חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬מו – הלכות‭ ‬נר‭ ‬הבדלה

בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש

ברכת‭ ‬הנר‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת

א‭. ‬ מספר‭ ‬טעמים‭ ‬נאמרו‭ ‬לברכת‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭" ‬במוצאי‭ ‬שבת‭:‬

• ‭ ‬אש‭ ‬נבראה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬‮–‬‭ ‬מובא‭ ‬בחז‭"‬ל‭ ‬בכמה‭ ‬מקומות‭ ‬שאש‭ ‬נבראה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭. ‬בגמרא‭ ‬מסכת‭ ‬פסחים‭ ‬מובא‭: "‬ובמוצאי‭ ‬שבת‭ ‬נתן‭ ‬הקב‭"‬ה‭ ‬דעה‭ ‬באדם‭ ‬הראשון‭, ‬מעין‭ ‬דוגמא‭ ‬של‭ ‬מעלה‭, ‬והביא‭ ‬שני‭ ‬אבנים‭ ‬וטחנן‭ ‬זו‭ ‬בזו‭ ‬ויצא‭ ‬מהן‭ ‬אור‭". ‬ובמדרש‭ ‬רבה‭: "… ‬כיון‭ ‬ששקעה‭ ‬החמה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬התחיל‭ ‬החשך‭ ‬ממשמש‭ ‬ובא‭ ‬ונתירא‭ ‬אדם‭ ‬הראשון‭, ‬שנאמר‭: '‬אך‭ ‬חשך‭ ‬ישופני‭' – ‬אותו‭ ‬שכתוב‭ ‬בו‭: '‬הוא‭ ‬ישופך‭ ‬ראש‭ ‬ואתה‭ ‬תשופנו‭ ‬עקב‭' ‬בא‭ ‬להזדווג‭ ‬לי‭. ‬מה‭ ‬עשה‭ ‬הקב‭"‬ה‭? ‬זימן‭ ‬לו‭ ‬שני‭ ‬רעפים‭ ‬והקישן‭ ‬זה‭ ‬לזה‭, ‬ויצא‭ ‬מהן‭ ‬אור‭, ‬וברך‭ ‬עליה‭, ‬הדא‭ ‬הוא‭ ‬דכתיב‭: '‬ולילה‭ ‬אור‭ ‬בעדני‭'. ‬מה‭ ‬בירך‭ ‬עליה‭? '‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭' ‬אתיא‭ ‬כשמואל‭, ‬דאמר‭ ‬שמואל‭: ‬מפני‭ ‬מה‭ ‬מברכין‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭? ‬מפני‭ ‬שהיא‭ ‬תחילת‭ ‬ברייתה‭". ‬א‭"‬כ‭ ‬טעם‭ ‬אחד‭ ‬לברכה‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬במוצש‭"‬ק‭ – ‬מפני‭ ‬שתחילת‭ ‬ברייתה‭ ‬של‭ ‬האש‭ ‬היתה‭ ‬במוצש‭"‬ק‭.‬

חזרו‭ ‬להשתמש‭ ‬בה‭ – ‬במוצאי‭ ‬השבת‭ ‬הותר‭ ‬השימוש‭ ‬באש‭, ‬אחרי‭ ‬שמשך‭ ‬כל‭ ‬השבת‭ ‬היה‭ ‬השימוש‭ ‬באש‭ ‬אסור‭, ‬כפי‭ ‬שמביא‭ ‬המדרש‭ ‬שם‭: "‬רב‭ ‬הונא‭ ‬בשם‭ ‬רב‭ ‬ורב‭ ‬אבהו‭ ‬בשם‭ ‬ר‭' ‬יוחנן‭ ‬אמר‭: ‬אף‭ ‬מוצאי‭ ‬יום‭ ‬הכיפורים‭ ‬מברכים‭ ‬עליו‭, ‬מפני‭ ‬ששבת‭ ‬האור‭ ‬כל‭ ‬אותו‭ ‬היום‭"‬‭.‬

ברכת‭ ‬הנר

לשון‭ ‬רבים

ב‭. ‬ נוסח‭ ‬ברכת‭ ‬האש‭ ‬הוא‭: "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭", ‬בלשון‭ ‬רבים‭ ‬דווקא‭, ‬ואין‭ ‬לאמרה‭ ‬בלשון‭ ‬יחיד‭. ‬והטעם‭ ‬לכך‭ ‬שתיקנו‭ ‬לברך‭ ‬בלשון‭ ‬רבים‭ ‬הוא‭, ‬שיש‭ ‬כמה‭ ‬גוונים‭ ‬ומיני‭ ‬אורות‭ ‬בשלהבת‭ ‬האש‭, ‬וכן‭ ‬כמה‭ ‬מיני‭ ‬חלקים‭ ‬בנשמת‭ ‬האדם‭, ‬וכל‭ ‬חלק‭ ‬בנשמת‭ ‬האדם‭ [‬נפש‭, ‬רוח‭ ‬ונשמה‭] ‬נהנה‭ ‬מחלק‭ ‬אחר‭ ‬בשלהבת‭.‬

טעה‭ ‬בנוסח‭ ‬הברכה

ג‭. ‬ ברך‭ ‬ברכת‭ ‬האש‭ ‬בלשון‭ ‬יחיד‭, ‬ואמר‭: "‬בורא‭ ‬מאור‭ ‬האש‭" – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬וצריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולברך‭.‬

ברכה‭ ‬ברוב‭ ‬עם

ד‭. ‬ היוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הבדלה‭ ‬בהבדלת‭ ‬אחר‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬לעצמו‭ ‬אלא‭ ‬יטה‭ ‬אוזן‭ ‬לשמוע‭ ‬ברכת‭ ‬המבדיל‭. ‬ולא‭ ‬טוב‭ ‬עושים‭ ‬המברכים‭ ‬בעצמם‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭, ‬משום‭ ‬שבזמן‭ ‬שמברכים‭ ‬לעצמם‭ ‬ממשיך‭ ‬המבדיל‭ ‬בברכתו‭ ‬והם‭ ‬אינם‭ ‬מטים‭ ‬אזנם‭ ‬לשמעה‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬ימתין‭ ‬המבדיל‭ ‬עד‭ ‬שיסיימו‭ ‬לברך‭ – ‬אין‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭, ‬משום‭ ‬שבברכת‭ ‬המבדיל‭ ‬לרבים‭ ‬מתקיימים‭ ‬דברי‭ ‬שלמה‭ ‬המלך‭ ‬ע‭"‬ה‭: "‬ברב‭ ‬עם‭ ‬הדרת‭ ‬מלך‭.‬

השלהבת

ראיית‭ ‬שלהבת‭ ‬עצמה

ה‭. ‬ כל‭ ‬היוצאים‭ ‬בברכת‭ ‬הנר‭ ‬צריכים‭ ‬לראות‭ ‬את‭ ‬אור‭ ‬השלהבת‭. ‬אפילו‭ ‬אדם‭ ‬העומד‭ ‬במקום‭ ‬סמוך‭ ‬לנר‭, ‬כך‭ ‬שיכול‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬הנר‭, ‬צריך‭ ‬לראות‭ ‬את‭ ‬השלהבת‭ ‬עצמה‭, ‬ואין‭ ‬זה‭ ‬מספיק‭ ‬לעמוד‭ ‬במקום‭ ‬שנהנה‭ ‬מאורה‭ ‬אך‭ ‬אינו‭ ‬רואה‭ ‬את‭ ‬השלהבת‭ ‬עצמה‭.‬

הבדלה‭ ‬ברוב‭ ‬עם

ו‭. ‬ צריך‭ ‬המברך‭ ‬להיזהר‭ ‬לראות‭ ‬את‭ ‬שלהבת‭ ‬הנר‭ ‬עצמה‭, ‬במיוחד‭ ‬כשעושים‭ ‬הבדלה‭ ‬ברוב‭ ‬עם‭ ‬ומציבים‭ ‬את‭ ‬נר‭ ‬ההבדלה‭ ‬במקום‭ ‬מרוחק‭ ‬ממנו‭, ‬ואין‭ ‬לברך‭ ‬עד‭ ‬שרואה‭ ‬את‭ ‬השלהבת‭ ‬עצמה‭ ‬ויכול‭ ‬להנות‭ ‬לאורה‭.‬

שלהבת‭ ‬נר‭ ‬שמאחרי‭ ‬זכוכית

ז‭. ‬ אין‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬על‭ ‬להבה‭ ‬הנראית‭ ‬מאחורי‭ ‬מחיצת‭ ‬זכוכית‭, ‬כגון‭ ‬להבת‭ ‬נר‭ ‬בעששית‭.‬

משקפיים

ח‭. ‬ מותר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬שלהבת‭ ‬גלויה‭ ‬ולהביט‭ ‬עליה‭ ‬דרך‭ ‬משקפיים‭ [‬למרות‭ ‬שאין‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬הנראה‭ ‬מאחורי‭ ‬זכוכית‭], ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬בכך‭ ‬חסרון‭ ‬וזלזול‭ ‬בנר‭, ‬שהרי‭ ‬הזכוכית‭ ‬מכסה‭ ‬את‭ ‬עיניו‭ ‬ולא‭ ‬את‭ ‬אור‭ ‬הנר‭.‬

הנאה‭ ‬מאור‭ ‬הנר

נר‭ ‬שנהנה‭ ‬ממנו

ט‭.‬‭ ‬ אין‭ ‬אדם‭ ‬מברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬אלא‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שיכול‭ ‬ליהנות‭ ‬מאורו‭. ‬ולכן‭, ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬הנמצא‭ ‬במקום‭ ‬רחוק‭ ‬אלא‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬הנמצא‭ ‬בסמוך‭ ‬כל‭ ‬כך‭ ‬שאפשר‭ ‬ליהנות‭ ‬מאורו‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬השולחן‭ ‬ערוך‭: "‬אין‭ ‬מברכין‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬עד‭ ‬שיאותו‭ ‬לאורו‭".‬

גדר‭ "‬יאותו‭ ‬לאורו‭"‬

י‭.‬ נר‭ ‬שניתן‭ ‬ליהנות‭ ‬מאורו‭ ‬הוא‭ ‬נר‭ ‬הנמצא‭ ‬במרחק‭ ‬כזה‭ ‬שניתן‭ ‬לראות‭ ‬לאורו‭ ‬פרט‭ ‬קטן‭, ‬כמו‭ ‬להבחין‭ ‬בין‭ ‬מטבעות‭ ‬שונים‭ ‬או‭ ‬להבחין‭ ‬במחוגי‭ ‬השעון‭ ‬ולומר‭ ‬את‭ ‬השעה‭ [‬ללא‭ ‬אור‭ ‬החשמל‭].‬

נמצא‭ ‬בחדר‭ ‬אחר

יא‭. ‬ הנמצא‭ ‬בחדר‭ ‬אחד‭ ‬ונר‭ ‬ההבדלה‭ ‬בחדר‭ ‬אחר‭, ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬נמצא‭ ‬בבית‭ ‬אחד‭ ‬והנר‭ ‬בבית‭ ‬אחר‭ ‬ואור‭ ‬הנר‭ ‬גדול‭ ‬עד‭ ‬כדי‭ ‬כך‭ ‬שיכול‭ ‬ליהנות‭ ‬לאורו‭ ‬במקומו‭ – ‬יוצא‭ ‬בו‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬נר‭ ‬הבדלה‭.‬

מצוה‭ ‬בשפע

יב‭. ‬ מצוה‭ ‬מן‭ ‬המובחר‭ ‬להתקרב‭ ‬אל‭ ‬הנר‭ ‬ביותר‭ ‬כך‭ ‬שיגיע‭ ‬האור‭ ‬למקומו‭ ‬בשפע‭ ‬רב‭.‬

ריבוי‭ ‬אור

יג‭. ‬ מעבר‭ ‬להדלקת‭ ‬נר‭ ‬ההבדלה‭ ‬עצמו‭, ‬מצוה‭ ‬להרבות‭ ‬אור‭ ‬בבית‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬כשם‭ ‬שמצווה‭ ‬להרבות‭ ‬אור‭ ‬בבית‭ ‬בכניסת‭ ‬השבת‭.‬

הנאת‭ ‬השומעים

יד‭. ‬ כשם‭ ‬שצריך‭ ‬המברך‭ ‬להיות‭ ‬סמוך‭ ‬לנר‭ ‬במקום‭ ‬שניתן‭ ‬ליהנות‭ ‬מן‭ ‬הנר‭, ‬כך‭ ‬צריכים‭ ‬השומעים‭ ‬היוצאים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬להיות‭ ‬במקום‭ ‬סמוך‭ ‬לנר‭ ‬שבו‭ ‬ניתן‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬הנר‭.‬

הבדלה‭ ‬ברוב‭ ‬עם

טו‭. ‬ כאשר‭ ‬מבדילים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ורבים‭ ‬צריכים‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬הנר‭ ‬ואין‭ ‬כל‭ ‬הציבור‭ ‬יכול‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬נר‭ ‬המברך‭ – ‬ידליקו‭ ‬נר‭ ‬נוסף‭ ‬ויעמידו‭ ‬אותו‭ ‬סמוך‭ ‬לשומעים‭.‬

ברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬ליהנות‭ ‬ממנו

טז‭. ‬ טעה‭ ‬וברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהיה‭ ‬במקום‭ ‬רחוק‭ ‬מכדי‭ ‬ש‭"‬יאותו‭ ‬לאורו‭" – ‬בדיעבד‭ ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬לברך‭, ‬מכמה‭ ‬טעמים‭:‬

 • • כיון‭ ‬שעיקר‭ ‬ברכה‭ ‬זו‭ ‬אינה‭ ‬על‭ ‬ההנאה‭ ‬מאור‭ ‬הנר‭ ‬אלא‭ ‬לזכר‭ ‬האש‭ ‬שתחילת‭ ‬בריאתה‭ ‬הייתה‭ ‬במוצ‭"‬ש‭.‬
 • • כיון‭ ‬שמעיקר‭ ‬הדין‭ ‬א‭"‬צ‭ ‬לחזר‭ ‬אחר‭ ‬הנר‭, ‬ואדם‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬נר‭ – ‬מבדיל‭ ‬בלא‭ ‬נר‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬שב‭ ‬ואל‭ ‬תעשה‭ – ‬עדיף‭.‬

כשברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬מרוחק

יז‭. ‬ ברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬רחוק‭ ‬מכדי‭ ‬ש‭"‬יאותו‭ ‬לאורו‭" – ‬טוב‭ ‬לחזור‭ ‬ולשמוע‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭" ‬מאדם‭ ‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬בירך‭, ‬וליהנות‭ ‬מן‭ ‬האש‭ ‬כראוי‭.‬

כשאינו‭ ‬יכול‭ ‬לשמוע‭ ‬שוב‭ ‬ברכה

יח‭. ‬ ברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬רחוק‭ ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬ממי‭ ‬לשמוע‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭" – ‬יברך‭ ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭ ‬וייהנה‭ ‬מאור‭ ‬הנר‭.‬

הנאה‭ ‬לפני‭ ‬הברכה

יט‭.‬ מותר‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬האש‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬גם‭ ‬לפני‭ ‬שברכו‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭", ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬אמרו‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭". ‬ואכן‭ ‬כך‭ ‬מנהג‭ ‬העולם‭, ‬שרבים‭ ‬מתפללים‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצ‭"‬ש‭ ‬מתוך‭ ‬סידור‭, ‬לאור‭ ‬נרות‭ ‬או‭ ‬לאור‭ ‬החשמל‭, ‬אע‭"‬פ‭ ‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬ברכו‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬ולא‭ ‬אמרו‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭".‬

הבטה‭ ‬בידיים‭ ‬לאור‭ ‬הנר‭

הבטה‭ ‬בידיים

כ‭.‬ נוהגים‭ ‬להביט‭ ‬בכפות‭ ‬הידיים‭ ‬ובציפורנים‭ ‬בשעת‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭. ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬להסתכל‭ ‬על‭ ‬גב‭ ‬היד‭ ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬להסתכל‭ ‬על‭ ‬אצבעות‭ ‬היד‭. ‬והמנהג‭ ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬להסתכל‭ ‬תחילה‭ ‬בציפורניים‭ ‬ובכף‭ ‬היד‭ ‬ביחד‭ ‬כאשר‭ ‬האגודל‭ ‬מכופף‭ ‬פנימה‭ ‬ועליו‭ ‬מכופפות‭ ‬שאר‭ ‬ארבע‭ ‬האצבעות‭. ‬ובעוד‭ ‬האצבעות‭ ‬מכופפות‭ ‬באופן‭ ‬הנ‭"‬ל‭, ‬מפנים‭ ‬את‭ ‬גב‭ ‬היד‭ ‬אל‭ ‬הנר‭ ‬ואין‭ ‬אור‭ ‬הנר‭ ‬מאיר‭ ‬את‭ ‬כף‭ ‬היד‭. ‬ומיד‭ ‬אחרי‭ ‬הברכה‭ ‬פותחים‭ ‬את‭ ‬כף‭ ‬היד‭ ‬ומביטים‭ ‬באור‭ ‬הנר‭ ‬המאיר‭ ‬את‭ ‬כף‭ ‬היד‭.‬

יד‭ ‬ימין

כא‭. ‬ מביטים‭ ‬באצבעות‭ ‬יד‭ ‬ימין‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬בזמן‭ ‬ברכת‭ ‬האש‭ ‬צריך‭ ‬המבדיל‭ ‬להעביר‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬ליד‭ ‬שמאל‭ ‬ולאחוז‭ ‬אותו‭ ‬ביד‭ ‬שמאל‭, ‬ובעת‭ ‬שאוחז‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬ביד‭ ‬שמאל‭ ‬יביט‭ ‬באצבעות‭ ‬יד‭ ‬ימין‭.‬

כוונה‭ ‬לא‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה

כב‭. ‬ השומע‭ ‬הבדלה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬אך‭ ‬מתכוון‭ ‬להבדיל‭ ‬בביתו‭ – ‬יביט‭ ‬בנר‭ ‬ויכפוף‭ ‬אצבעותיו‭ ‬למרות‭ ‬שאינו‭ ‬מתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬שם‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬ילמדו‭ ‬ממנו‭ ‬אחרים‭ ‬שאין‭ ‬לכפוף‭ ‬האצבעות‭.‬

פסוקים‭ ‬בזמן‭ ‬ההבטה

כג‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬פסוקי‭ ‬ברכה‭, ‬או‭ ‬אזכרות‭ ‬שונות‭ ‬בזמן‭ ‬שמביטים‭ ‬בציפורניים‭ ‬‮–‬‭ ‬ואין‭ ‬ראוי‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭, ‬כי‭ ‬יש‭ ‬בזה‭ ‬חשש‭ ‬הפסק‭ ‬בהבדלה‭. ‬אמנם‭, ‬לא‭ ‬יעורר‭ ‬מחלוקת‭ ‬בעבור‭ ‬זה‭. ‬

טעמי‭ ‬המנהג

כד‭. ‬ מספר‭ ‬טעמים‭ ‬נאמרו‭ ‬למנהג‭ ‬להתבונן‭ ‬בידיים‭ ‬בשעת‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭:‬

 • התמעטות‭ ‬הציפורן‭ ‬‮–‬‭ ‬כתב‭ ‬המרדכי‭: ‬כדי‭ ‬לזכור‭ ‬שעד‭ ‬שחטא‭ ‬אדם‭ ‬הראשון‭ ‬היה‭ ‬בשרו‭ ‬מכוסה‭ ‬בציפורן‭ ‬מאירה‭, ‬ומשחטא‭ ‬התמעטה‭ ‬הציפורן‭ ‬עד‭ ‬למקומה‭ ‬בקצה‭ ‬היד‭ ‬ונשאר‭ ‬עור‭ ‬על‭ ‬בשרו‭, ‬ועל‭ ‬כך‭ ‬אמרה‭ ‬התורה‭: "‬וידעו‭ ‬כי‭ ‬ערומים‭ ‬הם‭".‬
 • סימן‭ ‬ברכה‭ ‬‮–‬‭ ‬רבינו‭ ‬האי‭ ‬כתב‭: ‬כדי‭ ‬להיזכר‭ ‬בכך‭ ‬שבשרטוט‭ ‬שבכף‭ ‬היד‭ ‬יש‭ ‬סימנים‭ ‬להתברך‭ ‬בהם‭. ‬ורבינו‭ ‬יונה‭ ‬כתב‭ ‬שבציפורנים‭ ‬יש‭ ‬סימן‭ ‬ברכה‭, ‬כיון‭ ‬שהן‭ ‬פרות‭ ‬ורבות‭ ‬לעולם‭.‬
 • הנאה‭ – ‬נהנים‭ ‬מאור‭ ‬הנר‭ ‬המאיר‭ ‬על‭ ‬כף‭ ‬היד‭, ‬כאשר‭ ‬בתחילה‭ ‬האצבעות‭ ‬מכופפות‭ ‬וכף‭ ‬היד‭ ‬חשוכה‭, ‬וכאשר‭ ‬מיישרים‭ ‬את‭ ‬האצבעות‭ ‬מאיר‭ ‬אור‭ ‬הנר‭ ‬על‭ ‬כף‭ ‬היד‭ ‬ונהנים‭ ‬בכך‭.‬
 • הבחנה‭ ‬‮–‬‭ ‬מסתכלים‭ ‬על‭ ‬מקום‭ ‬החיבור‭ ‬בין‭ ‬הציפורן‭ ‬לבשר‭, ‬כדי‭ ‬לשער‭ ‬אם‭ ‬ניתן‭ ‬להבחין‭ ‬בין‭ ‬הציפורן‭ ‬לבשר‭ ‬לאור‭ ‬הנר‭, ‬משום‭ ‬שהבחנה‭ ‬זו‭ ‬קרובה‭ ‬להבחנה‭ ‬בין‭ ‬מטבע‭ ‬למטבע‭ ‬שהוא‭ ‬הגדר‭ ‬של‭ "‬יאותו‭ ‬לאורו‭".‬

הבדלה‭ ‬בלא‭ ‬ברכת‭ ‬נר‭

ברכה‭ ‬בפני‭ ‬עצמה

כה‭. ‬ ברכת‭ ‬הנר‭ ‬אינה‭ ‬חלק‭ ‬מסדר‭ ‬ההבדלה‭ ‬אלא‭ ‬ברכתה‭ ‬נתקנה‭ ‬על‭ ‬תחילת‭ ‬בריאת‭ ‬האש‭, ‬אך‭ ‬חכמים‭ ‬סידרו‭ ‬לברכה‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬עם‭ ‬שאר‭ ‬ברכות‭ ‬ההבדלה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬אין‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬מעכבת‭ ‬את‭ ‬שאר‭ ‬ברכות‭ ‬ההבדלה‭ ‬ואינה‭ ‬כפופה‭ ‬להבדלה‭, ‬כפי‭ ‬שיתבאר‭ ‬לקמן‭.‬

אין‭ ‬לו‭ ‬נר

כו‭. ‬ המבדיל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬נר‭ ‬להבדלה‭ – ‬יבדיל‭ ‬בלי‭ ‬נר‭ ‬ויברך‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭", "‬בשמים‭" ‬וברכת‭ "‬המבדיל‭".‬

הבדיל‭ ‬בלי‭ ‬נר

כז‭. ‬ המבדיל‭ ‬בלי‭ ‬נר‭, ‬והגיע‭ ‬לידו‭ ‬נר‭ ‬לברכה‭ ‬מאוחר‭ ‬יותר‭ – ‬יברך‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬כשיגיע‭ ‬לידו‭, ‬למרות‭ ‬שסיים‭ ‬את‭ ‬ההבדלה‭.‬

ברכת‭ ‬הנר‭ ‬בזמן‭ ‬לימוד

כח‭. ‬ הבדיל‭ ‬בלי‭ ‬נר‭ ‬והגיע‭ ‬לידו‭ ‬נר‭ ‬לברכה‭ ‬מאוחר‭ ‬יותר‭ ‬וכבר‭ ‬התחיל‭ ‬בלימודו‭ – ‬יעצור‭ ‬את‭ ‬לימודו‭ ‬ויברך‭ ‬על‭ ‬הנר‭.‬

לימוד‭ ‬של‭ ‬רבים

כט‭.‬ הבדילו‭ ‬בלי‭ ‬נר‭ ‬והתחילו‭ ‬ללמוד‭, ‬ורבים‭ ‬מן‭ ‬הלומדים‭ ‬צריכים‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ – ‬יעצרו‭ ‬את‭ ‬הלימוד‭ ‬ויברך‭ ‬אחד‭ ‬לכולם‭, ‬משום‭: "‬ברוב‭ ‬עם‭ ‬הדרת‭ ‬מלך‭". ‬וכך‭ ‬יותר‭ ‬נכון‭ ‬לעשות‭ ‬מאשר‭ ‬שכל‭ ‬אחד‭ ‬יברך‭ ‬לעצמו‭.‬

לימוד‭ ‬של‭ ‬מעטים

ל‭.‬ הבדילו‭ ‬בלי‭ ‬נר‭ ‬והתחילו‭ ‬בלימודם‭ ‬ורק‭ ‬מעטים‭ ‬צריכים‭ ‬לברכת‭ ‬הנר‭ – ‬לא‭ ‬יבטלו‭ ‬את‭ ‬לימוד‭ ‬הרוב‭ ‬כדי‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ "‬ברוב‭ ‬עם‭", ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬יברך‭ ‬לעצמו‭.‬

המבדיל‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים

לא‭. ‬ אם‭ ‬הבדיל‭ ‬וחוזר‭ ‬ומבדיל‭ ‬כדי‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬ברכת‭ "‬הנר‭" ‬שנית‭ ‬משום‭ ‬ספק‭ ‬ברכות‭ ‬להקל‭. ‬ובמקרה‭ ‬כזה‭ – ‬יברכו‭ ‬השומעים‭ ‬לעצמם‭.‬

ברכה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת

לב‭. ‬ מברכים‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬מאוחר‭ ‬יותר‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אדם‭ ‬שהבדיל‭ ‬בלי‭ ‬נר‭ ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬לא‭ ‬הבדיל‭ ‬כלל‭ ‬ולא‭ ‬ברך‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬וחלף‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬עוד‭.‬

סומא

הבדלת‭ ‬סומא

לג‭. ‬ לכתחילה‭ ‬טוב‭ ‬שסומא‭ ‬לא‭ ‬יבדיל‭ ‬בעצמו‭ ‬אלא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בהבדלה‭ ‬שעושה‭ ‬אדם‭ ‬אחר‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬מכך‭ ‬חלישות‭ ‬הדעת‭ – ‬יכול‭ ‬להבדיל‭ ‬לעצמו‭ (‬ללא‭ ‬ברכת‭ "‬הנר‭" ‬כבסמוך‭), ‬אך‭ ‬לא‭ ‬יבדיל‭ ‬לאחרים‭.‬

סומא‭ ‬בברכת‭ ‬הנר

לד‭. ‬ סומא‭ ‬המבדיל‭ ‬בעצמו‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬על‭ ‬הנר‭, ‬לפי‭ ‬שצריך‭ ‬ליהנות‭ ‬מן‭ ‬האור‭ ‬ממש‭ ["‬עד‭ ‬שיאותו‭ ‬לאורו‭"], ‬ואין‭ ‬ברכה‭ ‬זו‭ ‬על‭ ‬הנאה‭ ‬כללית‭ ‬ועקיפה‭ ‬מהאור‭.‬

אשה

אשה‭ ‬בברכת‭ ‬הנר

לה‭. ‬ מותר‭ ‬לאשה‭ ‬המבדילה‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭. ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שאשה‭ ‬לא‭ ‬חייבת‭ ‬בברכת‭ ‬הנר‭, ‬משום‭ ‬שזו‭ ‬מצות‭ ‬עשה‭ ‬שהזמן‭ ‬גרמא‭, ‬ולכן‭ ‬צריך‭ ‬בעלה‭ ‬לברך‭ ‬ולהוציאה‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭. ‬והרב‭ ‬משנה‭ ‬ברורה‭ ‬מסתפק‭ ‬בזה‭, ‬ולדעתו‭ ‬אשה‭ ‬אינה‭ ‬מברכת‭. ‬אבל‭ ‬לדעת‭ ‬כף‭ ‬החיים‭ – ‬אשה‭ ‬מברכת‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭, ‬משום‭ ‬שהיא‭ ‬חייבת‭ ‬בכל‭ ‬מצוות‭ ‬השבת‭, ‬מדין‭ "‬שמור‭ ‬וזכור‭" ‬וחייבת‭ ‬בהבדלה‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬יכולה‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ "‬הנר‭", ‬וכן‭ ‬הלכה‭.‬

מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ט‭' ‬באב

לו‭. ‬ אשה‭ ‬שלא‭ ‬יכולה‭ ‬ללכת‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬שחל‭ ‬להיות‭ ‬בליל‭ ‬ט‭' ‬באב‭ – ‬יכולה‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬בביתה‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭. ‬אולם‭ ‬לאשכנזים‭ ‬יש‭ ‬לנהוג‭ ‬כדברי‭ ‬המשנ‭"‬ב‭, ‬שהאשה‭ ‬צריכה‭ ‬לבוא‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬לשמוע‭ ‬ברכת‭ "‬מאורי‭ ‬האש‭", ‬מאחר‭ ‬ולא‭ ‬יכולה‭ ‬לברך‭ ‬באופן‭ ‬עצמאי‭.‬

נר‭ ‬ההבדלה‭ ‬‮–‬‭ ‬אבוקה

מצוה‭ ‬באבוקה

לז‭. ‬ מצוה‭ ‬מן‭ ‬המובחר‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ "‬הנר‭" ‬על‭ ‬אבוקה‭. ‬וטעם‭ ‬הדבר‭ ‬הוא‭ – ‬שאור‭ ‬נר‭ ‬האבוקה‭ ‬רב‭ ‬וגדול‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬יש‭ ‬שם‭ ‬נר‭ ‬אבוקה‭ – ‬יברכו‭ ‬עליו‭, ‬אין‭ ‬שם‭ ‬נר‭ ‬אבוקה‭ – ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬לחזר‭ ‬אחריו‭, ‬ויברכו‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬בעל‭ ‬שלהבת‭ ‬אחת‭.‬

אבוקה‭ – ‬מה‭ ‬היא

לח‭. ‬ מספר‭ ‬נרות‭ ‬או‭ ‬פתילות‭ ‬סמוכים‭ ‬זה‭ ‬לזה‭, ‬כך‭ ‬ששלהבותיהם‭ ‬מתחברות‭ ‬נקראת‭: "‬אבוקה‭".‬

נר‭ ‬קלוע

לט‭. ‬ מספר‭ ‬נרות‭ ‬הקלועים‭ ‬יחד‭ ‬כצמה‭ ‬ובכל‭ ‬אחד‭ ‬פתילה‭ ‬נפרדת‭ – ‬נחשב‭ ‬אבוקה‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬השלהבות‭ ‬לא‭ ‬מתחברות‭, ‬משום‭ ‬שהפתילות‭ ‬קלועות‭ ‬יחד‭ ‬והרי‭ ‬הן‭ ‬כגוף‭ ‬אחד‭.‬

שתי‭ ‬נרות‭ ‬נפרדים

מ‭. ‬ שני‭ ‬נרות‭ ‬נפרדים‭ – ‬לא‭ ‬נחשבים‭ ‬אבוקה‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬מצמידם‭ ‬אחד‭ ‬לשני‭, ‬כך‭ ‬ששלהבותיהם‭ ‬מתחברות‭ – ‬נחשבים‭ ‬אבוקה‭, ‬למרות‭ ‬שאינם‭ ‬קלועים‭.‬

גוף‭ ‬הנר‭ ‬מחובר

מא‭. ‬ נר‭ ‬אחד‭ ‬ובו‭ ‬מספר‭ ‬פתילות‭ ‬הבוערות‭ ‬כל‭ ‬אחת‭ ‬בנפרד‭ – ‬נחשב‭ ‬אבוקה‭, ‬למרות‭ ‬שהשלהבות‭ ‬לא‭ ‬מתחברות‭.‬

גפרור

מב‭. ‬ יש‭ ‬שם‭ ‬נר‭ ‬אחד‭ ‬ובו‭ ‬פתילה‭ ‬אחת‭ – ‬ידליקו‭ ‬את‭ ‬הנר‭ ‬ויסמכו‭ ‬לו‭ ‬גפרור‭. ‬אין‭ ‬שם‭ ‬נרות‭ ‬כלל‭ – ‬ידליקו‭ ‬שני‭ ‬גפרורים‭ ‬ובזה‭ ‬יחשב‭ ‬אבוקה‭.‬

נוסח‭ ‬הברכה

מג‭. ‬ כשם‭ ‬שמברך‭: "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭" ‬בלשון‭ ‬רבים‭ ‬כאשר‭ ‬מברך‭ ‬על‭ ‬אבוקה‭, ‬כך‭ ‬מברך‭: "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭" ‬בלשון‭ ‬רבים‭ ‬גם‭ ‬כשמברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬אחד‭. ‬וטעם‭ ‬הדבר‭ ‬הוא‭ – ‬שלשון‭ ‬רבים‭ ‬זו‭ ‬נתקנה‭ ‬משום‭ ‬שבשלהבת‭ ‬יש‭ ‬כמה‭ ‬גוונים‭ ‬ולא‭ ‬משום‭ ‬שמברכים‭ ‬על‭ ‬כמה‭ ‬נרות‭ [‬ראה‭ ‬סעי‭' ‬ב‭'-‬ג‭' ‬לעיל‭].‬

נר‭ ‬ההבדלה‭ ‬‮–‬‭ ‬נרות‭ ‬מסוגים‭ ‬שונים

להבת‭ ‬גז

מד‭. ‬ אין‭ ‬מברכים‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬אלא‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬העשוי‭ ‬למאור‭. ‬ולכן‭, ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬להבת‭ ‬גז‭ [‬או‭ ‬חשמל‭] ‬העומדת‭ ‬לבישול‭ ‬או‭ ‬לחימום‭ ‬וכדו‭'.‬

גז‭ ‬שהודלק‭ ‬למאור

מה‭. ‬ מותר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬להבת‭ ‬גז‭ ‬מיוחדת‭ ‬למאור‭ ‬וכן‭ ‬על‭ ‬להבת‭ ‬גז‭ ‬שבדרך‭ ‬כלל‭ ‬עומדת‭ ‬לבישול‭ ‬אך‭ ‬מדליק‭ ‬אותה‭ ‬עכשיו‭ ‬לשם‭ ‬אור‭.‬

נורת‭ ‬להט

מו‭. ‬ לכתחילה‭ ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬על‭ ‬נורת‭ ‬חשמל‭, ‬ואפילו‭ ‬לא‭ ‬על‭ ‬נורה‭ ‬שקופה‭ ‬שרואים‭ ‬את‭ ‬חוטי‭ ‬הלהט‭ ‬שבתוכה‭, ‬משום‭ ‬שאינה‭ ‬שלהבת‭. ‬אמנם‭, ‬בדיעבד‭ ‬כשאין‭ ‬לו‭ ‬אש‭ ‬ממש‭ – ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נורת‭ ‬חשמל‭ ‬שרואים‭ ‬את‭ ‬חוטי‭ ‬הלהט‭ ‬שבתוכה‭, ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬אומרים‭ ‬שמותר‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ "‬הנר‭" ‬על‭ ‬נורת‭ ‬חשמל‭ ‬שקופה‭.‬

פלורוסנט

מז‭. ‬ אין‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬על‭ ‬נורת‭ ‬פלורסנט‭, ‬ולא‭ ‬על‭ ‬נורה‭ ‬אטומה‭, ‬וכן‭ ‬לא‭ ‬על‭ ‬נורת‭ ‬לדים‭ ‬אפילו‭ ‬בדיעבד‭, ‬מכיון‭ ‬שהשלהבת‭ ‬אינה‭ ‬נראית‭ ‬בה‭.‬

נר‭ ‬שעווה

מח‭. ‬ טוב‭ ‬להדר‭ ‬ולברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬עשוי‭ ‬שעווה‭, ‬וכך‭ ‬היה‭ ‬מנהג‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭. ‬ועוד‭ ‬נהג‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬לייחד‭ ‬נר‭ ‬להבדלה‭ ‬ולא‭ ‬היה‭ ‬משתמש‭ ‬בנר‭ ‬שבבית‭.‬

כוונת‭ ‬בנר‭ ‬שעווה

מט‭.‬ במקום‭ ‬שמברכים‭ ‬ברכת‭ "‬הנר‭" ‬על‭ ‬נר‭ ‬שעווה‭ ‬טוב‭ ‬לכוון‭ ‬שהקליפות‭ ‬הנקראות‭: '‬עש‭', ‬המנסות‭ ‬לאכול‭ ‬את‭ ‬הקדושה‭, ‬יותכו‭ ‬ויומסו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬ה‭'‬אש‭', ‬שהוא‭ ‬שם‭ '‬א‭-‬להים‭' [‬אל‭"‬ף‭ ‬למ‭"‬ד‭ ‬ה‭"‬י‭ ‬יו‭"‬ד‭ ‬מ‭"‬ם‭, ‬עם‭ ‬הכולל‭]. ‬ויאירו‭ ‬ש‭"‬ע‭ ‬אורות‭ ‬באותיות‭ ‬ו‭"‬ה‭ [‬רמוז‭ ‬ב‭'‬ש‭"‬ע‭ ‬ו‭"‬ה‭'].‬

מי‭ ‬יכוון

נ‭.‬ טוב‭ ‬לכוון‭ ‬כוונות‭ ‬אלה‭ ‬בין‭ ‬המברך‭ ‬עצמו‭ ‬ובין‭ ‬השומע‭ ‬היוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

נר‭ ‬לשם‭ ‬כבוד

נא‭. ‬ אין‭ ‬מברכים‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬אלא‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהודלק‭ ‬למאור‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהודלק‭ ‬לשם‭ ‬כבוד‭ ‬לחימום‭ ‬או‭ ‬לכל‭ ‬צורך‭ ‬אחר‭.‬

לכבוד‭ ‬ולמאור

נב‭. ‬ אין‭ ‬מברכים‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהודלק‭ ‬לשם‭ ‬כבוד‭ ‬ולשם‭ ‬אורה‭ ‬גם‭ ‬יחד‭, ‬אם‭ ‬היו‭ ‬מדליקים‭ ‬אותו‭ ‬מספר‭ ‬של‭ ‬נרות‭ ‬בלאו‭ ‬הכי‭, ‬כגון‭ ‬בשעות‭ ‬היום‭.‬

כיבוי‭ ‬והדלקה

נג‭. ‬ מותר‭ ‬לכבות‭ ‬נר‭ ‬שהודלק‭ ‬לשם‭ ‬כבוד‭ ‬וכדו‭' ‬ולהדליקו‭ ‬מחדש‭ ‬לשם‭ ‬אורה‭ ‬ולברך‭ ‬עליו‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭.‬

עבר‭ ‬זמן‭ ‬הכיבוד

נד‭. ‬ מותר‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהודלק‭ ‬לשם‭ ‬כבוד‭ ‬ועבר‭ ‬זמן‭ ‬הכיבוד‭ ‬שבעבורו‭ ‬הודלק‭, ‬כגון‭: ‬נר‭ ‬נשמה‭ ‬שמדליקים‭ ‬למשך‭ ‬שבעת‭ ‬ימי‭ ‬האבל‭ ‬בלבד‭ – ‬מותר‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭ ‬משהסתיימו‭ ‬ימי‭ ‬האבל‭, ‬אפילו‭ ‬בלי‭ ‬לכבותו‭.‬

נרות‭ ‬בית‭ ‬הכנסת

נה‭. ‬ כיום‭ ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ "‬הנר‭" ‬על‭ ‬נרות‭ ‬שמדליקים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬משום‭ ‬שכל‭ ‬הטעם‭ ‬להדלקתם‭ ‬הוא‭ ‬לכבוד‭ ‬השכינה‭ ‬ולא‭ ‬לאורה‭.‬

נר‭ ‬נשמה‭ ‬בית‭ ‬הכנסת

נו‭. ‬ אין‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ "‬הנר‭" ‬על‭ ‬נר‭ ‬נשמה‭ ‬שהודלק‭ ‬לע‭"‬נ‭ ‬נפטר‭, ‬בביתו‭ ‬או‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬משום‭ ‬שהודלק‭ ‬לעילוי‭ ‬נשמת‭ ‬הנפטר‭ ‬ולא‭ ‬לאורה‭.‬

נר‭ ‬חנוכה

נז‭. ‬ אין‭ ‬מברכים‭ ‬ברכת‭ "‬הנר‭" ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהודלק‭ ‬לשם‭ ‬מצות‭ ‬נר‭ ‬חנוכה‭, ‬משום‭ ‬שלא‭ ‬הודלק‭ ‬לשם‭ ‬אור‭ ‬אלא‭ ‬לשם‭ ‬מצווה‭, ‬וכן‭ ‬משום‭ ‬שאסור‭ ‬ליהנות‭ ‬מנר‭ ‬חנוכה‭.‬

נר‭ ‬בסעודה

נח‭. ‬ אין‭ ‬מברכים‭ ‬ברכת‭ "‬הנר‭" ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליקו‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬בסעודה‭ ‬חגיגית‭, ‬אם‭ ‬אוכלים‭ ‬שם‭ ‬לאור‭ ‬החשמל‭, ‬משום‭ ‬שמוכח‭ ‬שלא‭ ‬נעשה‭ ‬אלא‭ ‬לשם‭ ‬כבוד‭ ‬ויופי‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬כיבו‭ ‬את‭ ‬החשמל‭ ‬ואוכלים‭ ‬לאור‭ ‬הנר‭ – ‬מותר‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭, ‬משום‭ ‬שעשוי‭ ‬לאורה‭.‬

נר‭ ‬של‭ ‬עבירה

נר‭ ‬שהדליקו‭ ‬ישראל

נט‭. ‬ אין‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שלא‭ ‬שבת‭ ‬ממלאכת‭ ‬עבירה‭, ‬כלומר‭ – ‬נר‭ ‬שהובער‭ ‬באיסור‭ ‬בשבת‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬נר‭ ‬שהדליקו‭ ‬ישראל‭ ‬באיסור‭ ‬בשבת‭ – ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬עליו‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭.‬

אין‭ ‬מברכין‭ ‬עליו‭ ‬לעולם

ס‭.‬ אין‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬עבירה‭, ‬בין‭ ‬שעבר‭ ‬זמן‭ ‬מועט‭ ‬משעת‭ ‬הבערתו‭ ‬באיסור‭ ‬עד‭ ‬לזמן‭ ‬הברכה‭ [‬והלהבה‭ ‬היא‭ ‬אותה‭ ‬להבה‭ ‬שנעשה‭ ‬בה‭ ‬איסור‭] ‬ובין‭ ‬שעבר‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ ‬משעת‭ ‬הבערתו‭ ‬באיסור‭ ‬עד‭ ‬לזמן‭ ‬הברכה‭. ‬ואפילו‭ ‬שבזמן‭ ‬הברכה‭ ‬בוערת‭ ‬בנר‭ ‬להבה‭ ‬שהתווספה‭ ‬ולא‭ ‬הלהבה‭ ‬המקורית‭ ‬שנעשה‭ ‬בה‭ ‬האיסור‭ – ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬עליו‭, ‬משום‭ ‬שרגע‭ ‬הבערת‭ ‬הנר‭ ‬באיסור‭ ‬הוא‭ ‬זה‭ ‬שקובע‭ ‬לעניין‭ ‬פסילת‭ ‬הנר‭ ‬כנר‭ ‬של‭ ‬עבירה‭ ‬ולא‭ ‬השלהבת‭ ‬שבוערת‭ ‬בנר‭ ‬בזמן‭ ‬הברכה‭.‬

נר‭ ‬של‭ ‬נוכרי

סא‭. ‬ אין‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליק‭ ‬נוכרי‭ ‬בשבת‭, ‬אפילו‭ ‬הדליקו‭ ‬עבור‭ ‬עצמו‭, ‬משום‭ ‬שעצם‭ ‬המלאכה‭ ‬היא‭ ‬מלאכת‭ ‬עבירה‭, ‬שהרי‭ ‬אם‭ ‬ישראל‭ ‬היה‭ ‬מבעירו‭ ‬בשבת‭ ‬היה‭ ‬מתחייב‭ ‬על‭ ‬כך‭.‬

נר‭ ‬לחולה‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬סכנה

סב‭. ‬ מותר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליקו‭ ‬בשבת‭ ‬נוכרי‭ ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬ישראל‭ ‬לצורך‭ ‬חולה‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬סכנה‭, ‬או‭ ‬לצורך‭ ‬יולדת‭ (‬באופן‭ ‬שמותר‭), ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬זו‭ ‬מלאכת‭ ‬עבירה‭.‬

נר‭ ‬לחולה‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬סכנה

סג‭. ‬ מותר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליק‭ ‬גוי‭ ‬בשבת‭ ‬לצורך‭ ‬חולה‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬סכנה‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬זו‭ ‬מלאכת‭ ‬עבירה‭.‬

נר‭ ‬עבודה‭ ‬זרה

סד‭. ‬ נר‭ ‬שהודלק‭ ‬לשם‭ ‬עבודה‭ ‬זרה‭, ‬בין‭ ‬שהודלק‭ ‬בשבת‭ ‬ובין‭ ‬שהודלק‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬הרי‭ ‬הוא‭ ‬מאוס‭ ‬ואין‭ ‬מברכים‭ ‬עליו‭.‬

נר‭ ‬שהדליקו‭ ‬מנר‭ ‬עבודה‭ ‬זרה

סה‭. ‬ אין‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהודלק‭ ‬מנר‭ ‬של‭ ‬עבודה‭ ‬זרה‭, ‬אע‭"‬פ‭ ‬ששלהבת‭ ‬הנר‭ ‬החדש‭ ‬מתווספת‭ ‬והולכת‭ ‬ואין‭ ‬זו‭ ‬השלהבת‭ ‬הראשונה‭, ‬משום‭ ‬שגם‭ ‬נר‭ ‬זה‭ ‬מאוס‭ ‬לברכה‭.‬

נר‭ ‬של‭ ‬מסיבת‭ ‬גויים

סו‭. ‬ אסור‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬מסיבת‭ ‬גויים‭, ‬משום‭ ‬שסתם‭ ‬מסיבת‭ ‬גויים‭ ‬לשם‭ ‬עבודה‭ ‬זרה‭. ‬ולעניין‭ ‬זה‭ ‬אין‭ ‬הבדל‭ ‬בין‭ ‬נוצרים‭ ‬למוסלמים‭.‬

נר‭ ‬שהדליקו‭ ‬מנר‭ ‬של‭ ‬מסיבת‭ ‬גויים

סז‭. ‬ מותר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליקו‭ ‬מנר‭ ‬של‭ ‬מסיבת‭ ‬גויים‭, ‬למרות‭ ‬שסתם‭ ‬מסיבת‭ ‬גויים‭ ‬לשם‭ ‬עבודה‭ ‬זרה‭, ‬משום‭ ‬שהנר‭ ‬הראשון‭ ‬אינו‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬עבודה‭ ‬זרה‭ ‬ממש‭.‬

סתם‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬גוי

סח‭. ‬ נר‭ ‬של‭ ‬גויים‭ ‬שאינו‭ ‬מיוחד‭ ‬לעבודה‭ ‬זרה‭ ‬ולא‭ ‬הודלק‭ ‬לשם‭ ‬עבודה‭ ‬זרה‭ – ‬אינו‭ ‬נקרא‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬עבירה‭ ‬ומותר‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭ ‬באופן‭ ‬ששבת‭ ‬ממלאכת‭ ‬עבירה‭.‬

נר‭ ‬של‭ ‬גוי‭ ‬שסביר‭ ‬שעשה‭ ‬בו‭ ‬מלאכה

סט‭. ‬ נר‭ ‬של‭ ‬גוי‭ ‬שהודלק‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬אך‭ ‬מן‭ ‬הסתם‭ ‬עשה‭ ‬בו‭ ‬הגוי‭ ‬מלאכת‭ ‬איסור‭ ‬בשבת‭ – ‬מחמירים‭ ‬לאוסרו‭.‬

הדלקת‭ ‬נר‭ ‬הבדלה‭ ‬מנר‭ ‬שהודלק‭ ‬בשבת

ע‭.‬ ישנם‭ ‬כמה‭ ‬חילוקי‭ ‬דינים‭ ‬בהדלקת‭ ‬נר‭ ‬הבדלה‭ ‬מנר‭ ‬שהודלק‭ ‬בשבת‭:‬

 • • אסור‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליק‭ ‬נוכרי‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬מנר‭ ‬אחר‭ ‬שהדליק‭ ‬נוכרי‭ ‬בשבת‭.‬
 • • מותר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליק‭ ‬ישראל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬מנר‭ ‬שהדליק‭ ‬נוכרי‭ ‬בשבת‭.‬
 • • אסור‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליקו‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬מנר‭ ‬שהדליק‭ ‬ישראל‭ ‬מומר‭ ‬בשבת‭.‬
 • • מותר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליק‭ ‬ישראל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬מנר‭ ‬שהדליק‭ ‬ישראל‭ ‬שאינו‭ ‬מומר‭ ‬בשבת‭ ‬בטעות‭.‬
 • • מותר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליק‭ ‬נוכרי‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬מנר‭ ‬שהדליק‭ ‬ישראל‭ ‬שאינו‭ ‬מומר‭ ‬בשבת‭ ‬בטעות‭.‬

ברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬עבירה

עא‭. ‬ טעה‭ ‬ובירך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬עבירה‭ – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬ומברך‭, ‬כי‭ ‬שמא‭ ‬בדיעבד‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬גם‭ ‬בנר‭ ‬זה‭. ‬וכיון‭ ‬שמעיקר‭ ‬הדין‭ ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לחזר‭ ‬אחרי‭ ‬נר‭ ‬הבדלה‭, ‬ויש‭ ‬חשש‭ ‬ברכה‭ ‬לבטלה‭, ‬אזי‭ – ‬שב‭ ‬ואל‭ ‬תעשה‭-‬עדיף‭.‬

טוב‭ ‬שיברך‭ ‬שוב

עב‭. ‬ טעה‭ ‬ובירך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬עבירה‭ – ‬טוב‭ ‬שיחזור‭ ‬וישמע‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬כתקנה‭ ‬ממי‭ ‬שלא‭ ‬בירך‭ ‬עדיין‭. ‬אין‭ ‬מי‭ ‬שיברך‭ ‬להוציאו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬יברך‭ ‬בעצמו‭ ‬ללא‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭.‬

טעה‭ ‬ובירך‭ ‬על‭ ‬נרות‭ ‬שהדליקו‭ ‬נכרים

עג‭. ‬ טעה‭ ‬ובירך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬שהדליק‭ ‬נוכרי‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬מנר‭ ‬שהדליק‭ ‬נוכרי‭ ‬בשבת‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬ואינו‭ ‬צריך‭ ‬לשמוע‭ ‬ברכה‭ ‬מאחר‭, ‬משום‭ ‬שדין‭ ‬זה‭ ‬אינו‭ ‬אלא‭ ‬גזרה‭.‬

נר‭ ‬שהודלק‭ ‬מערב‭ ‬שבת

עד‭. ‬ נר‭ ‬שהודלק‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ונשאר‭ ‬דלוק‭ ‬כל‭ ‬השבת‭ ‬כולה‭ – ‬אינו‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬עבירה‭, ‬שהרי‭ ‬לא‭ ‬נעשתה‭ ‬בו‭ ‬מלאכת‭ ‬הבערה‭ ‬בשבת‭.‬

כיבוי‭ ‬הנר

סמוך‭ ‬להבדלה

עה‭. ‬ ראוי‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬הנר‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬ההבדלה‭, ‬משום‭ ‬שבכך‭ ‬מראה‭ ‬שהנר‭ ‬הודלק‭ ‬במיוחד‭ ‬לצורך‭ ‬מצווה‭.‬

שיירי‭ ‬יין

עו‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬הנר‭ ‬בשיירי‭ ‬היין‭ ‬שבצלוחית‭ ‬כוס‭ ‬ההבדלה‭, ‬כדי‭ ‬להראות‭ ‬שנר‭ ‬זה‭ ‬קשור‭ ‬להבדלה‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬ברכו‭ ‬על‭ ‬סתם‭ ‬נר‭ ‬שבבית‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬המיוחד‭ ‬להבדלה‭ – ‬לא‭ ‬יכבו‭ ‬אותו‭ ‬ביין‭.‬

כיבוי‭ ‬הנר‭ ‬ביין

עז‭. ‬ הנוהגים‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬הנר‭ ‬ביין‭ – ‬יכבו‭ ‬בלחלוחית‭ ‬היין‭ ‬בלבד‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להשחית‭ ‬יין‭ ‬ראוי‭ ‬לשתייה‭. ‬ובפרט‭ ‬ביין‭ ‬הקדוש‭ ‬בקדושת‭ ‬שביעית‭ – ‬יש‭ ‬להיזהר‭ ‬לשפוך‭ ‬מן‭ ‬היין‭ ‬לכיבוי‭ ‬הנר‭, ‬בצמצום‭.‬

ברכת‭ ‬הנר‭ ‬במוצאי‭ ‬יו‭"‬ט

מוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬שלא‭ ‬חל‭ ‬בשבת

עח‭. ‬ מוצאי‭ ‬יו‭"‬ט‭ – ‬במוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬שלא‭ ‬חל‭ ‬בשבת‭ – ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬בהבדלה‭.‬

מוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת

עט‭. ‬ מוצ‭"‬ש‭ ‬ויו‭"‬ט‭ – ‬במוצאי‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬שהוא‭ ‬גם‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬מבדילים‭ ‬כרגיל‭ ‬על‭ ‬הנר‭.‬

נר‭ ‬הבדלה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬וליל‭ ‬יום‭ ‬טוב

פ‭.‬ במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬שהוא‭ ‬ליל‭ ‬יו‭"‬ט‭, ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שמברך‭: "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭" ‬על‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬יום‭ ‬טוב‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שצריך‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬אחר‭ ‬לשם‭ ‬הבדלה‭. ‬ומנהגנו‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬ויסתכל‭ ‬בנר‭ ‬בשעת‭ ‬הברכה‭.‬

צורת‭ ‬ההדלקה

פא‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שכאשר‭ ‬מברך‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬שהדליקה‭ ‬האשה‭ ‬לכבוד‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬יצמיד‭ ‬אליו‭ ‬גפרור‭ ‬גדול‭ ‬ע‭"‬מ‭ ‬שיהא‭ ‬כאבוקה‭, ‬ואז‭ ‬יש‭ ‬להכין‭ ‬צלחת‭ ‬שאינה‭ ‬דליקה‭ ‬להניח‭ ‬בה‭ ‬את‭ ‬הגפרור‭, ‬כדי‭ ‬שיכבה‭ ‬בעצמו‭.‬

חיבור‭ ‬שתי‭ ‬נרות‭ ‬יחד

פב‭. ‬ נכון‭ ‬להיזהר‭ ‬שלא‭ ‬לחבר‭ ‬שני‭ ‬נרות‭ ‬יחד‭, ‬כיון‭ ‬שעלול‭ ‬לגרום‭ ‬בזה‭ ‬לכיבוי‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬השעוה‭ ‬הנוזלת‭, ‬וכן‭ ‬יזהר‭ ‬בחיבור‭ ‬הגפרור‭ ‬לנר‭ ‬כי‭ ‬לעיתים‭ ‬עלולה‭ ‬הדלקת‭ ‬הגפרור‭ ‬לגרום‭ ‬לכיבוי‭ ‬הנר‭. ‬והרוצה‭ ‬להחמיר‭ ‬ולברך‭ ‬על‭ ‬שתי‭ ‬להבות‭ – ‬יקח‭ ‬את‭ ‬עץ‭ ‬הגפרור‭ ‬ויחברו‭ ‬לנר‭ ‬בזהירות‭, ‬אך‭ ‬מהדין‭ ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬כי‭ ‬דין‭ ‬אבוקה‭ ‬הוא‭ ‬רק‭ ‬היכא‭ ‬דאפשר‭, ‬ובליל‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬שאי‭ ‬אפשר‭ – ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬אחד‭. ‬ומנהגנו‭ – ‬לברך‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ליל‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬על‭ ‬נר‭ ‬בעל‭ ‬פתילה‭ ‬אחת‭ ‬ולהצמיד‭ ‬לו‭ ‬גפרור‭ ‬בזמן‭ ‬הברכה‭, ‬ואת‭ ‬הגפרור‭ ‬ישים‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬בצד‭ ‬ולא‭ ‬יכבה‭ ‬אותו‭.‬

פג‭. ‬ כמו‭"‬כ‭ ‬מי‭ ‬שרגיל‭ ‬להדליק‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬פתילות‭ ‬העשויות‭ ‬משעווה‭ ‬או‭ ‬מצמר‭ ‬גפן‭ ‬אשר‭ ‬נמצא‭ ‬בבסיס‭ ‬ממתכת‭ – ‬יכול‭ ‬לקפל‭ ‬פתילה‭ ‬אחת‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬לשניים‭, ‬עבור‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭, ‬וידליקנה‭, ‬וכך‭ ‬יהיה‭ ‬לו‭ ‬אבוקה‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים