

עגל חלב הוא עגל שמאכילים אותו אבקות בשר וחלב יחדיו, כלומר העגל גדל ע"י איסורי הנאה.

בפוסקים ישנה מחלוקת אם עגל שאכל רק טריפות נאסר או לאו. הרמ"א כתב (יו"ד סי' ס' סע' א) שאם נתפטמה הבהמה רק מדברים אסורים – אסורה. הפרי חדש (שם ס"ק ה') והפרי תואר (שם ס"ק ד') חולקים ומתירים. הזבחי צדק (שם ס"ק ט') כתב: "המחמיר – תבוא עליו ברכה וקדוש יאמר לו".

ואולם באיסורי הנאה: לדעת הפרי חדש – מותרת, ולדעת הפרי תואר – אסורה.

בימינו, בארץ שמביאים עגלי חלב, מקפידים שלא יגדלו רק ע"י בשר וחלב אלא גם ע"י מאכלים אחרים.

Previous דרך בדיקת מאכלים הנגועים בתולעים
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים