זהירות בדרכים כהלכה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  וישלח, עמ' ש"ז

האם מותר לחצות כביש שלא במעבר חצייה, או לנסוע ברכב לא תקין – ולסמוך על הנס?

תשובה

הגמרא (תענית כ' ע"ב) מספרת על רב ושמואל שלא עברו ליד גדר רעועה אף שעמדה י"ג שנה, שהרי אמר ר' ינאי: לא יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושים לי נס, שמא אין עושין לו, ואם עושין – מנכים לו מזכויותיו, שהרי יעקב אמר (ל"ב, י"א): "קטנתי מכל החסדים ומכל האמת" – כלומר, הוא חשש שמא הניסים ינוכו מחשבון זכויותיו.

דבר זה נכון מאד, ובפרט במקום ששכיח היזק בכבישים ובדרכים כמו היום, צריכים מאד מא להיזהר שלא לנהוג ברשלנות ולהכניס את עצמו במקום סכנה, שהרי שמא לא יעשו לו נס, ואם יעשו – ינכו מזכויותיו. וכן אם אדם עובר במקום המוחזק בסכנה, עובר גם על "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" (דברים ד' ט"ו, יהושע כ"ג י"א).

ומכאן תצא הקריאה לכל עוברי הדרכים והאוחזים בהגה להימנע מכל דבר העשוי לסכן את חיי האדם, וכמו שבעוונותינו אנחנו רואים בתקופה האחרונה.

וה' יתברך יגדור פרצותינו ויישר אורחותינו ונזכה לחיים טובים, אמן.

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים