חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק א – הכנות‭ ‬לשבת

השכמה‭ ‬להכנת‭ ‬צרכי‭ ‬שבת

א‭.‬‭ ‬ מצווה‭ ‬להשכים‭ ‬בבוקר‭ ‬יום‭ ‬השישי‭ ‬כדי‭ ‬להכין‭ ‬צרכי‭ ‬שבת‭. ‬והטעם‭ ‬לכך‭ – ‬הביא‭ ‬מר‭"‬ן‭ ‬בעל‭ ‬ה‭"‬בית‭ ‬יוסף‭" ‬את‭ ‬דברי‭ ‬ה‭"‬מדרש‭ ‬תנחומא‭": "‬א‭"‬ר‭ ‬חסדא‭: ‬מנין‭ ‬שכל‭ ‬המוציא‭ ‬יציאה‭ ‬לשבת‭ ‬מצוה‭ ‬שישכים‭ ‬ויוציא‭ ‬משחרית‭? ‬שנאמר‭: '‬והיה‭ ‬ביום‭ ‬השישי‭ ‬והכינו‭ ‬את‭ ‬אשר‭ ‬יביאו‭', ‬ודרשו‭ ‬חכמים‭: ‬אין‭ '‬והיה‭' ‬אלא‭ '‬מיד‭',‬‭ ‬שנאמר‭: '‬והיה‭ ‬כי‭ ‬קם‭ ‬הפלשתי‭"'. ‬ובגמ‭': "‬אמר‭ ‬רב‭ ‬חסדא‭: ‬לעולם‭ ‬ישכים‭ ‬אדם‭ ‬להוצאת‭ ‬שבת‭, ‬שנאמר‭: '‬והיה‭ ‬ביום‭ ‬השישי‭ ‬והכינו‭ ‬את‭ ‬אשר‭ ‬יביאו‭' – ‬לאלתר‭". ‬ופירוש‭ ‬המילה‭ "‬והיה‭" – ‬מיד‭ ‬או‭ ‬מהר‭. ‬ויש‭ ‬מפרשים‭: "‬והכינו‭ ‬את‭ ‬אשר‭ ‬יביאו‭" ‬אלה‭ ‬הם‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬שהיו‭ ‬מכינים‭ ‬את‭ ‬אשר‭ ‬היו‭ ‬מביאים‭, ‬דהיינו‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬מן‭", ‬ובו‭ ‬נאמר‭: "‬וילקטו‭ ‬אותו‭ ‬בבקר‭ ‬בבקר‭".‬

מלבד‭ ‬זאת‭, ‬מצוה‭ ‬להשכים‭ ‬בבוקר‭ ‬יום‭ ‬שישי‭ ‬לקנות‭ ‬ולהכין‭ ‬לשבת‭, ‬גם‭ ‬כדי‭ ‬שיוכלו‭ ‬לסיים‭ ‬את‭ ‬הכנת‭ ‬צורכי‭ ‬השבת‭ ‬מבעוד‭ ‬מועד‭ ‬ולהוסיף‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬הקודש‭.‬

לקיחת‭ ‬חלק‭ ‬בהכנות

ב‭. ‬ ישתדל‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬לקחת‭ ‬חלק‭ ‬בהכנות‭ ‬לשבת‭, ‬כיון‭ ‬שמצווה‭ ‬בו‭ ‬יותר‭ ‬מבשלוחו‭, ‬וכתב‭ ‬הרמב‭"‬ם‭: "‬אע‭"‬פ‭ ‬שהיה‭ ‬אדם‭ ‬חשוב‭ ‬ביותר‭ ‬ואין‭ ‬דרכו‭ ‬ליקח‭ ‬דברים‭ ‬מן‭ ‬השוק‭ ‬ולא‭ ‬להתעסק‭ ‬במלאכות‭ ‬שבבית‭ – ‬חייב‭ ‬לעשות‭ ‬דברים‭ ‬שהן‭ ‬לצורך‭ ‬השבת‭ ‬בגופו‭ ‬שזה‭ ‬הוא‭ ‬כבודו‭, ‬חכמים‭ ‬ראשונים‭ – ‬מהם‭ ‬מי‭ ‬שהיה‭ ‬מפצל‭ ‬העצים‭ ‬לבשל‭ ‬בהן‭, ‬ומהן‭ ‬מי‭ ‬שהיה‭ ‬מבשל‭ ‬או‭ ‬מולח‭ ‬בשר‭, ‬או‭ ‬גודל‭ ‬פתילות‭ ‬או‭ ‬מדליק‭ ‬נרות‭, ‬ומהן‭ ‬מי‭ ‬שהיה‭ ‬יוצא‭ ‬וקונה‭ ‬דברים‭ ‬שהן‭ ‬לצורך‭ ‬השבת‭ ‬ממאכל‭ ‬ומשקה‭ ‬אע‭"‬פ‭ ‬שאין‭ ‬דרכו‭ ‬בכך‭, ‬וכל‭ ‬המרבה‭ ‬בדבר‭ ‬זה‭- ‬הרי‭ ‬זה‭ ‬משובח‭". ‬ולמרות‭ ‬שאינו‭ ‬חייב‭ ‬לעשות‭ ‬בעצמו‭ – ‬ישתדל‭ ‬אדם‭ ‬בכך‭.‬

ג‭. ‬ וכך‭ ‬לשון‭ ‬השו‭"‬ע‭: "‬ואפילו‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬כמה‭ ‬עבדים‭ ‬לשמשו‭ – ‬ישתדל‭ ‬להכין‭ ‬בעצמו‭ ‬שום‭ ‬דבר‭ ‬לצרכי‭ ‬שבת‭ ‬כדי‭ ‬לכבדו‭, ‬כי‭ ‬רב‭ ‬חסדא‭ ‬היה‭ ‬מחתך‭ ‬הירק‭ ‬דק‭ ‬דק‭, ‬ורבה‭ ‬ורב‭ ‬יוסף‭ ‬היו‭ ‬מבקעין‭ ‬עצים‭, ‬ור‭' ‬זירא‭ ‬היה‭ ‬מדליק‭ ‬האש‭, ‬ורב‭ ‬נחמן‭ ‬היה‭ ‬מתקן‭ ‬הבית‭ ‬ומכניס‭ ‬כלים‭ ‬הצריכים‭ ‬לשבת‭ ‬ומפנה‭ ‬כלי‭ ‬החול‭, ‬ומהם‭ ‬ילמד‭ ‬כל‭ ‬אדם‭, ‬ולא‭ ‬יאמר‭: ‬לא‭ ‬אפגום‭ ‬בכבודי‭, ‬כי‭ ‬זהו‭ ‬כבודו‭ ‬שמכבד‭ ‬השבת‭".‬

וכתב‭ ‬המשנה‭ ‬ברורה‭ ‬בשם‭ ‬החיי‭ ‬אדם‭: "‬ומהם‭ ‬ילמד‭ ‬כל‭ ‬אדם‭, ‬היינו‭ ‬אפילו‭ ‬החשוב‭ ‬ביותר‭, ‬ובפרט‭ ‬בימים‭ ‬הקצרים‭, ‬ומכל‭ ‬שכן‭ ‬כשרואה‭ ‬שכבר‭ ‬הוא‭ ‬סמוך‭ ‬לשבת‭ ‬שאז‭ ‬הוא‭ ‬מחויב‭ ‬לעסוק‭ ‬בכל‭ ‬כוחו‭. ‬וראיתי‭ ‬אנשי‭ ‬מעשה‭ ‬גדולי‭ ‬תורה‭ ‬שהיו‭ ‬מכבדין‭ ‬הבית‭ ‬בעצמם‭ ‬בימים‭ ‬הקצרים‭ ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יתחלל‭ ‬שבת‭, ‬וזהו‭ ‬חיוב‭ ‬גמור‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אדם‭….".‬

ובעל‭ ‬הבא‭"‬ח‭ ‬ע‭"‬ה‭ ‬כתב‭: "‬וכן‭ ‬אנחנו‭ ‬נוהגים‭ ‬בביתנו‭ ‬לערוך‭ ‬ולתקן‭ ‬הנרות‭ ‬שבידינו‭". ‬א‭"‬כ‭ ‬מצוה‭ ‬להתבטל‭ ‬מלימוד‭ ‬התורה‭ ‬כדי‭ ‬לעשות‭ ‬הכנה‭ ‬לשבת‭ ‬ואפילו‭ ‬בדבר‭ ‬קטן‭. ‬ולשון‭ ‬כף‭ ‬החיים‭: "‬ולפחות‭ ‬אם‭ ‬הוא‭ ‬גדול‭ ‬בתורה‭ ‬ואינו‭ ‬בא‭ ‬מידו‭, ‬יכין‭ ‬הקערות‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬וגם‭ ‬לקיחת‭ ‬הדסים‭ ‬יהיה‭ ‬על‭ ‬ידו‭… ‬וכן‭ ‬אני‭ ‬נוהג‭, ‬ואגב‭ ‬להביא‭ ‬בידי‭ ‬בסודרי‭ ‬איזה‭ ‬פרי‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬ובפרט‭ ‬בזמן‭ ‬התפוחים‭ ‬דטוב‭ ‬לאכול‭ ‬תפוח‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬כמו‭ ‬שכתבו‭ ‬המקובלים‭… ‬לפחות‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬לתקן‭ ‬הנר‭ ‬של‭ ‬שבת‭…".‬

הכנה‭ ‬בשמחה

ד‭. ‬ כתב‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬ה‭"‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭": ‬מצווה‭ ‬להכין‭ ‬את‭ ‬צרכי‭ ‬השבת‭ ‬בשמחה‭.‬

הכנה‭ ‬סמוך‭ ‬לשבת

ה‭. ‬ מלבד‭ ‬הכנה‭ ‬לשבת‭ ‬השכם‭ ‬בבוקר‭ ‬צריך‭ ‬לעשות‭ ‬הכנה‭ ‬כל‭ ‬שהיא‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬גם‭ ‬סמוך‭ ‬לשבת‭, ‬כגון‭: ‬הכנת‭ ‬הנרות‭ ‬וכדו‭', ‬וכפי‭ ‬שנאמר‭ ‬בתנחומא‭: "‬א‭"‬ר‭ ‬זעירא‭: ‬אע‭"‬פ‭ ‬שמוציא‭ ‬אדם‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ ‬משחרית‭, ‬מצוה‭ ‬שיוסיף‭ ‬בין‭ ‬השמשות‭, ‬שנאמר‭: '‬והיה‭ ‬משנה‭'". ‬כלומר‭, ‬הכנה‭ ‬שניה‭.‬

זמן‭ ‬היכר‭ ‬בהכנות‭ ‬שבת

ו‭. ‬ טוב‭ ‬לקנות‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬צרכי‭ ‬השבת‭ ‬ולהכין‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭, ‬משום‭ ‬שאז‭ ‬ניכר‭ ‬שעושים‭ ‬לכבוד‭ ‬השבת‭. ‬אמנם‭, ‬כשאין‭ ‬הדבר‭ ‬מתאפשר‭ ‬מסיבות‭ ‬שונות‭, ‬כגון‭ ‬כשאין‭ ‬אפשרות‭ ‬לקנות‭ ‬את‭ ‬האוכל‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬או‭ ‬כשיום‭ ‬שישי‭ ‬קצר‭ ‬ואין‭ ‬אפשרות‭ ‬להספיק‭ ‬להכין‭ ‬הכל‭ ‬לפני‭ ‬שבת‭ – ‬אפשר‭ ‬לקנות‭ ‬ולהתחיל‭ ‬את‭ ‬ההכנות‭ ‬לשבת‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭, ‬ובזמננו‭ ‬אפשר‭ ‬לקנות‭ ‬צרכי‭ ‬שבת‭ ‬אפילו‭ ‬מיום‭ ‬חמישי‭ ‬מכיון‭ ‬שהיום‭ ‬הנשים‭ ‬רוצות‭ ‬להכין‭ ‬את‭ ‬צרכי‭ ‬שבת‭ ‬קודם‭ ‬לכן‭, ‬ובפרט‭ ‬אם‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭ ‬אפשר‭ ‬להשיג‭ ‬מצרכים‭ ‬טובים‭ ‬יותר‭.‬

הקפאת‭ ‬אוכל‭ ‬כהכנה

ז‭. ‬ בשר‭ ‬ועופות‭ ‬ומוצרים‭ ‬הנשמרים‭ ‬ימים‭ ‬רבים‭ ‬בקירור‭ ‬או‭ ‬בהקפאה‭ – ‬אין‭ ‬חיוב‭ ‬לקנות‭ ‬דווקא‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭, ‬אבל‭ ‬מוצרי‭ ‬מזון‭ ‬שאינם‭ ‬נשמרים‭ ‬יפה‭ – ‬צריך‭ ‬לקנות‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬ישתדל‭ ‬לקנות‭ ‬חלות‭ ‬דוקא‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭.‬

איחור‭ ‬בהכנות‭ ‬שבת

ח‭. ‬ אין‭ ‬לאחר‭ ‬את‭ ‬קניית‭ ‬הפירות‭ ‬והירקות‭ ‬ליום‭ ‬שישי‭ ‬אחר‭ ‬הצהרים‭ ‬כדי‭ ‬לקנותם‭ ‬בזול‭, ‬שמא‭ ‬לא‭ ‬ימצאו‭ ‬פירות‭ ‬וירקות‭ ‬כפי‭ ‬צרכם‭ ‬וימנעו‭ ‬מעונג‭ ‬שבת‭.‬

אמירה‭: "‬לכבוד‭ ‬שבת‭"‬

ט‭.‬‭ ‬ בעת‭ ‬שקונה‭ ‬אדם‭ ‬מצרכים‭ ‬לשבת‭, ‬טוב‭ ‬לומר‭ ‬בפה‭ ‬שקונה‭ "‬לכבוד‭ ‬שבת‭", ‬כי‭ ‬הדיבור‭ "‬פועל‭ ‬הרבה‭ ‬בקדושה‭", ‬ויעשה‭ ‬זאת‭ ‬בשמחה‭. ‬ואם‭ ‬מתבייש‭ ‬לומר‭ ‬כן‭ ‬בקול‭ ‬רם‭, ‬לפחות‭ ‬יחשוב‭ ‬כך‭ ‬בלב‭, ‬ואז‭ "‬מטילין‭" ‬לתוך‭ ‬תבשיליו‭ ‬תבלין‭ ‬ושמו‭: "‬שבת‭".‬

הקדמת‭ ‬הכנות‭ ‬שבת‭ ‬לתפילה

י‭.‬ למרות‭ ‬שצריך‭ ‬להשכים‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬ולקנות‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬יכול‭ ‬להשכים‭ ‬ולקנות‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬שחרית‭ ‬או‭ ‬שתפילה‭ ‬קודמת‭. ‬להלכה‭ – ‬תפילה‭ ‬קודמת‭, ‬ולכן‭ ‬יתפלל‭ ‬ורק‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬יקנה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭. ‬וכן‭ ‬אדם‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬שיעור‭ ‬תורה‭ ‬קבוע‭ ‬אחר‭ ‬התפילה‭ ‬‮–‬‭ ‬יתפלל‭, ‬ילמד‭ ‬ורק‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬יקנה‭. ‬אמנם‭, ‬במקום‭ ‬שהמוצרים‭ ‬נמכרים‭ ‬השכם‭ ‬בבוקר‭, ‬ויש‭ ‬חשש‭ ‬שאם‭ ‬יחכה‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬התפילה‭ ‬המוצרים‭ ‬ייגמרו‭ ‬או‭ ‬ימצא‭ ‬מוצרים‭ ‬פחות‭ ‬טובים‭ ‬מכפי‭ ‬שהם‭ ‬עתה‭ – ‬מותר‭ ‬לקנות‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭, ‬משום‭ ‬שהכנת‭ ‬צרכי‭ ‬שבת‭ ‬היא‭ ‬בכלל‭ "‬חפצי‭ ‬שמים‭", ‬אך‭ ‬בתנאי‭ ‬שלא‭ ‬יבטל‭ ‬תפילה‭ ‬עם‭ ‬הציבור‭.‬

הלוואות‭ ‬להכנות‭ ‬שבת

יא‭. ‬ חז‭"‬ל‭ ‬אומרים‭: "‬עשה‭ ‬שבתך‭ ‬חול‭ ‬ואל‭ ‬תצטרך‭ ‬לבריות‭", ‬דהיינו‭ ‬שאדם‭ ‬צריך‭ ‬לקנות‭ ‬לשבת‭ ‬ממה‭ ‬שיש‭ ‬לו‭. ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭, ‬למשל‭, ‬לחם‭ ‬ומרגרינה‭ ‬כמו‭ ‬יום‭ ‬חול‭ -‬‭ ‬יסתפק‭ ‬בזה‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬זה‭ – ‬אומר‭ ‬הקב‭"‬ה‭: "‬לוו‭ ‬עלי‭ ‬ואני‭ ‬פורע‭".‬

הלוואות‭ ‬במצב‭ ‬דחוק‭ ‬ובריבית

יב‭. ‬ מי‭ ‬שמצבו‭ ‬הכלכלי‭ ‬דחוק‭ – ‬צריך‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬לענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬עד‭ ‬כדי‭ ‬לקיחת‭ ‬הלוואה‭ ‬לצורך‭ ‬זה‭. ‬אמנם‭, ‬אין‭ ‬לדבר‭ ‬שיעור‭, ‬ולכן‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬ילווה‭ ‬לפי‭ ‬מידת‭ ‬הביטחון‭ ‬שלו‭.‬

יג‭. ‬ אסור‭ ‬ללוות‭ ‬בריבית‭ ‬גם‭ ‬לצורך‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬יום‭ ‬טוב‭.‬

חיוב‭ ‬ושיעור‭ ‬מקופת‭ ‬צדקה

יד‭. ‬ המתפרנס‭ ‬מן‭ ‬הצדקה‭ – ‬ייקח‭ ‬מהצדקה‭ ‬כדי‭ ‬לקנות‭ ‬מזון‭ ‬ג‭' ‬סעודות‭ ‬לעונג‭ ‬שבת‭. ‬אך‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬מזון‭ ‬ב‭' ‬סעודות‭ ‬בצמצום‭ – ‬לא‭ ‬ייקח‭ ‬מן‭ ‬הצדקה‭ ‬בכדי‭ ‬לענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬ולא‭ ‬לצורך‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭. ‬אבל‭ ‬גבאי‭ ‬הצדקה‭ ‬חייבים‭ ‬לתת‭ ‬לו‭ ‬כדי‭ ‬לקנות‭ ‬עבור‭ ‬ג‭' ‬סעודות‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬גם‭ ‬עבור‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭.‬

קניות‭ ‬שבת‭ ‬במחיר‭ ‬מופקע

טו‭. ‬ למרות‭ ‬שיש‭ ‬מצווה‭ ‬להוציא‭ ‬הוצאות‭ ‬כדי‭ ‬לענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭, ‬אם‭ ‬המוכרים‭ ‬מפקיעים‭ ‬את‭ ‬מחירי‭ ‬הדגים‭ ‬או‭ ‬שאר‭ ‬מצרכים‭ – ‬מותר‭ ‬לבטל‭ ‬מצות‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭ ‬ולתקן‭ ‬תקנה‭ ‬שלא‭ ‬לקנות‭ ‬מהם‭, ‬ותקנה‭ ‬זו‭ ‬מחייבת‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הקהל‭.‬

הכנות‭ ‬לאורחים

טז‭. ‬ המזמין‭ ‬לביתו‭ ‬אורחים‭ ‬לשבת‭ – ‬טוב‭ ‬להתעניין‭ ‬מבעוד‭ ‬מועד‭ ‬בדברים‭ ‬שהם‭ ‬אוהבים‭ ‬לאכול‭ ‬ולהכין‭ ‬סוג‭ ‬מאכלים‭ ‬כפי‭ ‬רצונם‭, ‬וכן‭ ‬יקנה‭ ‬את‭ ‬מוצרי‭ ‬המזון‭ ‬בכשרות‭ ‬שאורחיו‭ ‬נוהגים‭ ‬לאכול‭, ‬וזה‭ ‬מה‭ ‬שכתוב‭: "‬צדיק‭ ‬אוכל‭ ‬לשובע‭ ‬נפשו‭" ‬‮–‬‭ ‬כפי‭ ‬רצונו‭ ‬של‭ ‬האורח‭.‬

יז‭. ‬ טוב‭ ‬לנקות‭ ‬את‭ ‬קורי‭ ‬העכביש‭ ‬שבבית‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭, ‬ועדיף‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬והוא‭ ‬סגולה‭ ‬לשלום‭ ‬בית‭ ‬וכן‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬טעם‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭.‬

הצעת‭ ‬המיטות‭ ‬לשבת

יח‭. ‬ בערב‭ ‬שבת‭ ‬צריך‭ ‬להציע‭ ‬את‭ ‬המיטות‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬ובימינו‭ ‬הצעת‭ ‬המיטה‭ ‬היא‭ ‬כיסויה‭ ‬בכיסוי‭ ‬המיוחד‭ ‬לשבת‭ ‬או‭ ‬לאורחים‭, ‬או‭ ‬סידורה‭ ‬בצורה‭ ‬נאה‭.‬

סידור‭ ‬השולחן‭ ‬בערב‭ ‬שבת

יט‭. ‬ חז‭"‬ל‭ ‬נתנו‭ ‬חשיבות‭ ‬מיוחדת‭ ‬להכנות‭ ‬של‭ ‬השבת‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬וכדברי‭ ‬הגמרא‭: "‬אמר‭ ‬רבי‭ ‬אלעזר‭: ‬לעולם‭ ‬יסדר‭ ‬אדם‭ ‬שלחנו‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שאינו‭ ‬צריך‭ ‬אלא‭ ‬לכזית‭".‬

טרחה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת

כ‭. ‬ צריך‭ ‬אדם‭ ‬לטרוח‭ ‬הרבה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬עד‭ ‬כדי‭ ‬שיזיע‭, ‬משום‭ ‬שהזיעה‭ ‬שאדם‭ ‬מזיע‭ ‬בקיום‭ ‬המצוות‭, ‬ובעיקר‭ ‬בצרכי‭ ‬שבת‭, ‬היא‭ ‬סגולה‭ ‬למחיקת‭ ‬העוונות‭, ‬בדומה‭ ‬לדמעות‭ ‬שמזיל‭ ‬על‭ ‬עוונותיו‭.‬

מחלוקת‭ ‬בער‭"‬ש

כא‭. ‬ יזהר‭ ‬מכל‭ ‬מחלוקת‭ ‬בביתו‭, ‬ובמיוחד‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬אחר‭ ‬הצהרים‭, ‬מכיון‭ ‬שבזמן‭ ‬זה‭ ‬אכלו‭ ‬אדם‭ ‬וחוה‭ ‬מעץ‭ ‬הדעת‭, ‬והשטן‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬לראות‭ ‬ששומרים‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬מנסה‭ ‬להכניס‭ ‬מחלוקות‭ ‬באותה‭ ‬שעה‭.‬

,‭ "‬טועמיה‭ ‬חיים‭ ‬זכו‭" ‬

טעימה‭ ‬מהתבשילים

כב‭. ‬ מצוה‭ ‬לטעום‭ ‬מכל‭ ‬התבשילים‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬ורמז‭ ‬לדבר‭: "‬טועמיה‭ ‬חיים‭ ‬זכו‭". ‬והטעם‭ – ‬כדי‭ ‬לתקנם‭ ‬אם‭ ‬חסר‭ ‬בהם‭ ‬תבלין‭ ‬וכדו‭'. ‬ויש‭ ‬סוברים‭ ‬שהבעל‭ ‬דווקא‭ ‬הוא‭ ‬שצריך‭ ‬לטעום‭ ‬את‭ ‬התבשילים‭, ‬ויש‭ ‬בזה‭ ‬ענין‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭. ‬ומעבר‭ ‬לכך‭ ‬יש‭ ‬בזה‭ ‬גם‭ ‬משום‭ ‬שלום‭ ‬בית‭, ‬שהרי‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬יטעם‭ ‬לפני‭ ‬כניסת‭ ‬השבת‭ ‬ויימצא‭ ‬שלא‭ ‬לפי‭ ‬טעמו‭, ‬יוכל‭ ‬לתקן‭ ‬את‭ ‬טעמו‭ ‬של‭ ‬המאכל‭ ‬וכך‭ ‬לא‭ ‬יצטרך‭ ‬להעיר‭ ‬לאשתו‭ ‬ולא‭ ‬יבואו‭ ‬לידי‭ ‬מריבה‭ ‬בשבת‭.‬

ברכה‭ ‬על‭ ‬הטעימה

כג‭. ‬ הטועם‭ ‬מן‭ ‬התבשילים‭ ‬ומתכוון‭ ‬רק‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬מליחותו‭ ‬או‭ ‬חריפותו‭ ‬של‭ ‬התבשיל‭ ‬‮–‬‭ ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לברך‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬בולע‭ ‬את‭ ‬טעימתו‭, ‬ומ‭"‬מ‭ ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬שיכוון‭ ‬ליהנות‭ ‬ממה‭ ‬שיטעם‭, ‬ויברך‭.‬

טעימה‭ ‬במתענה‭ ‬בער‭"‬ש

כד‭. ‬ המתענה‭ ‬תענית‭ ‬יחיד‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ – ‬יטעם‭ ‬ממאכלי‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬יבלעם‭, ‬אמנם‭ ‬בתענית‭ ‬ציבור‭ – ‬אסור‭ ‬אפילו‭ ‬לטעום‭.‬

טעימה‭ ‬לפני‭ ‬ט‭' ‬באב

כה‭. ‬ הנוהגים‭ ‬לטעום‭ ‬מהתבשילים‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ – ‬מותרים‭ ‬לטעום‭ ‬גם‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬שקודם‭ ‬תשעה‭ ‬באב‭.‬

הרהור‭ ‬תשובה

חזרה‭ ‬בתשובה‭ ‬בער‭"‬ש

כו‭. ‬ בכל‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ ‬צריך‭ ‬אדם‭ ‬להרהר‭ ‬בתשובה‭ ‬ולפשפש‭ ‬במעשיו‭, ‬מכמה‭ ‬סיבות‭: ‬א‭.‬ שום‭ ‬שהשבת‭ ‬נקראת‭: "‬כלה‭ ‬מלכתא‭", ‬וכשמקבל‭ ‬פניה‭ ‬כאילו‭ ‬מקבל‭ ‬את‭ ‬פני‭ ‬המלך‭ ‬ית‭"‬ש‭, ‬ואין‭ ‬זה‭ ‬נאה‭ ‬לקבלו‭ ‬כשהוא‭ ‬לבוש‭ ‬בבלויי‭ ‬הסחבות‭ ‬של‭ "‬חלאת‭ ‬העוונות‭". ‬ב‭.‬‭ ‬הטור‭ ‬מביא‭ ‬את‭ ‬מאמר‭ ‬חז‭"‬ל‭: "‬כל‭ ‬המשמר‭ ‬שבת‭ ‬כהלכתו‭, ‬אפילו‭ ‬עובד‭ ‬עבודה‭ ‬זרה‭ ‬כדור‭ ‬אנוש‭ – ‬מוחלין‭ ‬לו‭". ‬וביאר‭ ‬הב‭"‬י‭ ‬דהיינו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬התשובה‭. ‬כלומר‭,‬‭ ‬ישנם‭ ‬כמה‭ ‬עוונות‭ ‬שאינם‭ ‬נמחלים‭ ‬אפי‭' ‬ע‭"‬י‭ ‬תשובה‭ ‬וצריך‭ ‬יסורים‭ ‬ח‭"‬ו‭, ‬או‭ ‬יוה‭"‬כ‭, ‬אולם‭ ‬אם‭ ‬שומר‭ ‬שבת‭ ‬וחוזר‭ ‬בתשובה‭ ‬אז‭ ‬גם‭ ‬עוונות‭ ‬אלו‭ ‬נמחלים‭.‬

כפרת‭ ‬עוונות‭ ‬בערב‭ ‬שבת

כז‭. ‬ מובא‭ ‬בגמ‭' ‬מסכת‭ ‬שבת‭: "‬אמר‭ ‬רב‭ ‬חסדא‭ ‬אמר‭ ‬מר‭ ‬עוקבא‭: ‬כל‭ ‬המתפלל‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬ואומר‭: '‬ויכולו‭' – ‬שני‭ ‬מלאכי‭ ‬השרת‭ ‬המלווין‭ ‬לו‭ ‬מניחים‭ ‬ידיהן‭ ‬על‭ ‬ראשו‭, ‬ואומרים‭ ‬לו‭: '‬וסר‭ ‬עוונך‭ ‬וחטאתך‭ ‬תכופר‭'", ‬וכדי‭ ‬שיתכפרו‭ ‬עוונותיו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬מלאכי‭ ‬השרת‭ ‬המלווים‭ ‬אותו‭ ‬לביתו‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬בתשובה‭, ‬וברור‭ ‬שלא‭ ‬מתכפרים‭ ‬עוונותיו‭ ‬ללא‭ ‬תשובה‭.‬

תנו‭ ‬לב‭ ‬לזכור‭ ‬תמיד‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת

זכירת‭ ‬שבת‭ ‬בימי‭ ‬החול

כח‭. ‬ מצווה‭ ‬לזכור‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬ולהכין‭ ‬לכבודה‭ ‬גם‭ ‬בימות‭ ‬החול‭, ‬כדברי‭ ‬הפייטן‭: "‬מיום‭ ‬ראשון‭ ‬עד‭ ‬יום‭ ‬שישי‭ ‬לקראת‭ ‬שבת‭ ‬נכספה‭ ‬נפשי‭".‬

דאגה‭ ‬לצרכי‭ ‬שבת

כט‭.‬ נחלקו‭ ‬הלל‭ ‬ושמאי‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬חיוב‭ ‬לדאוג‭ ‬לשבת‭ ‬כבר‭ ‬מיום‭ ‬ראשון‭ ‬או‭ ‬שמא‭ ‬מספיק‭ ‬לדאוג‭ ‬לשבת‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬כדברי‭ ‬הגמ‭' ‬במסכת‭ ‬ביצה‭: "‬אמרו‭ ‬עליו‭ ‬על‭ ‬שמאי‭ ‬הזקן‭ – ‬כל‭ ‬ימיו‭ ‬היה‭ ‬אוכל‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭. ‬מצא‭ ‬בהמה‭ ‬נאה‭, ‬אומר‭: ‬זו‭ ‬לשבת‭, ‬מצא‭ ‬אחרת‭ ‬נאה‭ ‬הימנה‭ – ‬מניח‭ ‬את‭ ‬השנייה‭ ‬ואוכל‭ ‬את‭ ‬הראשונה‭. ‬אבל‭ ‬הלל‭ ‬הזקן‭ ‬מידה‭ ‬אחרת‭ ‬הייתה‭ ‬לו‭, ‬שכל‭ ‬מעשיו‭ ‬לשם‭ ‬שמים‭, ‬שאמר‭: ‬ברוך‭ ‬ה‭' ‬יום‭ ‬יום‭". ‬כלומר‭, ‬לדעת‭ ‬שמאי‭ ‬צריך‭ ‬לדאוג‭ ‬לשבת‭ ‬כבר‭ ‬מיום‭ ‬ראשון‭, ‬ולכן‭ ‬אדם‭ ‬שמוצא‭ ‬פרי‭ ‬נאה‭ ‬וכדו‭' ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬צריך‭ ‬לשמור‭ ‬אותו‭ ‬לשבת‭, ‬ואם‭ ‬ימצא‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬יפה‭ ‬הימנו‭ – ‬יאכל‭ ‬את‭ ‬הראשון‭ ‬וישמור‭ ‬את‭ ‬השני‭. ‬ואילו‭ ‬לדעת‭ ‬הלל‭ ‬די‭ ‬לדאוג‭ ‬לשבת‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭. ‬ואע‭"‬פ‭ ‬שבדרך‭ ‬כלל‭ ‬הלכה‭ ‬כהלל‭ ‬במחלוקתו‭ ‬עם‭ ‬שמאי‭ – ‬כאן‭ ‬נפסק‭ ‬הלכה‭ ‬כשמאי‭. ‬וכפי‭ ‬שפירש‭ ‬רש‭"‬י‭: "'‬זכור‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬לקדשו‭' ‬‮–‬‭ "‬וכן‭ ‬פתרונו‭: ‬תנו‭ ‬לב‭ ‬לזכור‭ ‬תמיד‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת‭, ‬שאם‭ ‬נזדמן‭ ‬לך‭ ‬חפץ‭ ‬יפה‭ ‬תהא‭ ‬מזמינו‭ ‬לשבת‭". ‬ואין‭ ‬זה‭ ‬נקרא‭ ‬מקטני‭ ‬אמונה‭ ‬שדואג‭ ‬מה‭ ‬יאכל‭ ‬למחר‭, ‬שהרי‭ ‬בכל‭ ‬יום‭ ‬מצוה‭ ‬להתעסק‭ ‬במאכלי‭ ‬שבת‭.‬

הכנה‭ ‬לשבת‭ ‬בכל‭ ‬יום

ל‭. ‬ משום‭ ‬כן‭ ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לעשות‭ ‬בכל‭ ‬יום‭ ‬מימות‭ ‬השבוע‭ ‬הכנה‭ ‬כלשהיא‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭.‬

זכירת‭ ‬השבת‭ ‬בתפילה

לא‭. ‬ מצווה‭ ‬לזכור‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬בימות‭ ‬החול‭. ‬ולכן‭ ‬אנו‭ ‬מייחסים‭ ‬את‭ ‬ימי‭ ‬השבוע‭ ‬לשבת‭ ‬לפני‭ ‬שיר‭ ‬של‭ ‬יום‭, ‬ואומרים‭: "‬היום‭ ‬יום‭ ‬אחד‭ ‬בשבת‭ ‬קודש‭", "‬היום‭ ‬יום‭ ‬שני‭ ‬בשבת‭ ‬קודש‭" ‬וכו‭'. ‬וכשמזכיר‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬צריך‭ ‬לכוון‭ ‬לקיים‭ ‬מצות‭ ‬עשה‭ ‬דאורייתא‭ ‬של‭ "‬זכור‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬לקדשו‭". ‬ויש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שגם‭ ‬מקיים‭ ‬מצוה‭ ‬נוספת‭ ‬של‭ ‬לא‭ ‬תעשה‭, ‬שכן‭ "‬זכור‭ ‬ושמור‭ ‬בדיבור‭ ‬אחד‭ ‬נאמרו‭", ‬וכשזוכר‭ ‬את‭ ‬השבת‭, ‬גם‭ ‬מקיים‭ ‬בדיבור‭ ‬שהיא‭ ‬מצוה‭ ‬בקום‭ ‬עשה‭ ‬של‭ ‬זכירת‭ ‬השבת‭, ‬וגם‭ ‬בצורה‭ ‬פסיבית‭ ‬בעצם‭ ‬הזכירה‭.‬

‭"‬שהחיינו‭" – ‬בחול‭ ‬או‭ ‬בשבת

לב‭. ‬ פרי‭ ‬חדש‭ ‬שמגיע‭ ‬לידי‭ ‬האדם‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ – ‬מן‭ ‬הדין‭ ‬אין‭ ‬חיוב‭ ‬לשמרו‭ ‬לשבת‭, ‬ואפשר‭ ‬לברך‭ "‬שהחיינו‭" ‬ולאכלו‭ ‬בחול‭ ‬או‭ ‬לברך‭ "‬שהחיינו‭" ‬ולאכול‭ ‬חלק‭ ‬ממנו‭ ‬בחול‭, ‬ולשמור‭ ‬את‭ ‬חלקו‭ ‬האחר‭ ‬לשבת‭. ‬אך‭ ‬יש‭ ‬שנהגו‭ ‬לשמור‭ ‬פרי‭ ‬חדש‭ ‬לשבת‭ ‬כדי‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭ "‬שהחיינו‭" ‬בשבת‭, ‬ומנהג‭ ‬יפה‭ ‬הוא‭ ‬וכן‭ ‬ראוי‭ ‬לנהוג‭, ‬ומי‭ ‬שנוהג‭ ‬כך‭ – ‬ימשיך‭ ‬במנהגו‭ ‬שעי‭"‬ז‭ ‬מכבד‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬וגם‭ ‬מרבה‭ ‬בברכות‭.‬

שהחיינו‭ – ‬בלילה‭ ‬או‭ ‬ביום

לג‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬מתי‭ ‬טוב‭ ‬יותר‭ ‬לאכלו‭ – ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬ביומו‭. ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬משום‭: "‬מצוה‭ ‬הבאה‭ ‬לידך‭ ‬אל‭ ‬תחמיצנה‭", ‬או‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬משום‭ ‬שעיקר‭ ‬כבוד‭ ‬שבת‭ ‬הוא‭ ‬ביום‭. ‬ולמעשה‭ – ‬רצוי‭ ‬לאוכלו‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬ולאחר‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭, ‬כדי‭ ‬להרבות‭ ‬בברכות‭. ‬ואולם‭ ‬אם‭ ‬מתאווה‭ ‬לאוכלו‭ – ‬יכול‭ ‬לאוכלו‭ ‬כבר‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭. ‬מיהו‭, ‬אם‭ ‬חושש‭ ‬שמא‭ ‬יתקלקל‭ – ‬יברך‭ ‬עליו‭ ‬בחול‭.‬

חידוש‭ ‬בגד‭ – ‬בשבת

לד‭. ‬ אם‭ ‬יש‭ ‬לאדם‭ ‬בגד‭ ‬חדש‭ – ‬טוב‭ ‬וראוי‭ ‬לחדשו‭ ‬לשבת‭.‬

‭"‬שהחיינו‭" ‬בשבת‭ ‬בבין‭ ‬המצרים

לה‭. ‬ בשלושת‭ ‬השבועות‭ ‬שבין‭ ‬י‭"‬ז‭ ‬בתמוז‭ ‬לט‭' ‬באב‭, ‬נהגו‭ ‬הספרדים‭ ‬שלא‭ ‬לברך‭ "‬שהחיינו‭" ‬אפילו‭ ‬בשבת‭, ‬והאשכנזים‭ ‬מברכים‭ "‬שהחיינו‭" ‬בשבת‭.‬

מאכלי‭ ‬שבת‭ ‬בימות‭ ‬השבוע

לו‭. ‬ כתב‭ ‬בספר‭ ‬חסידים‭ ‬שמי‭ ‬ששלחו‭ ‬לו‭ ‬אוכל‭ ‬לשבת‭ ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬מספיק‭ – ‬יצניע‭ ‬לשבת‭ ‬הבאה‭, ‬ואם‭ ‬האוכל‭ ‬יתקלקל‭ – ‬יאכל‭ ‬ביום‭ ‬חול‭. ‬מכל‭ ‬מקום‭ ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬להחמיר‭ ‬ולהתאמץ‭ ‬לסיים‭ ‬את‭ ‬האוכל‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬בשבת‭ ‬כי‭ ‬מה‭ ‬שנותר‭ ‬מהשבת‭ ‬אפשר‭ ‬לאכלו‭ ‬גם‭ ‬לאחר‭ ‬השבת‭.‬

לז‭. ‬ אם‭ ‬קנה‭ ‬בתחילת‭ ‬השבוע‭ ‬מאכל‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬ובאמצע‭ ‬השבוע‭ ‬מצא‭ ‬מאכל‭ ‬חשוב‭ ‬יותר‭ – ‬מותר‭ ‬לאכול‭ ‬את‭ ‬מה‭ ‬שקנה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬בתחילת‭ ‬השבוע‭ ‬ולשמור‭ ‬את‭ ‬המאכל‭ ‬החשוב‭ ‬ליום‭ ‬שבת‭.‬

לח‭. ‬ אם‭ ‬לא‭ ‬מצא‭ ‬יפה‭ ‬ממנו‭ – ‬מהדין‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬את‭ ‬הפרי‭ ‬שקנה‭, ‬ביום‭ ‬חול‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬זה‭ ‬מדרך‭ ‬חסידות‭, ‬מאחר‭ ‬שאמר‭ ‬שזה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭.‬

פרחים‭ ‬לשבת

לט‭. ‬ המקבל‭ ‬פרחים‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬וכבר‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬פרחים‭ ‬לכבד‭ ‬בהם‭ ‬את‭ ‬שבת‭ – ‬יכול‭ ‬להשתמש‭ ‬גם‭ ‬בחדשים‭ ‬בשבת‭ ‬זו‭, ‬ואינו‭ ‬צריך‭ ‬לשמרם‭ ‬בקירור‭ ‬עד‭ ‬לשבת‭ ‬הבאה‭, ‬ואין‭ ‬זה‭ ‬דומה‭ ‬לדברי‭ ‬ספר‭ ‬חסידים‭ (‬המובא‭ ‬לעיל‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬ד‭), ‬משום‭ ‬שככל‭ ‬שירבה‭ ‬בפרחים‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬הרי‭ ‬זה‭ ‬משובח‭.‬

כיבוס‭ ‬לשבת

כיבוס‭ ‬לשבת

מ‭. ‬ עשר‭ ‬תקנות‭ ‬תיקן‭ ‬עזרא‭ ‬הסופר‭ (‬כשעלה‭ ‬לא‭"‬י‭), ‬אחת‭ ‬מהן‭: "…‬ומכבסין‭ ‬בחמישי‭ ‬בשבת‭… ‬משום‭ ‬כבוד‭ ‬שבת‭". ‬יש‭ ‬מפרשים‭ ‬שתקנת‭ ‬עזרא‭ ‬לכבס‭ ‬בחמישי‭, ‬כדי‭ ‬שביום‭ ‬שישי‭ ‬הנשים‭ ‬תהיינה‭ ‬פנויות‭ ‬להכין‭ ‬צרכי‭ ‬שבת‭, ‬אך‭ ‬באותה‭ ‬מידה‭ ‬יכולות‭ ‬הנשים‭ ‬לכבס‭ ‬גם‭ ‬בשאר‭ ‬ימי‭ ‬החול‭. ‬ויש‭ ‬מפרשים‭ ‬שצריך‭ ‬לכבס‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭ ‬דווקא‭, ‬משום‭ ‬שבשאר‭ ‬ימי‭ ‬החול‭ ‬לא‭ ‬ניכר‭ ‬שהכיבוס‭ ‬נעשה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭. ‬להלכה‭ – ‬מותר‭ ‬לכבס‭ ‬לשבת‭ ‬גם‭ ‬ביום‭ ‬רביעי‭, ‬משום‭ ‬שגם‭ ‬אז‭ ‬ניכר‭ ‬שמכבס‭ ‬לשבת‭, ‬ואם‭ ‬יש‭ ‬הכרח‭ – ‬מותר‭ ‬לכבס‭ ‬גם‭ ‬לפני‭ ‬כן‭.‬

כיבוס‭ ‬בגד‭ ‬שאינו‭ ‬מלוכלך

מא‭. ‬ יש‭ ‬מפרשים‭ ‬שתקנת‭ ‬עזרא‭ ‬לכבס‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬מתייחסת‭ ‬גם‭ ‬לבגד‭ ‬שנלבש‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬ואינו‭ ‬מלוכלך‭ ‬שיש‭ ‬לכבסו‭ [‬פרטי‭ ‬דין‭ ‬לבישת‭ ‬בגדים‭ ‬מכובסים‭ ‬לשבת‭ ‬ראה‭ ‬פרק‭ ‬ט‭' ‬בהרחבה‭], ‬ורצוי‭ ‬לצאת‭ ‬דעה‭ ‬זו‭ ‬לפחות‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬מלבוש‭ ‬אחד‭ ‬שיכבסו‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭.‬

כיבוס‭ ‬ביום‭ ‬שישי

מב‭. ‬ במקרים‭ ‬מיוחדים‭ ‬כשאין‭ ‬אפשרות‭ ‬לכבס‭ ‬לפני‭ ‬יום‭ ‬שישי‭, ‬או‭ ‬כשמתעורר‭ ‬צורך‭ ‬חדש‭ ‬לכבס‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ – ‬מותר‭ ‬לכבס‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭, ‬ובלבד‭ ‬שלפני‭ ‬הכיבוס‭ ‬תשתדל‭ ‬האשה‭ ‬לבשל‭ ‬ולהכין‭ ‬את‭ ‬המאכלים‭ ‬וצרכי‭ ‬שבת‭.‬

היתר‭ ‬כיבוס‭ ‬ביום‭ ‬שישי

מג‭. ‬ מותר‭ ‬לכבס‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬בגדיו‭ ‬של‭ ‬בחור‭ ‬ישיבה‭ ‬או‭ ‬חייל‭ ‬שהגיע‭ ‬לביתו‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭, ‬וכן‭ ‬בגדי‭ ‬תינוקות‭ ‬שיש‭ ‬צורך‭ ‬לכבסם‭. ‬אמנם‭ ‬גם‭ ‬במקרים‭ ‬אלו‭ ‬ישתדל‭ ‬להקדים‭ ‬ולהכין‭ ‬צרכי‭ ‬שבת‭, ‬ורק‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬לכבסם‭.‬

סיום‭ ‬הכיבוס‭ ‬לפני‭ ‬שבת

מד‭. ‬ המכבס‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬במכונת‭ ‬כביסה‭ – ‬צריך‭ ‬לכוון‭ ‬את‭ ‬מכונת‭ ‬הכביסה‭ ‬כך‭ ‬שתסיים‭ ‬את‭ ‬פעולתה‭ ‬לפני‭ ‬כניסת‭ ‬השבת‭, ‬מכמה‭ ‬סיבות‭: ‬א‭.‬‭ ‬שמא‭ ‬חברו‭ ‬ישמע‭ ‬את‭ ‬קול‭ ‬פעולת‭ ‬המכונה‭ ‬ויחשוב‭ ‬שמותר‭ ‬לכבס‭ ‬בשבת‭. ‬ב‭.‬‭ ‬שמא‭ ‬יסובב‭ ‬בשבת‭ ‬את‭ ‬אחד‭ ‬הכפתורים‭ ‬לפעולה‭ ‬הרצויה‭. ‬אמנם‭, ‬בדיעבד‭ ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬הכרח‭ – ‬מותר‭ ‬להפעיל‭ ‬את‭ ‬המכונה‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬סמוך‭ ‬לשבת‭ ‬כך‭ ‬שתמשיך‭ ‬לפעול‭ ‬בשבת‭, ‬ובתנאי‭ ‬שיכסה‭ ‬את‭ ‬הכפתורים‭ ‬ויכסה‭ ‬את‭ ‬השעון‭ ‬ויכסה‭ ‬את‭ ‬המכונה‭ ‬שלא‭ ‬תשמיע‭ ‬קול‭.‬

כביסה‭ ‬תלויה‭ ‬בשבת

מה‭. ‬ בימינו‭ ‬אין‭ ‬להשאיר‭ ‬כביסה‭ ‬תלויה‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭ ‬כדי‭ ‬שתישאר‭ ‬שם‭ ‬בשבת‭.‬

אפייה‭ ‬לשבת

אפיית‭ ‬חלות‭ ‬לשבת

מו‭. ‬ מצווה‭ ‬לאפות‭ ‬לחם‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ולבצוע‭ ‬עליו‭ ‬בשבת‭, ‬מכמה‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬משום‭ ‬כבוד‭ ‬שבת‭. ‬ב‭.‬‭ ‬לקיים‭ ‬מצות‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה‭. ‬וכך‭ ‬כתב‭ ‬הרמ‭"‬א‭: "‬נוהגין‭ ‬ללוש‭ ‬כדי‭ ‬שעור‭ ‬חלה‭ ‬בבית‭, ‬לעשות‭ ‬מהם‭ ‬לחמים‭ ‬לבצוע‭ ‬עליהם‭ ‬בשבת‭ ‬ויו‭"‬ט‭, ‬והוא‭ ‬מכבוד‭ ‬שבת‭ ‬ויו‭"‬ט‭, ‬ואין‭ ‬לשנות‭". ‬והוסיף‭ ‬המשנה‭ ‬ברורה‭: "‬מלבד‭ ‬שהלישה‭ ‬והאפיה‭ ‬הוא‭ ‬מכלל‭ ‬כבוד‭ ‬שבת‭ ‬ויו‭"‬ט‭… ‬עוד‭ ‬יש‭ ‬בזה‭ ‬טעם‭ ‬כדי‭ ‬לקיים‭ ‬מצות‭ ‬חלה‭, ‬לפי‭ ‬שאיבדה‭ (‬האשה‭) ‬את‭ ‬אדם‭ ‬הראשון‭ ‬שהיה‭ ‬חלתו‭ ‬של‭ ‬עולם‭ ‬שנברא‭ ‬בע‭"‬ש‭".‬

אפייה‭ ‬בבית‭ ‬או‭ ‬קנייה‭?‬

מז‭. ‬ יש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שיש‭ ‬מצווה‭ ‬לאפות‭ ‬בבית‭ ‬דווקא‭, ‬לכבוד‭ ‬שבת‭. ‬וגם‭ ‬אם‭ ‬קונים‭ ‬את‭ ‬החלות‭ ‬בחוץ‭ – ‬תאפה‭ ‬האשה‭ ‬עוגות‭ ‬בבית‭, ‬ובזה‭ ‬תקיים‭ ‬את‭ ‬מצות‭ ‬האפייה‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭. ‬ויש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שאין‭ ‬מצווה‭ ‬מיוחדת‭ ‬לאפות‭ ‬בבית‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬אך‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬לאכול‭ ‬פת‭ ‬ישראל‭ ‬בשבת‭, ‬ורק‭ ‬במקום‭ ‬שאין‭ ‬אפשרות‭ ‬לקנות‭ ‬פת‭ ‬ישראל‭ ‬בחוץ‭, ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬לאפות‭ ‬בבית‭ ‬פת‭ ‬לשבת‭. ‬ויש‭ ‬שאומרים‭ ‬שאין‭ ‬מצווה‭ ‬לאפות‭ ‬ממש‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬לדאוג‭ ‬שיהיו‭ ‬בבית‭ ‬דברי‭ ‬מאפה‭ ‬בשבת‭. ‬ולכן‭, ‬כל‭ ‬אשה‭ ‬תעשה‭ ‬כפי‭ ‬יכולתה‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬אשה‭ ‬שאופה‭ ‬בביתה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ – ‬צריכה‭ ‬להיזהר‭ ‬שהאפייה‭ ‬לא‭ ‬תדחה‭ ‬הכנות‭ ‬אחרות‭ ‬לשבת‭ ‬ולא‭ ‬יגרם‭ ‬חילול‭ ‬שבת‭ ‬מתוך‭ ‬להיטות‭ ‬האפייה‭.‬

מנין‭ ‬באפיית‭ ‬חלות

מח‭. ‬ י‭"‬א‭ ‬שאופים‭ ‬שלוש‭ ‬חלות‭: ‬גדולה‭, ‬בינונית‭ ‬וקטנה‭, ‬ואין‭ ‬נוהגין‭ ‬כן‭. ‬וטוב‭ ‬שתאפה‭ ‬י‭"‬ב‭ ‬חלות‭.‬

מאפים‭ ‬משובחים

מט‭.‬‭ ‬ כאשר‭ ‬חלות‭ ‬המאפיה‭ ‬משובחות‭ ‬יותר‭ ‬מאלו‭ ‬הנאפות‭ ‬בבית‭ – ‬יכולה‭ ‬האשה‭ ‬לאפות‭ ‬עוגות‭ ‬במקום‭ ‬חלות‭. ‬ואם‭ ‬גם‭ ‬עוגות‭ ‬המאפייה‭ ‬משובחות‭ ‬ויש‭ ‬לה‭ ‬אפשרות‭ ‬לקנותם‭ – ‬אין‭ ‬האשה‭ ‬חייבת‭ ‬לאפות‭ ‬בעצמה‭ ‬כלל‭.‬

זמן‭ ‬האפיה

נ‭. ‬ אין‭ ‬מעלה‭ ‬בהפרשת‭ ‬חלה‭ ‬דווקא‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬ואדרבה‭ ‬צריך‭ ‬האדם‭ ‬להיות‭ ‬פנוי‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬להכין‭ ‬או‭ ‬לנוח‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭.‬

נא‭. ‬ י‭"‬א‭ ‬שמצוה‭ ‬לאפות‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬דווקא‭. ‬וי‭"‬א‭ ‬שאם‭ ‬חוששת‭ ‬בימים‭ ‬קצרים‭ ‬מחילול‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬שנוח‭ ‬לה‭ ‬לאפות‭ ‬לפני‭ ‬כן‭ – ‬יכולה‭.‬

הפרשת‭ ‬חלה

קיום‭ ‬מצות‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה

נב‭. ‬ מצווה‭ ‬להפריש‭ ‬חלה‭ ‬מן‭ ‬העיסה‭. ‬וכתבו‭ ‬האחרונים‭ ‬שראוי‭ ‬להשתדל‭ ‬לקיים‭ ‬מצות‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה‭ ‬כהלכתה‭ ‬לפחות‭ ‬פעם‭ ‬בשנה‭.‬

צדקה‭ ‬לפני‭ ‬ההפרשה

נג‭. ‬ יש‭ ‬נשים‭ ‬הנותנות‭ ‬צדקה‭ ‬לפני‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה‭, ‬טבילת‭ ‬מצוה‭ ‬והדלקת‭ ‬נר‭ ‬שבת‭. ‬וסימנך‭: ‬חנ‭"‬ה‭ = ‬חלה‭, ‬נדה‭, ‬הדלקה‭.‬

שכח‭ ‬להפריש‭ ‬חלה

נד‭. ‬ מי‭ ‬ששכח‭ ‬להפריש‭ ‬חלה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬והוא‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬מן‭ ‬החלה‭ ‬האפויה‭ ‬בשבת‭ ‬בשום‭ ‬אופן‭. ‬אך‭ ‬בחו‭"‬ל‭ ‬יכול‭ ‬להשאיר‭ ‬חלק‭ ‬מן‭ ‬החלה‭ ‬האפויה‭ ‬למוצ‭"‬ש‭ ‬כדי‭ ‬שיפריש‭ ‬ממנה‭ ‬חלה‭ ‬ולאכול‭ ‬את‭ ‬השאר‭ ‬בשבת‭ ‬‭[‬ויבואר‭ ‬ב‭"‬ה‭ ‬בהרחבה‭ ‬בחלק‭ '‬שמור‭']‬‭.‬

הפרשת‭ ‬חלה‭ ‬בשבת

נה‭. ‬ הקונה‭ ‬חלות‭ ‬לערב‭ ‬שבת‭ ‬ורוצה‭ ‬להפריש‭ ‬חלה‭ ‬מספק‭, ‬אך‭ ‬אינו‭ ‬רוצה‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬להוציא‭ ‬חלק‭ ‬לחלה‭ ‬מכיון‭ ‬שהוא‭ ‬רוצה‭ ‬שיהיה‭ ‬הכל‭ ‬שלם‭ – ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬יעשה‭ ‬סימן‭ ‬בקצה‭ ‬החלה‭, ‬ויאמר‭: "‬זה‭ ‬הקצה‭ ‬של‭ ‬החלה‭ ‬אני‭ ‬מפריש‭ ‬אותו‭ ‬לחלה‭ ‬ומחר‭ ‬אחתוך‭ ‬את‭ ‬החלק‭ ‬הזה‭" (‬כמו‭"‬כ‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬מדבקה‭ ‬ללחם‭ – ‬יכול‭ ‬להקצות‭ ‬את‭ ‬מעט‭ ‬הלחם‭ ‬שדבוק‭ ‬למדבקה‭ ‬עבור‭ ‬חלה‭).‬

ספק‭ ‬אם‭ ‬הפרישו‭ ‬חלה

נו‭. ‬ אם‭ ‬יש‭ ‬ספק‭ ‬אם‭ ‬הפרישו‭ ‬חלה‭ ‬או‭ ‬לא‭ ‬הפרישו‭ ‬חלה‭, ‬גם‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬ולהשאיר‭ ‬בסוף‭ ‬משהו‭ ‬בקצה‭ ‬החלה‭ ‬עבור‭ ‬החלה‭.‬

מקצת‭ ‬דיני‭ ‬חלה

חיוב‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה

נז‭. ‬ מצות‭ ‬עשה‭ ‬להפריש‭ ‬לכהן‭ ‬תרומה‭ ‬מן‭ ‬העיסה‭, ‬שנאמר‭: "‬ראשית‭ ‬עריסותיכם‭ ‬חלה‭ ‬תרימו‭ ‬תרומה‭". ‬חיוב‭ ‬זה‭ ‬של‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה‭ ‬שייך‭ ‬דוקא‭ ‬בחמשת‭ ‬מיני‭ ‬דגן‭, ‬שכן‭ ‬הפסוק‭ ‬אומר‭: "‬באכלכם‭ ‬מלחם‭ ‬הארץ‭", ‬ולא‭ ‬שייך‭ ‬שם‭ ‬לחם‭ ‬אלא‭ ‬על‭ ‬דבר‭ ‬הנעשה‭ ‬מחמשת‭ ‬דגן‭, ‬והם‭: ‬חיטה‭, ‬שעורה‭, ‬כוסמין‭ (‬שנקראים‭ "‬כוסמת‭" ‬בלשון‭ ‬המשנה‭), ‬שבולת‭ ‬שועל‭ ‬ושיפון‭. ‬וה‭"‬ה‭ ‬אם‭ ‬עשה‭ ‬מהם‭ ‬עוגיות‭ ‬וכדו‭' ‬שחייבים‭ ‬להפריש‭ ‬חלה‭. ‬מיהו‭ ‬כיום‭ ‬נוהגים‭ ‬לשרוף‭ ‬את‭ ‬החלה‭ ‬או‭ ‬לזורקה‭ ‬דרך‭ ‬כבוד‭.‬

שיעור‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה

נח‭. ‬ הפרשת‭ ‬חלה‭ ‬בברכה‭ ‬תלויה‭ ‬בכמות‭ ‬הקמח‭ ‬שבעיסה‭. ‬מעיסה‭ ‬שנעשתה‭ ‬מקמח‭ (‬ללא‭ ‬תוספות‭) ‬במשקל‭ ‬של‭ ‬עד‭ ‬1666‭ ‬גרם‭ – ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬להפריש‭ ‬כלל‭, ‬וממשקל‭ ‬של‭ ‬1666‭ ‬גרם‭ ‬ועד‭ ‬2486‭ ‬גרם‭ – ‬יש‭ ‬להפריש‭ ‬חלה‭ ‬בלי‭ ‬ברכה‭ ‬מחמת‭ ‬ספק‭ ‬ברכות‭ ‬להקל‭. ‬מעיסה‭ ‬שנעשתה‭ ‬מקמח‭ ‬במשקל‭ ‬של‭ ‬2486‭ ‬גרם‭ ‬ומעלה‭ – ‬יש‭ ‬להפריש‭ ‬חלה‭ ‬עם‭ ‬ברכה‭.‬

חיוב‭ ‬חלה‭ ‬מפיזור‭ ‬קמח

נט‭.‬‭ ‬ ראוי‭ ‬לכלול‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הקמח‭ ‬שבעיסה‭ ‬בהפרשת‭ ‬החלה‭. ‬ולכן‭, ‬נשים‭ ‬שרגילות‭ ‬ללוש‭ ‬בצק‭ ‬ולהפריש‭ ‬חלה‭, ‬ואח‭"‬כ‭ ‬לפזר‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬קמח‭ ‬שוב‭ ‬ולערוך‭ ‬עליו‭ ‬את‭ ‬הבצק‭ ‬‮–‬‭ ‬טוב‭ ‬שתתנה‭ ‬בזמן‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה‭ ‬לפטור‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬הקמח‭ ‬שידבק‭ ‬בעיסה‭ ‬אח‭"‬כ‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יהיה‭ ‬בעיסה‭ ‬קמח‭ ‬שלא‭ ‬הופרש‭ ‬עליו‭ ‬חלה‭. ‬וראוי‭ ‬להתנות‭ ‬כך‭ ‬בכל‭ ‬פעם‭ ‬שמפרישה‭ ‬חלה‭, ‬ואם‭ ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬לכוון‭ ‬בכל‭ ‬פעם‭ ‬מחדש‭ ‬‮–‬‭ ‬רצוי‭ ‬שתכוון‭ ‬פעם‭ ‬בשנה‭, ‬ולפחות‭ ‬תתנה‭ ‬כך‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬בחייה‭.‬

חיוב‭ ‬מכמה‭ ‬עיסות

ס‭.‬‭ ‬ מי‭ ‬שלשה‭ ‬ואפתה‭ ‬כמה‭ ‬עיסות‭ ‬בנפרד‭, ‬כאשר‭ ‬בכל‭ ‬עיסה‭ ‬אין‭ ‬שיעור‭ ‬המחייב‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬בכולן‭ ‬יחד‭ ‬יש‭ ‬שיעור‭ ‬המחייב‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה‭ – ‬אינה‭ ‬חייבת‭ ‬להפריש‭ ‬מהן‭ ‬חלה‭, ‬מכיון‭ ‬שנעשו‭ ‬בנפרד‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬אח‭"‬כ‭ (‬אפילו‭ ‬אחרי‭ ‬האפייה‭) ‬שמה‭ ‬אותם‭ ‬בכלי‭ ‬אחד‭, ‬כגון‭: ‬תנור‭, ‬ארון‭ ‬או‭ ‬שק‭ – ‬הכלי‭ ‬מצרפם‭ ‬וחייבת‭ ‬להפריש‭ ‬מהם‭ ‬חלה‭, ‬למרות‭ ‬שנעשו‭ ‬בנפרד‭.‬

זכות‭ ‬קדימה‭ ‬בהפרשה

סא‭. ‬ הזכות‭ ‬להפריש‭ ‬חלה‭ ‬נתונה‭ ‬לאשה‭, ‬למרות‭ ‬שהעיסה‭ ‬היא‭ ‬כספו‭ ‬של‭ ‬הבעל‭, ‬ולכן‭ ‬אין‭ ‬הבעל‭ ‬יכול‭ ‬לקחת‭ ‬ממנה‭ ‬את‭ ‬המצווה‭ ‬ולהפריש‭ ‬חלה‭ ‬בעצמו‭. ‬אמנם‭, ‬אשה‭ ‬יכולה‭ ‬למחול‭ ‬מרצונה‭.‬

תערובת‭ ‬בהפרשה

סב‭. ‬ יש‭ ‬להיזהר‭ ‬מאד‭ ‬שחלה‭ ‬שהופרשה‭ ‬מן‭ ‬העיסה‭ ‬לא‭ ‬תחזור‭ ‬ותתערב‭ ‬בעיסה‭, ‬משום‭ ‬שאם‭ ‬תתערב‭ ‬בעיסה‭ ‬תהיה‭ ‬העיסה‭ ‬כולה‭ ‬אסורה‭ ‬באכילה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬בכל‭ ‬מקרה‭ ‬כזה‭ ‬יש‭ ‬לעשות‭ ‬שאלת‭ ‬רב‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים