דחיית ברית מילה משבת ליום חול

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
שו"ת הרב הראשי תש"נ-תשנ"ג עמ' 20-21

תינוק שנולד בלידה רגילה ויום מילתו חל בשבת, המוהלים באותה העיר אינם מוכנים לשבות באזור מגורי המשפחה, ועקב המרחק הגדול אין גם אפשרות שהמוהל יבוא ברגל לברית וישוב לביתו.

אבי הבן הציע לבוא אל המוהל ולקיים את הברית באולם הקרוב לבית המוהל, אך המוהל סירב עקב חילול השבת הצפוי ע"י משפחת התינוק ואורחיהם.

האם בנסיבות המתוארות לעיל, מותר לדחות את הברית ליום חול, או שבכל מקרה חובה לקיימה בשבת?

תשובה

אסור לדחות את הברית מיום שבת ליום חול ויש למולו בשבת(1).

כמובן ראוי להודיע לקרובים שלא יחללו את השבת בבואם לברית המילה(2).


  1. עיין תוספות מגילה דף ד' ע"ב ד"ה "ויעבירנה", שמעלת הברית חשובה שנכרתו עליה י"ג בריתות (ועוד עיין רעק"א יו"ר סי' קפ"א סעי' ו', שו"ת אגרות מושה יו"ד סי' קנ"ו, מהרש"ג ח"ב סימן קכ"ד, שבה"ל ח"א סי' ר"ה).
  2. אני ממליץ לעשות את סעודת הברית בשבת וגם במוצאי שבת, ולהודיע לקרובים הגרים רחוק שעושים סעודה במוצאי שבת.
Previous ברית מילה בשבת כאשר יש חשש לחילול שבת
Next מילה שלא בזמנה ביום חמישי או שישי
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים