ברכת "שעשה לי נס" בשם ומלכות

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' קס"ג

אימתי יברך את ברכת "שעשה לי נס" בשם ומלכות?

תשובה

אם הנס הוא בלתי רגיל, יוצא ממנהגו של עולם, כגון: שניצל בקרב או פגע בו רכב וניצל – אומר בשם ובמלכות.

אך על נס שלא יוצא ממנהגו של עולם, כגון: אם עמד בכביש ובא רכב לעברו במהירות גדולה, ואל פגע בו – על כך הוא אומר "ברוך שעשה לי נס", בלא שם ומלכות.

יש לציין שברכה זו נאמרת אחת לשלושים יום, ואין לה קשר לברכת "הגומל" הנאמרת פעם אחת בלבד אחר שנעשה הנס.

הובא בכה"ח (רי"ח אות ט"ל): "וכתבו האחרונים, מי שנעשה לו נס יש להפריש לצדקה כפי הגת ידו, ויחלק ללומדי תורה, ויאמר: 'הריני נותן זה לצדקה, ויהי רצון שתחשב לי במקום קרבן תודה שהייתי חייב להקריב אילו בית המקדש היה קיים'. ואח"כ יאמר פרשת תודה".

Previous ברכת "שעשה לי נס"
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים