ברכת "שעשה לי נס"

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' קס"ג

מי שנעשה לו נס במקום מסויים או בכמה מקומות, היאך יברך ברכת "שעשה לי נס"?

תשובה

במשנה במסכת ברכות (ט' א') נאמר: "הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל אומר 'ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה". בשו"ע (או"ח סי' רי"ח ס"ג) נפסק להלכה: "הוא עצמו מברך 'שעשה לי נס במקום הזה'".

אם נעשו לאדם כמה נסים בכמה מקומות, בהגיעו לאחד מהם אומר: "ברוך שעשה לי נס במקום הזה ובמקום פלוני ובמקום אלמוני" וכו'.
אם הבן מגיע למקום שנעשה בו נס לאביו, מזכיר רק את הנס "במקום הזה".

Next ברכת "שעשה לי נס" בשם ומלכות
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים