חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬מה – הלכות‭ ‬הבשמים

בשמים‭ ‬להבדלה

טעמי‭ ‬ברכת‭ ‬הבשמים‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת

א‭. ‬ טעמים‭ ‬רבים‭ ‬ניתנו‭ ‬לכך‭ ‬שמברכים‭ ‬ברכה‭ ‬על‭ ‬ריח‭ ‬הבשמים‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬מתוכם‭ ‬שניים‭ ‬עיקריים‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הפשט‭:‬

• בשבת‭ ‬האדם‭ ‬מקבל‭ "‬נשמה‭ ‬יתירה‭" ‬והיא‭ ‬עוזבת‭ ‬אותו‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬וכדי‭ ‬להפיג‭ ‬את‭ ‬הכאב‭ ‬שבעזיבת‭ ‬ה‭"‬נשמה‭ ‬יתירה‭" ‬תקנו‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬להריח‭ ‬בשמים‭. ‬ואפילו‭ ‬שאין‭ ‬אדם‭ ‬מרגיש‭ ‬בקבלת‭ ‬ה‭"‬נשמה‭ ‬יתירה‭" ‬או‭ ‬בעזיבתה‭ ‬בגלל‭ ‬חומריותו‭, ‬מזלו‭ ‬מרגיש‭ ‬בכך‭ ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬צריך‭ ‬להריח‭ ‬בשמים‭.‬

• בשבת‭ ‬נחה‭ ‬אש‭ ‬הגיהינום‭ ‬לרשעים‭ ‬ובמוצאי‭ ‬שבת‭ ‬חוזרת‭ ‬לבעור‭, ‬וכדי‭ ‬להעביר‭ ‬את‭ ‬סירחון‭ ‬הגיהינום‭ ‬מריחים‭ ‬בשמים‭.‬

טעם‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬הסוד

ב‭. ‬ טעמים‭ ‬אלה‭ ‬ואחרים‭ ‬שנאמרו‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הפשט‭ ‬אינם‭ ‬אלא‭ ‬כדי‭ ‬לסבר‭ ‬את‭ ‬האוזן‭, ‬אך‭ ‬הטעם‭ ‬האמיתי‭ ‬לברכת‭ ‬הבשמים‭ ‬הוא‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬הקבלה‭.‬

בשמים‭ ‬בהבדלה‭ ‬ביו‭"‬ט

ג‭. ‬ בהבדלה‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬יו‭"‬ט‭ – ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬בשמים‭, ‬אבל‭ ‬במוצאי‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ – ‬מברכים‭.‬

הבדלה‭ ‬ללא‭ ‬בשמים

ד‭. ‬ לפי‭ ‬הפשט‭ – ‬אין‭ ‬חובה‭ ‬לחזר‭ ‬אחרי‭ ‬בשמים‭ ‬ונר‭, ‬אך‭ ‬לפי‭ ‬הקבלה‭ – ‬צריך‭ ‬לחזר‭ ‬אחרי‭ ‬בשמים‭ ‬ונר‭.‬

ה‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬בשמים‭ ‬לברכה‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" – ‬יבדיל‭ ‬ללא‭ ‬בשמים‭, ‬וכשיזדמנו‭ ‬לו‭ ‬בשמים‭ ‬יברך‭ ‬עליהם‭.‬

,‭ ‬ברכת‭ ‬בשמים‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬

ספרדים‭ – ‬מברכים‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬הפרטית

ו‭. ‬ מנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬לברך‭, ‬בין‭ ‬בימות‭ ‬החול‭ ‬ובין‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬על‭ ‬כל‭ ‬סוג‭ ‬מסוגי‭ ‬הבשמים‭ ‬את‭ ‬ברכתו‭ ‬הראויה‭, ‬ומ‭"‬מ‭ ‬אם‭ ‬מסופקים‭ ‬בברכתו‭ ‬של‭ ‬הבשמים‭ – ‬יברכו‭ ‬אף‭ ‬הם‭ "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭".‬

אשכנזים‭ – ‬מברכים‭ "‬מיני‭ ‬בשמים‭"‬

ז‭. ‬ מנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬לברך‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬שעושים‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬סוגי‭ ‬הבשמים‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭" ‬ולא‭ ‬את‭ ‬ברכתו‭ ‬הפרטית‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬סוג‭. ‬והטעם‭ ‬למנהגם‭ ‬הוא‭, ‬שאין‭ ‬הציבור‭ ‬בקיאים‭ ‬בסוגי‭ ‬הבשמים‭ ‬השונים‭ ‬ועלולים‭ ‬לטעות‭ ‬בברכה‭.‬

אשכנזים‭ – ‬טוב‭ ‬שיקחו‭ "‬מיני‭"‬

ח‭. ‬ למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬טוב‭ ‬שיקחו‭ ‬לכתחילה‭ ‬דבר‭ ‬שברכתו‭ ‬היא‭ "‬מיני‭ ‬בשמים‭". ‬ואם‭ ‬רוצים‭ ‬לברך‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬הדס‭ ‬או‭ ‬מין‭ ‬צמח‭ ‬אחר‭ ‬וכמנהגם‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬סוגי‭ ‬הבשמים‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭" – ‬יצרפו‭ ‬לאותו‭ ‬צמח‭ ‬בושם‭ ‬נוסף‭ ‬שברכתו‭ ‬לכתחילה‭ "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭".‬

אשכנזי‭ ‬שרוצה‭ ‬לברך‭ ‬ברכה‭ ‬פרטית

ט‭.‬‭ ‬ אשכנזי‭ ‬המכיר‭ ‬את‭ ‬סוג‭ ‬הבושם‭ ‬שלפניו‭, ‬ויודע‭ ‬את‭ ‬דיני‭ ‬ברכות‭ ‬הריח‭, ‬ורוצה‭ ‬לברך‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬את‭ ‬ברכתו‭ ‬הפרטית‭ ‬של‭ ‬אותו‭ ‬סוג‭ ‬בושם‭ – ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬הפרטית‭ ‬ואינו‭ ‬צריך‭ ‬לחוש‭ ‬לשינוי‭ ‬מהמנהג‭.‬

ברכות‭ ‬הריח

שלא‭ ‬ליהנות‭ ‬מריח‭ ‬בלי‭ ‬ברכה

י‭.‬ אסור‭ ‬להנות‭ ‬מעוה‭"‬ז‭ ‬בלא‭ ‬ברכה‭, ‬ולכן‭ ‬יש‭ ‬להקפיד‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬של‭ ‬בשמים‭.‬

• אין‭ ‬מברכים‭ "‬שהחיינו‭" ‬על‭ ‬ריח‭ ‬חדש‭.‬

• אין‭ ‬מברכים‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬על‭ ‬הבשמים‭.‬

עצי‭ /‬עשבי‭ /‬מיני‭ ‬בשמים

יא‭. ‬ ישנם‭ ‬שלושה‭ ‬סוגי‭ ‬בשמים‭, ‬ולכל‭ ‬אחד‭ ‬מהן‭ ‬ברכה‭ ‬משלו‭: ‬א‭.‬‭ ‬על‭ ‬ריח‭ ‬שבא‭ ‬מן‭ ‬העצים‭ ‬מברכים‭: "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭". ‬ב‭.‬‭ ‬על‭ ‬ריח‭ ‬שבא‭ ‬מצמחים‭ ‬שאינם‭ ‬עצים‭ ‬מברכים‭: "‬בורא‭ ‬עשבי‭ ‬בשמים‭". ‬ג‭.‬‭ ‬על‭ ‬ריח‭ ‬שבא‭ ‬ממקור‭ ‬ריח‭ ‬שאינו‭ ‬צמח‭, ‬כגון‭: ‬בושם‭ ‬העשוי‭ ‬מחומרים‭ ‬כימיים‭, ‬מברכים‭: "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭" [‬וראה‭ ‬לקמן‭ ‬גדרי‭ ‬עץ‭, ‬עשב‭, ‬ומיני‭ ‬בשמים‭ ‬לעניין‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭]. ‬ד‭. ‬על‭ ‬פרי‭ ‬מברכים‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭".‬

נוסח‭ ‬ברכת‭ ‬עישבי

יב‭. ‬ בענין‭ ‬ניקוד‭ ‬הברכה‭ – ‬יש‭ ‬לברך‭: ‬בורא‭ ‬עִשְׂבֵי‭ ‬בְשָׂמִים‭ (‬בחירי‭"‬ק‭), ‬ולא‭ ‬עַשְׂבֵי‭ (‬בפת‭"‬ח‭), ‬והבי‭"‬ת‭ ‬של‭ "‬בְשָׂמִים‭" ‬תהיה‭ ‬רפויה‭ (‬קיצושו‭"‬ע‭ ‬סי‭' ‬נ‭"‬ח‭ ‬סעי‭' ‬ד‭').‬

ריח‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬עיקר

יג‭. ‬ אין‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬ריח‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬עיקר‭. ‬ולכן‭, ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬מטפחת‭ ‬מבושמת‭, ‬וכן‭ ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬כלים‭ ‬ספוגים‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭, ‬וכדלקמן‭ ‬סעי‭' ‬מ‭"‬ו‭-‬מ‭"‬ט‭.‬

סדר‭ ‬עדיפיות

יד‭. ‬ אם‭ ‬היו‭ ‬מונחים‭ ‬לפניו‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭ ‬ועשבי‭ ‬בשמים‭ ‬או‭ ‬פירות‭, ‬ויכול‭ ‬להריח‭ ‬כל‭ ‬סוג‭ ‬בפני‭ ‬עצמו‭ – ‬יברך‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬סוג‭ ‬את‭ ‬ברכתו‭ ‬בנפרד‭. ‬מברך‭ ‬תחילה‭: "‬עצי‭ ‬בשמים‭", ‬ואח‭"‬כ‭: "‬עשבי‭ ‬בשמים‭", ‬ולבסוף‭: "‬מיני‭ ‬בשמים‭", ‬ורק‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬יברך‭ ‬על‭ ‬פרי‭.‬

טעות‭ ‬בברכה

טו‭. ‬ טעה‭ ‬ובירך‭ ‬על‭ "‬עצי‭ ‬בשמים‭" ‬ברכת‭ "‬עשבי‭ ‬בשמים‭" ‬או‭ ‬על‭ "‬עשבי‭ ‬בשמים‭" ‬ברכת‭ "‬עצי‭ ‬בשמים‭" – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

‭"‬מיני‭" ‬פוטר‭ ‬הכל

טז‭. ‬ על‭ ‬כל‭ ‬סוג‭ ‬בשמים‭ ‬שיש‭ ‬ספק‭ ‬לגבי‭ ‬ברכתו‭ ‬מברכים‭: "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭", ‬שכן‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭" ‬על‭ ‬הריח‭ ‬מקבילה‭ ‬לברכת‭ "‬שהכל‭ ‬נהיה‭ ‬בדברו‭" ‬על‭ ‬דבר‭ ‬מאכל‭.‬

טעה‭ ‬ובירך‭ "‬שהכל‭"‬

יז‭. ‬ טעה‭ ‬ובירך‭ ‬על‭ ‬אחד‭ ‬מסוגי‭ ‬הבשמים‭ "‬שהכל‭ ‬נהיה‭ ‬בדברו‭" ‬במקום‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭, ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬מחמת‭ ‬הספק‭.‬

כשיש‭ ‬לפניו‭ ‬כמה‭ ‬סוגים

יח‭. ‬ היו‭ ‬מונחים‭ ‬לפניו‭ ‬שלושה‭ ‬סוגי‭ ‬בשמים‭, ‬ומכיר‭ ‬שניים‭ ‬מתוכם‭, ‬ויודע‭ ‬שברכתם‭ "‬עצי‭" ‬ו‭"‬עשבי‭" ‬ומסתפק‭ ‬לגבי‭ ‬ברכת‭ ‬הסוג‭ ‬השלישי‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬עליו‭ "‬מיני‭" ‬מספק‭ ‬אלא‭ ‬יברך‭ "‬עצי‭" ‬ו‭"‬עשבי‭" ‬על‭ ‬השניים‭ ‬הראשונים‭ ‬ויכוון‭ ‬לפטור‭ ‬בברכתם‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬הסוג‭ ‬השלישי‭.‬

שני‭ ‬סוגי‭ ‬בשמים‭ ‬באגודה‭ ‬אחת

יט‭.‬ עצי‭ ‬בשמים‭ ‬ועשבי‭ ‬בשמים‭ ‬המעורבים‭ ‬באגודה‭ ‬אחת‭ – ‬טוב‭ ‬להפרידם‭ ‬ולברך‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬סוג‭ ‬את‭ ‬ברכתו‭ ‬בנפרד‭ ‬ולהריחו‭, ‬ואח‭"‬כ‭ ‬אם‭ ‬רוצה‭ ‬יכול‭ ‬להריח‭ ‬משניהם‭ ‬יחד‭, ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להפרידם‭ – ‬יברך‭ "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭".‬

כ‭.‬ בדיעבד‭ ‬אם‭ ‬כללם‭ ‬בברכה‭ ‬אחת‭: "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬ועשבי‭ ‬בשמים‭" ‬או‭ ‬שבירך‭ ‬על‭ ‬שניהם‭ ‬יחד‭ "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭" – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

עצי‭ ‬בשמים

כא‭. ‬ ההגדרה‭ "‬עץ‭", ‬לעניין‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬שברכתו‭ "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭", ‬מצריך‭ ‬שלושה‭ ‬תנאים‭ ‬אשר‭ ‬רק‭ ‬בהתקיים‭ ‬כל‭ ‬שלושת‭ ‬התנאים‭ ‬מברך‭: "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭":‬

א‭.‬ צמח‭ ‬שגזעו‭ ‬קשה‭.‬

ב‭.‬ צמח‭ ‬שגזעו‭ ‬נשאר‭ ‬משנה‭ ‬לשנה‭.‬

ג‭.‬ צמח‭ ‬שאין‭ ‬עליו‭ ‬יוצאים‭ ‬משורשו‭ ‬אלא‭ ‬מגזעו‭ ‬וכ‭"‬ש‭ ‬מענפיו‭.‬

ציפורן

כב‭. ‬ על‭ ‬ריח‭ ‬ה‭"‬ציפורן‭" ‬מברכים‭: "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭", ‬וכן‭ ‬נהגו‭.‬

קינמון

כג‭. ‬ על‭ ‬ריח‭ ‬היוצא‭ ‬מקליפת‭ ‬עץ‭ ‬הקינמון‭ [‬אע‭"‬פ‭ ‬שהוא‭ ‬תבלין‭ ‬הנאכל‭] ‬מברכים‭: "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭" ‬ולא‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭". ‬והטעם‭ ‬לכך‭ ‬הוא‭, ‬שאינו‭ ‬נאכל‭ ‬בפני‭ ‬עצמו‭ ‬אלא‭ ‬נאכל‭ ‬בתערובת‭ ‬עם‭ ‬מאכלים‭ ‬אחרים‭.‬

‭"‬עשבי‭ ‬בשמים‭"‬

כד‭. ‬ גדר‭ ‬עשב‭, ‬לעניין‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬שברכתו‭ "‬בורא‭ ‬עִשבי‭ ‬בשמים‭", ‬הוא‭: ‬צמח‭ ‬שגזעו‭ ‬אינו‭ ‬נשאר‭ ‬משנה‭ ‬לשנה‭.‬

פיגם‭ ‬‮–‬‭ ‬רודא

כה‭. ‬ על‭ ‬עשב‭ ‬הרודא‭ ‬הנקרא‭: '‬פֵיגַם‭ ‬מצוי‭', ‬כתב‭ ‬הבא‭"‬ח‭ ‬שבבגדד‭ ‬לא‭ ‬היו‭ ‬מברכים‭ ‬עליו‭ ‬כלל‭, ‬כי‭ ‬היה‭ ‬ריחו‭ ‬רע‭. ‬ואף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬כן‭, ‬אנו‭ ‬נוהגים‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭, ‬לפי‭ ‬שאצלנו‭ ‬ריחו‭ ‬ערב‭ ‬וטוב‭, ‬וברכתו‭: "‬בורא‭ ‬עשבי‭ ‬בשמים‭".‬

כו‭. ‬ ריחאן‭ ‬ברכתו‭: "‬עשבי‭ ‬בשמים‭".‬

נענע

כז‭. ‬ על‭ ‬צמח‭ ‬ה‭"‬נענע‭" ‬מברכים‭: "‬בורא‭ ‬עשבי‭ ‬בשמים‭", ‬ובתנאי‭ ‬שאין‭ ‬דעתו‭ ‬לאוכלו‭ ‬כעת‭, ‬ולמרות‭ ‬שהוא‭ ‬נאכל‭ – ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬עליו‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭".‬

בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים

כח‭. ‬ בשמים‭ ‬שאינם‭ ‬עץ‭ ‬או‭ ‬עשב‭ ‬או‭ ‬פרי‭, ‬כגון‭: ‬שמנים‭ ‬ריחניים‭ – ‬מברך‭ ‬עליהם‭: "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭".‬

קפה

כט‭.‬ אין‭ ‬לברך‭ "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭" ‬על‭ ‬קפה‭ ‬אלא‭ "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭", ‬מכיון‭ ‬שדרך‭ ‬ברייתו‭ ‬של‭ ‬קפה‭ ‬הוא‭ ‬חסר‭ ‬ריח‭ ‬ורק‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬קלייה‭ ‬הנעשית‭ ‬בידי‭ ‬אדם‭ ‬ניתן‭ ‬בו‭ ‬ריח‭. ‬וגם‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭" ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬קפה‭ ‬רק‭ ‬כאשר‭ ‬הוא‭ ‬נמצא‭ ‬בידו‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬עובר‭ ‬ליד‭ ‬מפעל‭ ‬של‭ ‬קפה‭ ‬ומריח‭ ‬את‭ ‬ריח‭ ‬הקפה‭ – ‬אינו‭ ‬מברך‭.‬

פירות‭ ‬העומדים‭ ‬לאכילה

ברכת‭ ‬ריח‭ ‬על‭ ‬פרי

ל‭.‬ יש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שמותר‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬פירות‭, ‬אע‭"‬פ‭ ‬שעיקרו‭ ‬לאכילה‭, ‬אם‭ ‬נטלו‭ ‬להריח‭ ‬בו‭ ‬אפילו‭ ‬שרוצה‭ ‬לאכלו‭. ‬ויש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שאסור‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬דבר‭ ‬מאכל‭ ‬אלא‭ ‬אם‭ ‬כן‭ ‬מיעדו‭ ‬לריח‭ ‬בלבד‭ ‬כעת‭ [‬ולשיטתם‭ ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬פלפל‭ ‬שחור‭, ‬זנגביל‭, ‬תפוח‭ ‬עץ‭ ‬וכדו‭']. ‬להלכה‭, ‬אם‭ ‬מריח‭ ‬ונהנה‭ ‬מריח‭ ‬הפירות‭ – ‬אנו‭ ‬מברכים‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬פירות‭ (‬ולגבי‭ ‬הנוסח‭ ‬ראה‭ ‬לקמן‭) ‬שנטל‭ ‬בידו‭ ‬כדי‭ ‬להריח‭ ‬בו‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬מתכוון‭ ‬לאכלו‭ ‬כעת‭, ‬ואפי‭' ‬אם‭ ‬מתכוין‭ ‬לאכלו‭ ‬אחרי‭ ‬זה‭ – ‬יעשה‭ ‬הפסק‭ ‬דהיינו‭, ‬שיברך‭ ‬על‭ ‬הריח‭ ‬ויפסיק‭ [‬ידבר‭ ‬או‭ ‬ילך‭ ‬למקום‭ ‬אחר‭], ‬ויחזור‭ ‬ויברך‭ ‬על‭ ‬הפרי‭.‬

נוסח‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬פרי

לא‭. ‬ י‭"‬א‭ ‬שמברך‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭, ‬וי‭"‬א‭ ‬שיאמר‭: "‬בפרי‭", ‬וי‭"‬א‭ ‬שיברך‭: "‬אשר‭ ‬נתן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭". ‬ומכיון‭ ‬שיש‭ ‬סוברים‭ ‬שמשמעות‭ ‬הנוסחים‭ ‬שונה‭ – ‬נמנעים‭ ‬מהרחת‭ ‬פירות‭. ‬והמנהג‭, ‬שמברכים‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭", ‬אמנם‭ ‬לכתחילה‭ – ‬עדיף‭ ‬שימנע‭ ‬מלהריחם‭.‬

פרי‭ ‬שהובא‭ ‬לפניו‭ ‬לאכילה‭ ‬ונטלו‭ ‬להרחה

לב‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬מברכים‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬פרי‭ ‬ריחני‭ ‬שהובא‭ ‬לפני‭ ‬האדם‭ ‬לאכילה‭, ‬אך‭ ‬נטלו‭ ‬בידו‭ ‬כדי‭ ‬להריח‭ ‬בו‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שמברך‭ ‬עליו‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭, ‬משום‭ ‬שכרגע‭ ‬רוצה‭ ‬להריח‭ ‬בו‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאין‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭, ‬משום‭ ‬שעיקרו‭ ‬למאכל‭ ‬והנאת‭ ‬הריח‭ ‬טפילה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭ – ‬ראוי‭ ‬לא‭ ‬ליטול‭ ‬פרי‭ ‬שהובא‭ ‬לפניו‭ ‬לאכילה‭ ‬כדי‭ ‬להריח‭ ‬בו‭.‬

לימון‭, ‬אננס‭, ‬גויאבה

לג‭. ‬ לנוהגים‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬פירות‭, ‬על‭ ‬אננס‭ ‬מברך‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭", ‬וכן‭ ‬על‭ ‬ריח‭ ‬של‭ ‬לימון‭ ‬חמוץ‭ ‬מברכים‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭". ‬ולמרות‭ ‬שאינו‭ ‬נאכל‭ ‬לבדו‭ ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬בתערובת‭ ‬עם‭ ‬מאכלים‭ ‬אחרים‭, ‬מברכים‭ ‬עליו‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭", ‬משום‭ ‬שכל‭ ‬כוונת‭ ‬גידולו‭ ‬לאכילה‭. ‬יש‭ ‬אנשים‭ ‬שאוהבים‭ ‬את‭ ‬ריח‭ ‬הגויאבה‭ ‬ויש‭ ‬אנשים‭ ‬שריחה‭ ‬קשה‭ ‬להם‭ ‬מאוד‭. ‬ולכן‭, ‬אין‭ ‬הדין‭ ‬שווה‭ ‬לכולם‭, ‬ורק‭ ‬לאדם‭ ‬שנהנה‭ ‬מריח‭ ‬הגויאבה‭ ‬מותר‭ ‬לברך‭ ‬עליה‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭, ‬ויברך‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭".‬

פירות‭ ‬בוסר

לד‭. ‬ על‭ ‬פירות‭ ‬בוסר‭ ‬שאינם‭ ‬ראויים‭ ‬לאכילה‭ ‬אבל‭ ‬יש‭ ‬בהם‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭, ‬מברך‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭".‬

פרחי‭ ‬פירות

לה‭. ‬ על‭ ‬פרחי‭ ‬פירות‭ ‬היוצאים‭ ‬לפני‭ ‬חנטת‭ ‬הפרי‭, ‬מברך‭: "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭", ‬שהרי‭ ‬עדיין‭ ‬אינו‭ ‬פרי‭. ‬וישנם‭ ‬הלוקחים‭ ‬פרחים‭ ‬של‭ ‬עץ‭ ‬תפוח‭ ‬או‭ ‬לימון‭, ‬ומרתיחים‭ ‬אותם‭ ‬במים‭ (‬מֵי‭ ‬זַא‭"‬ר‭) ‬כדי‭ ‬להפיק‭ ‬ריח‭, ‬מברכים‭ ‬עליהם‭: "‬עצי‭ ‬בשמים‭".‬

קליפת‭ ‬פירות

לו‭. ‬ על‭ ‬קליפת‭ ‬הפרי‭ ‬לבד‭ ‬אין‭ ‬לברך‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפירות‭", ‬אלא‭: "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭", ‬וי‭"‬א‭: "‬עצי‭ ‬בשמים‭". ‬להלכה‭, ‬יברך‭: "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭", ‬וכן‭ ‬הדין‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬עיקר‭ ‬ריח‭ ‬הפרי‭ ‬הוא‭ ‬בקליפה‭.‬

פת‭ ‬חמה

לז‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שצריך‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬ריח‭ ‬של‭ ‬פת‭ ‬חמה‭. ‬ויש‭ ‬חולקים‭ ‬ואומרים‭ ‬שאין‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭. ‬ולכן‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להיכנס‭ ‬לספק‭ ‬ברכות‭, ‬לכתחילה‭ -‬‭ ‬אין‭ ‬להריח‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬אם‭ ‬הריח‭, ‬יאמר‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפת‭" ‬בלא‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭.‬

מאפה

לח‭. ‬ הנכנס‭ ‬לביתו‭ ‬ומריח‭ ‬ריח‭ ‬ממיני‭ ‬מאפה‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬עליהם‭, ‬מכיון‭ ‬שנחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬האם‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬פת‭ ‬אלא‭ ‬יאמר‭ ‬בלא‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭: "‬הנותן‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭ ‬בפת‭". ‬ולגבי‭ ‬המילויים‭ ‬או‭ ‬תבלינים‭, ‬מכיון‭ ‬שלא‭ ‬רואים‭ ‬את‭ ‬מקור‭ ‬הריח‭, ‬הוי‭ ‬כריח‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬עיקר‭, ‬ואין‭ ‬מברכים‭ ‬עליו‭.‬

מי‭ ‬ורדים

לט‭. ‬ ‭'‬מי‭ ‬ורדים‭' ‬אמיתי‭, ‬שהם‭ ‬מים‭ ‬שנסחטו‭ ‬מן‭ ‬הורד‭ ‬ממש‭, ‬מברך‭ ‬עליהם‭: "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭". ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬להיזהר‭ ‬בזה‭ ‬משום‭ ‬שלרוב‭ "‬מי‭ ‬ורדים‭" ‬הנמכרים‭ ‬בשווקים‭ ‬אינם‭ ‬מי‭ ‬ורדים‭ ‬ממש‭, ‬וברכתם‭: "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭".‬

מים‭ ‬שיש‭ ‬בהם‭ ‬בשמים

מ‭. ‬ מים‭ ‬ששרו‭ ‬בהם‭ ‬עצי‭ ‬או‭ ‬עשבי‭ ‬בשמים‭, ‬או‭ ‬מים‭ ‬שבושלו‭ ‬בתוכן‭ ‬עצי‭ ‬או‭ ‬עשבי‭ ‬בשמים‭ ‬עד‭ ‬שיצאו‭ ‬מי‭ ‬העצים‭ ‬או‭ ‬עשבים‭ ‬אל‭ ‬תוך‭ ‬המים‭ ‬או‭ ‬שבושלו‭ ‬עד‭ ‬שנימוחו‭ ‬אותם‭ ‬עצים‭ ‬או‭ ‬עשבים‭ ‬במים‭, ‬אם‭ ‬היו‭ ‬עצים‭, ‬יברך‭ ‬על‭ ‬המים‭: "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭", ‬ואם‭ ‬עשבים‭, ‬יברך‭ ‬על‭ ‬המים‭: "‬בורא‭ ‬עשבי‭ ‬בשמים‭". ‬אמנם‭, ‬כיום‭ ‬קשה‭ ‬לדעת‭ ‬מה‭ ‬כולל‭ ‬תהליך‭ ‬ייצור‭ ‬הבשמים‭, ‬ולכן‭ ‬צריך‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬מיני‭ ‬הבושם‭: "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭".‬

שמן‭ ‬ובקבוקי‭ ‬בושם

מא‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬לגבי‭ ‬שמן‭ ‬שריחו‭ ‬אינו‭ ‬טבעי‭ ‬אלא‭ ‬קיבל‭ ‬ריח‭ ‬בעת‭ ‬שכבשו‭ ‬בו‭ ‬עצי‭ ‬או‭ ‬עשבי‭ ‬בשמים‭ [‬והוציאו‭ ‬אותם‭ ‬בתום‭ ‬הכבישה‭], ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שצריך‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭: "‬בורא‭ ‬שמן‭ ‬ערב‭", ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאין‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭ ‬כלל‭, ‬משום‭ ‬שריחו‭ ‬אינו‭ ‬ריח‭ ‬השמן‭ ‬עצמו‭ ‬והרי‭ ‬זהו‭ ‬ריח‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬עיקר‭ [‬ולכן‭ ‬לשיטתם‭, ‬טוב‭ ‬גם‭ ‬לא‭ ‬להריח‭ ‬בו‭ ‬כלל‭, ‬אלא‭ ‬אם‭ ‬כן‭ ‬בירך‭ ‬כבר‭: "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭" ‬על‭ ‬בושם‭ ‬אחר‭]. ‬למעשה‭, ‬אם‭ ‬הריח‭ ‬ונהנה‭ ‬מהריח‭ ‬השמן‭ ‬או‭ ‬נוזל‭ ‬אחר‭ ‬שספג‭ ‬בו‭ ‬ריח‭ ‬של‭ ‬בשמים‭ – ‬אינו‭ ‬נחשב‭ ‬לריח‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬עיקר‭, ‬ומותר‭ ‬להריח‭ ‬בו‭ ‬ולברך‭ ‬עליו‭: "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭".‬

בושם

מב‭. ‬ מברכים‭ ‬על‭ ‬בושם‭: "‬מיני‭" ‬אבל‭ ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬ההתזה‭, ‬כיון‭ ‬דהוי‭ ‬ריח‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬עיקר‭ ‬אלא‭ ‬ישפוך‭ ‬על‭ ‬ידו‭ ‬עד‭ ‬שיהיה‭ ‬ניכר‭ ‬הנוזל‭ ‬ואז‭ ‬יברך‭.‬

בשמים‭ ‬בחנות

מג‭. ‬ הנכנס‭ ‬לחנות‭ ‬של‭ ‬בשמים‭ ‬ונתכוון‭ ‬להריח‭.‬‭ ‬מברך‭, ‬משום‭ ‬דבחנות‭ ‬חשיבי‭ ‬עומדין‭ ‬להריח‭, ‬דניחא‭ ‬ליה‭ ‬לבעל‭ ‬החנות‭ ‬שיריחו‭ ‬בני‭ ‬אדם‭ ‬ויקנו‭ ‬ממנו‭.‬

מד‭. ‬ בשמים‭ ‬שמונחים‭ ‬בחדר‭ ‬לסחורה‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬נכנס‭ ‬להריח‭.‬‭ ‬אין‭ ‬מברך‭, ‬ורק‭ ‬אם‭ ‬נוטלן‭ ‬בידו‭ – ‬יברך‭ ‬עליהם‭.‬

מוגמר

מה‭. ‬ בשמים‭ ‬שמפיצים‭ ‬עשן‭ ‬ריחני‭ ‬בעת‭ ‬שריפתם‭, ‬אם‭ ‬שורפם‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬להריח‭ ‬את‭ ‬ריחם‭ ‬כעת‭ – ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬הנאת‭ ‬ריחם‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬משעה‭ ‬שתעלה‭ ‬תימרתו‭ (‬שיעלה‭ ‬עשן‭). ‬וסוג‭ ‬הברכה‭ ‬הוא‭ ‬כפי‭ ‬סוג‭ ‬הבושם‭ ‬הנשרף‭ – ‬על‭ ‬עצים‭ ‬מברך‭: "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭" ‬ועל‭ ‬עשבים‭ ‬מברך‭: "‬בורא‭ ‬עשבי‭ ‬בשמים‭".‬

מו‭. ‬ ‭"‬מוגמר‭ ‬שמגמרין‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬הכלים‭ ‬ואת‭ ‬הבגדים‭ – ‬אין‭ ‬מברכין‭ ‬עליהן‭, ‬לפי‭ ‬שלא‭ ‬נעשה‭ ‬להריח‭ ‬בעצמו‭ ‬של‭ ‬מוגמר‭. ‬וכן‭ ‬המריח‭ ‬בבגדים‭ ‬שהן‭ ‬מוגמרים‭ – ‬אינו‭ ‬מברך‭, ‬לפי‭ ‬שאין‭ ‬שם‭ ‬עיקר‭ ‬בושם‭ ‬אלא‭ ‬ריח‭ ‬בלא‭ ‬עיקר‭".‬

טבק‭ ‬ריחני

מז‭. ‬ טבק‭ ‬או‭ ‬בד‭ ‬שהוספג‭ ‬בהם‭ ‬ריח‭.‬‭ ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬עליהם‭ ‬כלל‭, ‬שהרי‭ ‬זה‭ ‬ריח‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬עיקר‭.‬

אתרוג‭ ‬בבקבוק

מח‭. ‬ יש‭ ‬הנותנים‭ ‬את‭ ‬האתרוג‭ ‬כשהוא‭ ‬בתחילת‭ ‬גידולו‭ [‬בעודו‭ ‬מחובר‭ ‬לעץ‭] ‬בתוך‭ ‬בקבוק‭ ‬ריק‭ ‬כדי‭ ‬שיגדל‭ ‬בתוך‭ ‬הבקבוק‭, ‬וכשגדל‭ ‬האתרוג‭ ‬חותכים‭ ‬את‭ ‬הענף‭ ‬המחובר‭ ‬לעץ‭ ‬ונותנים‭ ‬בתוך‭ ‬הבקבוק‭ ‬בושם‭ ‬נוזלי‭. ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬בקבוק‭ ‬זה‭ ‬כברכת‭ ‬הבושם‭ ‬ולא‭ ‬כברכת‭ ‬האתרוג‭, ‬משום‭ ‬שריח‭ ‬האתרוג‭ ‬מתבטל‭ ‬בריח‭ ‬הבושם‭.‬

אבקת‭ ‬כביסה

מט‭.‬ אין‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬ריח‭ ‬של‭ ‬אבקת‭ ‬כביסה‭ ‬ריחנית‭ ‬או‭ ‬סבון‭ ‬רחצה‭ ‬שמפו‭ ‬וכדו‭', ‬מכמה‭ ‬טעמים‭:‬

  • • הם‭ ‬עשויים‭ ‬לתת‭ ‬ריח‭ ‬של‭ ‬ניקיון‭ ‬ולא‭ ‬ריח‭ ‬של‭ ‬תענוג‭.‬
  • • ריחם‭ ‬הוא‭ ‬ריח‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬עיקר‭.‬

מטהרי‭ ‬אויר

נ‭.‬ בשמים‭ ‬שאינם‭ ‬עשויים‭ ‬לריח‭ ‬טוב‭ ‬של‭ ‬תענוג‭, ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬להעביר‭ ‬ריח‭ ‬זוהמה‭ – ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬עליהם‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭, ‬וע‭"‬כ‭ ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬מטהרי‭ ‬אויר‭ ‬של‭ ‬בית‭ ‬הכסא‭.‬

דאודורנט

נא‭. ‬ דאודורנט‭ ‬ריחני‭ ‬שמטרתו‭ ‬למנוע‭ ‬את‭ ‬ריח‭ ‬הזיעה‭ – ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬עליו‭, ‬אמנם‭ ‬אם‭ ‬נעשה‭ ‬גם‭ ‬לתת‭ ‬ריח‭ ‬טוב‭, ‬ושם‭ ‬כמות‭ ‬גדולה‭ ‬כך‭ ‬שהוא‭ ‬ניכר‭ (‬שרואים‭ ‬את‭ ‬הנוזל‭) – ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭ "‬מיני‭ ‬בשמים‭". ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬ניכר‭ – ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭.‬

בושם

נב‭. ‬ בושם‭ ‬של‭ ‬נשים‭ ‬שאינו‭ ‬שייך‭ ‬לאשה‭ ‬מסוימת‭ – ‬אין‭ ‬איסור‭ ‬בהרחתו‭, ‬ומותר‭ ‬גם‭ ‬לגבר‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬כפי‭ ‬שיפורט‭ ‬לקמן‭.‬

בושם‭ ‬של‭ ‬נשים

נג‭. ‬ אסור‭ ‬לגבר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬ריח‭ ‬היוצא‭ ‬מבקבוק‭ ‬בושם‭ ‬שתלוי‭ ‬על‭ ‬צווארה‭ ‬של‭ ‬אשה‭ ‬או‭ ‬המוחזק‭ ‬בידה‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬היא‭ ‬פנויה‭ ‬או‭ ‬נשואה‭.‬

נד‭. ‬ בושם‭ ‬שאשה‭ ‬רגילה‭ ‬לתלות‭ ‬על‭ ‬גופה‭ – ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭, ‬אפילו‭ ‬אינו‭ ‬על‭ ‬גופה‭.‬

נה‭. ‬ מעיקר‭ ‬הדין‭ – ‬מותר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬בקבוק‭ ‬בושם‭ ‬המיוחד‭ ‬לנשים‭ ‬המונח‭ ‬בארון‭, ‬ועם‭ ‬כל‭ ‬זה‭ ‬רצוי‭ ‬שישתמש‭ ‬בבושם‭ ‬אחר‭ ‬אם‭ ‬אפשר‭.‬

בושם‭ ‬של‭ ‬אשתו‭ ‬כשהיא‭ ‬נדה

נו‭. ‬ אין‭ ‬לבעל‭ ‬להריח‭ ‬בבשמים‭ ‬שעל‭ ‬אשתו‭ ‬נדה‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬בגדיה‭, ‬אף‭ ‬שאינם‭ ‬עליה‭, ‬אבל‭ ‬יכול‭ ‬להשתמש‭ ‬בבושם‭ ‬שלה‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬בא‭ ‬בכך‭ ‬לידי‭ ‬הרהור‭.‬

בעיות‭ ‬שונות‭ ‬בבשמים

בשמים‭ ‬של‭ ‬ע‭"‬ז

נז‭. ‬ ‭"‬בשמים‭ ‬של‭ ‬מסיבה‭ ‬של‭ ‬עכו‭"‬ם‭ – ‬אין‭ ‬מברכין‭ ‬עליהם‭, ‬שסתם‭ ‬מסיבת‭ ‬עכו‭"‬ם‭ ‬לעכו‭"‬ם‭". ‬הנוצרים‭ ‬מניחים‭ ‬זרי‭ ‬פרחים‭ ‬על‭ ‬המתים‭, ‬וזה‭ ‬נקרא‭ ‬בשמים‭ ‬של‭ ‬עכו‭"‬ם‭-‬ע‭"‬ז‭, ‬שאין‭ ‬מברכין‭ ‬עליהם‭.‬

ערלה

נח‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬מותר‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭ ‬בתוך‭ ‬שלוש‭ ‬שנים‭ ‬לנטיעתם‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שחל‭ ‬עליהם‭ ‬דין‭ "‬ערלה‭" ‬ואין‭ ‬להריח‭ ‬בהם‭, ‬וכ‭"‬ש‭ ‬שאין‭ ‬להבדיל‭ ‬עליהם‭, ‬וי‭"‬א‭ ‬שאין‭ ‬דין‭ "‬ערלה‭" ‬אלא‭ ‬בעצי‭ ‬מאכל‭. ‬להלכה‭ – ‬מחמירים‭ ‬לא‭ ‬להריח‭ ‬בעצי‭ ‬בשמים‭ ‬תוך‭ ‬שלוש‭ ‬שנים‭ ‬ראשונות‭.‬

דבר‭ ‬אסור‭ ‬באכילה

נט‭. ‬ מותר‭ ‬להריח‭ ‬דברים‭ ‬האסורים‭ ‬באכילה‭, ‬כגון‭: ‬בשמים‭ ‬המופקים‭ ‬מבעלי‭ ‬חיים‭ ‬טמאים‭ ‬וכדומה‭, ‬וברכתם‭: "‬בורא‭ ‬מיני‭ ‬בשמים‭".‬

אינו‭ ‬מריח

ס‭.‬ מי‭ ‬שחוש‭ ‬הריח‭ ‬שלו‭ ‬נפגע‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬להריח‭ "‬בשמים‭", ‬וכן‭ ‬אדם‭ ‬שהוא‭ ‬מצונן‭ ‬ומחמת‭ ‬הליחה‭ ‬אינו‭ ‬מריח‭, ‬והוא‭ ‬מבדיל‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬בשמים‭". ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬יש‭ ‬שם‭ ‬אחרים‭ ‬שיודעים‭ ‬לברך‭ – ‬יברכו‭ ‬הם‭ ‬והוא‭ ‬יענה‭ "‬אמן‭" ‬ויריח‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬עמהם‭, ‬למרות‭ ‬שחוש‭ ‬הריח‭ ‬שלו‭ ‬נפגע‭, ‬שאפשר‭ ‬שהנשמה‭ ‬שלו‭ ‬נהנית‭.‬

אינו‭ ‬מריח‭ ‬ואינם‭ ‬יודעים‭ ‬לברך

סא‭. ‬ המבדיל‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬עכשיו‭ ‬להריח‭. ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הבשמים‭ ‬מתי‭ ‬שמוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ [‬קטנים‭], ‬והוא‭ ‬שאינם‭ ‬יודעים‭ ‬לברך‭.‬

מסופק‭ ‬אם‭ ‬מריח

סב‭. ‬ המסופק‭ ‬אם‭ ‬יצליח‭ ‬להריח‭ ‬את‭ ‬הבשמים‭ – ‬ינסה‭ ‬להריח‭ ‬מעט‭ ‬לפני‭ ‬שמברך‭, ‬אם‭ ‬חש‭ ‬בריח‭ ‬הבשמים‭ – ‬יברך‭ ‬ואם‭ ‬לאו‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭. ‬ואין‭ ‬לחוש‭ ‬בזה‭ ‬לנהנה‭ ‬מן‭ ‬העוה‭"‬ז‭ ‬בלא‭ ‬ברכה‭.‬

אינו‭ ‬נהנה‭ ‬מן‭ ‬הבשמים

סג‭. ‬ אדם‭ ‬שמריח‭ ‬את‭ ‬ריח‭ ‬הבשמים‭ ‬אך‭ ‬אין‭ ‬ריח‭ ‬זה‭ ‬ערב‭ ‬לו‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬על‭ ‬בשמים‭ ‬אלו‭.‬

אבל‭ ‬תוך‭ ‬שבעה

סד‭. ‬ לפי‭ ‬מנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬אבל‭ ‬תוך‭ ‬שבעת‭ ‬ימי‭ ‬האבל‭ ‬מבדיל‭ ‬כרגיל‭ [‬בלי‭ ‬פסוקי‭ ‬השמחה‭], ‬ואומר‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭", ‬ובכלל‭ ‬זה‭ ‬ברכת‭ ‬הבשמים‭. ‬אמנם‭, ‬למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬אבל‭ ‬תוך‭ ‬שבעה‭ ‬לא‭ ‬מברך‭ ‬ברכת‭ ‬הבשמים‭, ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬ינהג‭ ‬לפי‭ ‬מנהגו‭.‬

הכנסת‭ ‬בשמים‭ ‬לבית‭ ‬האבל

סה‭. ‬ גם‭ ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭, ‬שאבלים‭ ‬נוהגים‭ ‬להניח‭ ‬בשמים‭ ‬לעילוי‭ ‬נשמת‭ ‬הנפטר‭, ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬לא‭ ‬להכניס‭ ‬את‭ ‬הבשמים‭ ‬לבית‭ ‬האבל‭, ‬אלא‭ ‬להניח‭ ‬אותם‭ ‬בכניסה‭ ‬לבית‭ ‬האבל‭ ‬כדי‭ ‬שיברכו‭ ‬שם‭ ‬ולא‭ ‬בתוך‭ ‬הבית‭.‬

סוגי‭ ‬הבשמים‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭"‬

סו‭. ‬ הדס‭ – ‬נהגו‭ ‬להשתדל‭ ‬לברך‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬את‭ ‬ברכת‭ ‬הבשמים‭ ‬על‭ ‬צמח‭ ‬ה‭"‬הדס‭", ‬וכמה‭ ‬טעמים‭ ‬לדבר‭:‬

  • משום‭ ‬שנאמר‭: "‬ותחת‭ ‬הסרפד‭ ‬יעלה‭ ‬הדס‭", ‬ובסמוך‭ ‬מדבר‭ ‬על‭ ‬שמירת‭ ‬השבת‭: "‬כל‭ ‬שומר‭ ‬שבת‭" ‬וכו‭'.‬
  • כל‭ ‬הבשמים‭ ‬ריחם‭ ‬עולה‭ ‬מיד‭ ‬ונהנה‭ ‬מהם‭ ‬לפני‭ ‬שמספיק‭ ‬לברך‭ ‬עליהם‭, ‬אבל‭ ‬ריח‭ ‬ההדס‭ ‬אינו‭ ‬עולה‭ ‬עד‭ ‬שממשמשים‭ ‬בו‭.‬

הדס‭ ‬משולש

סז‭. ‬ נהגו‭ ‬לקחת‭ ‬את‭ ‬ההדס‭ ‬מארבעת‭ ‬המינים‭ ‬אחרי‭ ‬סוכות‭ ‬ולברך‭ ‬עליו‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬כל‭ ‬היכא‭ ‬דאפשר‭.‬

ארבעת‭ ‬המינים

סח‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬מותר‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭ ‬על‭ ‬אתרוג‭ ‬שיוחד‭ ‬למצות‭ "‬ארבעת‭ ‬המינים‭" ‬בימי‭ ‬חג‭ ‬ה‭"‬סוכות‭". ‬ולכן‭ – ‬ראוי‭ ‬לא‭ ‬להריח‭ ‬בו‭ ‬במשך‭ ‬כל‭ ‬ימי‭ ‬חג‭ ‬ה‭"‬סוכות‭".‬

סט‭. ‬ הדס‭ ‬של‭ ‬מצווה‭ ‬שיוחד‭ ‬ל‭"‬ארבעת‭ ‬המינים‭" – ‬דינו‭ ‬כדין‭ ‬כאתרוג‭ ‬של‭ ‬מצווה‭, ‬שאין‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭ ‬בימי‭ ‬חג‭ ‬ה‭"‬סוכות‭", ‬אבל‭ ‬הדס‭ [‬ואפילו‭ ‬הדס‭ ‬משולש‭] ‬שלא‭ ‬יוחד‭ ‬למצות‭ "‬ארבעת‭ ‬המינים‭" – ‬מותר‭ ‬להריח‭ ‬בו‭ ‬ולברך‭ ‬עליו‭ ‬גם‭ ‬בימי‭ ‬חג‭ ‬ה‭"‬סוכות‭".‬

ע‭.‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬שלושה‭ ‬הדסים‭ ‬משולשים‭ – ‬רצוי‭ ‬שיברך‭ ‬על‭ ‬הדסים‭ ‬שאינם‭ ‬משולשים‭ ‬שאף‭ ‬הם‭ ‬עדיפים‭ ‬על‭ ‬שאר‭ ‬בשמים‭.‬

אגוד‭ ‬בהדס

עא‭. ‬ לכתחילה‭ ‬טוב‭ ‬מאוד‭ ‬לברך‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬שלושה‭ ‬הדסים‭ ‬משולשים‭ ‬אגודים‭ ‬יחד‭.‬

אגוד‭ ‬בצמחים‭ ‬אחרים

עב‭. ‬ המברך‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬צמחים‭ ‬אחרים‭ – ‬טוב‭ ‬יעשה‭ ‬אם‭ ‬ייקח‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬בידו‭ ‬שלושה‭ ‬ענפים‭.‬

כדרך‭ ‬גדילתו

עג‭. ‬ יאחז‭ ‬את‭ ‬ההדס‭ ‬כדרך‭ ‬גדילתו‭ ‬בזמן‭ ‬הברכה‭ ‬וכן‭ ‬בזמן‭ ‬שמריח‭ ‬בו‭. ‬וגם‭ ‬כאשר‭ ‬מברך‭ ‬על‭ ‬שאר‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭ ‬יאחזם‭ ‬כדרך‭ ‬גדילתם‭. ‬טוב‭ ‬לאחוז‭ ‬את‭ ‬הבשמים‭ ‬כדרך‭ ‬גדילתם‭ ‬בשעת‭ ‬הברכה‭ ‬וההרחה‭ ‬בכל‭ ‬פעם‭ ‬שמברך‭ ‬על‭ ‬בשמים‭ ‬ולא‭ ‬רק‭ ‬כשמברך‭ ‬עליהם‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭".‬

אחיזה‭ ‬בימין

עד‭. ‬ כשמתחיל‭ ‬להבדיל‭ – ‬יאחז‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬היין‭ ‬ביד‭ ‬ימין‭ ‬ואת‭ ‬הבשמים‭ ‬ביד‭ ‬שמאל‭. ‬כשמגיע‭ ‬לברכת‭ ‬הבשמים‭ ‬יעביר‭ ‬את‭ ‬הבשמים‭ ‬לימינו‭ ‬ואת‭ ‬הכוס‭ ‬יאחז‭ ‬בשמאלו‭.‬‭ ‬וכן‭ ‬יעשה‭ ‬כשמגיע‭ ‬לברכת‭ ‬האש‭.‬

אחיזת‭ ‬הבשמים‭ ‬לאיטר

עה‭. ‬ איטר‭ ‬יד‭ ‬ימינו‭ – ‬יאחז‭ ‬את‭ ‬הבשמים‭ ‬בשעת‭ ‬הברכה‭ ‬וההרחה‭ ‬בימין‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬ולא‭ ‬בימינו‭ [‬שהיא‭ ‬שמאל‭ ‬כל‭ ‬אדם‭].‬

הרחה‭ ‬שלוש‭ ‬פעמים

עו‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להריח‭ ‬את‭ ‬הבשמים‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬בשלוש‭ ‬שאיפות‭, ‬כדי‭ ‬להמשיך‭ ‬לימות‭ ‬החול‭ ‬הארת‭ ‬שבת‭, ‬כנגד‭: ‬נפש‭, ‬רוח‭ ‬ונשמה‭.‬

‭"‬ריח‭ ‬ניחוח‭ ‬אשה‭ ‬לה‭'"‬

עז‭. ‬ טוב‭ ‬שהאדם‭ ‬ירגיל‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬לומר‭ ‬בכל‭ ‬פעם‭ ‬שמריח‭ ‬בשמים‭: "‬ריח‭ ‬ניחוח‭ ‬אשה‭ ‬לה‭'", ‬מפני‭ ‬שבפסוק‭ ‬זה‭ ‬נרמזו‭ ‬כל‭ ‬כוונות‭ ‬הריח‭. ‬אמנם‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" – ‬עדיף‭ ‬לא‭ ‬לומר‭ ‬פסוק‭ ‬זה‭ ‬בפה‭ ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬להרהר‭ ‬בו‭ ‬בזמן‭ ‬ההרחה‭.‬

כבוד‭ ‬המצווה

עח‭. ‬ בשמים‭ ‬שברך‭ ‬עליהם‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" – ‬לא‭ ‬יזרקם‭ ‬באשפה‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬הארץ‭ ‬בביזיון‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬עוטף‭ ‬אותם‭ ‬בשתי‭ ‬עטיפות‭ – ‬יכול‭ ‬להניחם‭ ‬באשפה‭. ‬ומותר‭ ‬לעשות‭ ‬מהבשמים‭ ‬תה‭ ‬וכדו‭'.‬

מצווה‭ ‬גוררת‭ ‬מצווה

עט‭. ‬ הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬לשמור‭ ‬בשמים‭ ‬שברכו‭ ‬עליהם‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬ולהסיק‭ ‬בהם‭ ‬את‭ ‬מדורת‭ ‬ביעור‭ ‬החמץ‭ ‬בערב‭ ‬חג‭ ‬הפסח‭ ‬וכד‭', ‬משום‭ ‬שדבר‭ ‬שעשו‭ ‬בו‭ ‬מצווה‭ ‬אחת‭ ‬טוב‭ ‬לעשות‭ ‬בו‭ ‬מצווה‭ ‬נוספת‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן