בדיקת התפילין

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' ק'

מתי אדם מחוייב לבדוק את תפיליו?

תשובה

בשו"ע נפסק (סי' ל"ט סע' י') שתפילין שהוחזקו בכשרות – אין צריך לבודקן לעולם. אך אם הוריו קנו לו תפילין ואינו יודע אם הוחזקו בכשרות – חייב לבודקן.

וכן, אם רואה שנתקלקלו הבתים, או נפלו למים חלילה, יש חשש שהתקלקלו הפרשיות וצריכים בדיקה.
מכל מקום – ראוי לבדוק כל תפילין פעם בשבע שנים, כדין מזוזה (קול יעקב סי' ל"ט סע' ל"ז-ל"ח).
וכבר נהגו רבים ושלימים לבדוק את התפילין בחודש אלול, ומנהג חסידות הוא.

Next ברכות על תפילין פסולות
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים