ברכה על נטילת ידיים – בלא כלי

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' שט"ו

אדם שאין לו כלי לנטילת ידיים בבוקר, האם יטול ידיו בברכה?

תשובה

נחלקו הראשונים בטעם לנטילת ידיים בבוקר, וזו לשון המשנ"ב שם (עי' משנ"בסי' ד' ס"ק א'): " יש על זה שני טעמים: הרא"ש כתב לפי שידיים של אדם עסקניות הן ואי אפשר שלא יגע בבשר המטונף בלילה – לזה תקנו חז"ל ברכה על הנטילה לקריאת שמע ולתפילה, והרשב"א כתב לפי שבשחר אחר השינה אנו נעשים כבריה חדשה, דכתיב "חדשים לבקרים רבה אמונתך" – צריכין אנו להודות לו יתברך שבראנו לכבודו לשרתו ולברך שמו, ועל דבר זה תקנו בשחר כל אותן ברכות שאנו מברכין בכל בוקר, לכן גם דבר זה תקנו בשחר להתקדש בקדושתו וליטול ידנו מן הכלי, ככהן שמקדש ידיו מן הכיור קודם עבודתו. והלכה – אנו תופסים כשני הטעמים לחומרא לעניין נטילה".

מכיון שאנו תופסים את שני הטעמים, לכן אם אין לו כלי – יטול ידיו, אך לא יברך.

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים