חסד וצדקה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  חיי שרה, עמ' רל"ג

מה ההבדל בין גמילות חסדים לצדקה?

תשובה

על אברהם אבינו אמרו חז"ל (יומא כ"ח ע"ב) שקיים את כל התורה כולה ואפילו עירובי תבשילין. והשאלה היא מהיכן ידע את המצוות? ניחא מצוות שכליות הבין מעצמו, אך מצוות שמעיות הלכה למשה מסיני, מהיכן ידע?

בעלי המוסר הסבירו שעל ידי ריבוי הצדקה והחסד שעשה אברהם אבינו זכה להבין את כל התורה מעצמו, ואפילו את המצוות שאינן שכליות. אם כך, מעלת החסד והצדקה היא גדולה מאד כאשר אמרו חז"ל (סוכה מ"ט ע"ב) "כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא את כל העולם כולו חסד".

למעשה גדולה היא גמילות חסדים מן הצדקה, כמו שאמרו חז"ל (שם) "בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה".

וכן צדקה היא מן הדברים שיש להם שיעור לפי ממונו של אדם, אך גמילות חסדים אין לה שיעור ויש לקיימה בכל עת וזמן (רמב"ם בפיהמ"ש פאה פ"א מ"א, הלכות אבל פר' י"ד ה"א).

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים