ברכות על תפילין פסולות

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' ק'

אדם ששלח את תפיליו לבדיקה ויצאו פסולות, האם הברכות שבירך עליהן הם ברכה לבטלה, והאם ביטל מצוות תפילין?

תשובה

אדם שבדק תפיליו ונמצאו פסולות, צריך לקנות תפילין מהודרות מאם ירא שמים.

אמנם על אותן הנחות תפילין שהניח עד עתה יש לו שכר כאילו הניח תפילין כשרות, ואין ברכותיו לבטלה, כיון שעשה את דבר ה' בתום לב ולשם שמים (רב פעלים, או"ח ח"ד סי' ב').

Previous בדיקת התפילין
Next שיעור הידור תפילין
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים