טלטול מנורה חשמלית בשבת

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
שו"ת הרב הראשי,  תשמ"ח-תשמ"ט, עמ' 102-103

א. האם מותר בשבת לטלטל מנורה ניידת המחוברת לחשמל או המופעלת על ידי בטריות?

ב. האם טלטול זה דומה לטלטול שעון אלקטרוני המותר בשבת?

תשובה

אסור לטלטל מנורה ניידת או מאוורר בשבת דהוי מוקצה מחמת איסור(1)(2), וכן יש חש שמא ינתק החוט ממקומו(3).

עיין בספר "שלמי יהודה" על הלכות מוקצה, שאוסר לטלטל גם פנס כיס.


1. ראה שו"ע או"ח סי' רע"ט סע' א'-ב' ומ"ב שם סק"א. וע"ע שו"ת חלקת יעקב ח"א סי' מ' ומ"ב סי' ש"ח סקי"א.
2. מסיבה זו אסור לסובב בשבת את העמוד של המאוורר כדי שהאוויר לא יפריע, וכן אסור לסובב את הראש של מאוורר התלוי על הקיר.
3. גם אם המאוורר מחובר לחוט מאריך, כך שאין חשש שהחוט ינתק מהשקע, אסור להזיזו, כי גם חוט מאריך הוא מוקצה.
Previous דין אוהל במגבעות בשבת
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים