ישיבת נשים וגברים בשיעור תורה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי, נח, עמ' פ"ט

האם מותר לקיים שיעורי תורה ולערוף סעודות מצוה, כאשר הגברים יושבים בצד אחד של החדר והנשים יושבות בצד השני, בלא שתפריד מחיצה ביניהם?

תשובה

אין לערוך כל מסיבה או שיעורי תורה בעירבוביא של נשים וגברים יחד, אלא יש לערכם לגברים ונשים לחוד ומחיצה מפרדת ביניהם (ראה שו"י אבה"ע סי' כ"א סע' א'. וע"ע סוכה נ"א ע"ב, קידושין פ"א ע"א), ואם יושבים ללא מחיצה – אין זו סעודת מצוה (עיין בה"ט אבה"ע סי' ס"ב סקי"א).

אמנם, לשם קירוב רחוקים לתורה, מותר לעשות פעילות מעין זו גם ללא מחיצה, אך באופן שישבו גברים ונשים בנפרד, כפי שפסק החזו"א (או"ח סי' ט"ז אות י"א) משום "עת לעשות לה'" (תהלים ק"י, קכ"ו).

Previous חצאית מכנס לאשה
Next לבישת מעיל "דובון" לגברים ונשים
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים