בר מצוה בהפטרת שבת שקלים

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' ער"ב

הפטרה מיוחדת קוראים בשבת זו, והיא: "ויכרות יהוידע", ויש מתחילים קודם בפסוק "בן שבע יהואש".

מה יעשו הקהל בשבת במקרה שחתן בר המצוה התכונן בטעות לקריאתה של הפטרת השבוע, ולא לקריאת ההפטרה המיוחדת?

תשובה

כדי לא לגרום לנער עוגמת נפש יקרא שליח הציבור את פרשת שקלים, לאחר מכן יברך הנער את ברכת ההפטרה הראשונה, יוסיף שליח הציבור ויקרא את הפטרת שקלים, ואחר כך יכול הנער לקרוא את ההפטרה שהתכונן אליה, ויסיים הנער בברכות ההפטרה.

ומכאן, אזהרה לגבאים להודיע מראש לבני המצוה איזו פרשה והפטרה עליהם להכין.

במקום שהציבור טעה ולא קרא פרשת שקלים – אף אם כבר הפטירו, יוציאו ספר תורה שני ויקראו את פרשת שקלים עם ברכה, וכן את הפטרת שקלים עם ברכותיה.

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים