זמן פדיון הבן

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' צ"ט

באיזה יום מהלידה צריך לפדות את הבן, והאם עושים פדיון הבן בלילה?

תשובה

מחלוקת הפוסקים (שו"ע יו"ד סי' ש"ה סעי' י"א, ש"ך סע"ק י"ב) אם בעינן ל' יום תמימות משעת הלידה או מקצת היום ככולו.

להלכה – אומרים מקצת היום ככולו, ולכן כבר בליל ל"א אפשר לפדות.

מכל מקום, אנו נוהגים שלא לפדות בלילה אלא במקרים מיוחדים, כגון כשיום ל"א חל בשבת, שאז יכול לפדות במוצאי שבת ( עי' קיצוש"ע סי' קס"ד אות ג' ובדרכי הלכה שם).

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים