בישול עכו"ם בתנור חשמלי

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' קס"ד

האם יש איסור בישולי עכו"ם בתנור חשמלי?

תשובה

ישנם שני תנאים בגזירת חז"ל בבישולי עכו"ם:

א) דבר שעולה על שולחן מלכים.

ב) שאינו נאכל כמות שהוא חי.

אם מתקיימים תנאים אלו – שייך בבישול דין בישולי גויים (שו"ע יו"ד סי' קי"ג סעי' א').

והוא הדין בבישול ואפייה בתנור חשמלי.

מכל מקום, יש הבדל בין בישול אוכל לאפיית פת בתנור, שבאפיית פת מספיק שהיהודי ידליק את התנור ומלאכת האפייה תיעשה ע"י אינו יהודי (עי' שו"ע סי' קי"ב סעי' ט'). הטעם שהקלו בזה הוא משום חיי נפש.

אבל בבישול מאכל יש צורך שהיהודי יכניס את האוכל לתנור לאחר שהתנור כבר התחמם, והשאר יכול להיעשות ע"י אינו יהודי (שו"ע סי' קי"ג סעי' ו'). אמנם לאשכנזים מספיק שהיהודי ידליק את האש.

יש להקפיד בדבר זה במיוחד במסעדות, אולמות וכדו'.

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים