חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬מג – הלכות‭ ‬הבדלה

אכילה‭ ‬ושתיה‭ ‬אחר‭ ‬ה‭"‬שקיעה‭"‬

א‭. ‬ אסור‭ ‬לאכול‭ ‬או‭ ‬לשתות‭ ‬שום‭ ‬דבר‭ ‬מאכל‭ ‬או‭ ‬משקה‭, ‬למעט‭ ‬מים‭, ‬משקיעת‭ ‬החמה‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬השולחן‭ ‬ערוך‭: "‬אסור‭ ‬לאכול‭ ‬שום‭ ‬דבר‭ ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬או‭ ‬שאר‭ ‬משקים‭, ‬חוץ‭ ‬ממים‭, ‬משתחשך‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭".‬

שתיה‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭"‬

ב‭. ‬ למרות‭ ‬שמדיני‭ ‬הבדלה‭ ‬מותר‭ ‬לשתות‭ ‬מים‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭ ‬גם‭ ‬לפני‭ ‬הבדלה‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬יש‭ ‬להימנע‭ ‬מכך‭ ‬ב‭"‬בין‭ ‬השמשות‭", ‬אך‭ ‬משהגיע‭ ‬זמן‭ "‬הבדלה‭", ‬דהיינו‭ "‬צאת‭ ‬הכוכבים‭" – ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬להימנע‭ ‬מכך‭ ‬אע‭"‬פ‭ ‬שלא‭ ‬הבדיל‭.‬

סעודה‭ ‬מבעוד‭ ‬יום

ג‭. ‬ מי‭ ‬שהתחיל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודתו‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬והחשיך‭ ‬היום‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬סעודתו‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬להפסיק‭ ‬את‭ ‬סעודתו‭.‬

אכילה‭ ‬בזמן‭ ‬שלפני‭ ‬ערבית

ד‭. ‬ למרות‭ ‬שמדיני‭ "‬הבדלה‭" ‬מותר‭ ‬להתחיל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬סמוך‭ ‬לשקיעת‭ ‬החמה‭ ‬ולהמשיך‭ ‬באכילה‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭, ‬מדיני‭ ‬קריאת‭ ‬שמע‭ ‬של‭ "‬ערבית‭" ‬אסור‭ ‬להתחיל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬תוך‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬קודם‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭. ‬ולכן‭, ‬למעשה‭ – ‬אין‭ ‬להתחיל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬סמוך‭ ‬לשקיעה‭ ‬ממש‭, ‬אלא‭ ‬לכל‭ ‬המאוחר‭ ‬כרבע‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭.‬

אכילה‭ ‬רבע‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה

ה‭. ‬ התחיל‭ ‬את‭ ‬סעודתו‭ ‬תוך‭ ‬כרבע‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ – ‬אסור‭ ‬לו‭ ‬להמשיך‭ ‬את‭ ‬סעודתו‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭. ‬ולכן‭, ‬במקרה‭ ‬כזה‭ – ‬יזדרז‭ ‬לאכול‭ "‬שיעור‭" ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬ולסיימה‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭.‬

התחיל‭ ‬לאכול‭ ‬בהיתר

ו‭. ‬ התחיל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודתו‭ ‬כדין‭, ‬כחמש‭ ‬עשרה‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬להמשיך‭ ‬לאכול‭ ‬אחרי‭ ‬שקיעה‭, ‬אפילו‭ ‬אל‭ ‬תוך‭ ‬הלילה‭, ‬ובתנאי‭ ‬שקובע‭ ‬סעודתו‭ ‬על‭ ‬הפת‭.‬

התחיל‭ ‬לאכול‭ ‬מזונות‭ ‬קודם‭ ‬שקיעה

ז‭. ‬ כשם‭ ‬שהקובע‭ ‬סעודתו‭ ‬על‭ ‬הפת‭ – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬להמשיך‭ ‬סעודתו‭ ‬אחרי‭ ‬שקיעה‭, ‬כך‭ ‬גם‭ ‬הקובע‭ ‬סעודתו‭ ‬על‭ ‬עוגות‭ ‬וכדו‭' ‬ובדעתו‭ ‬לאכול‭ ‬שיעור‭ ‬קביעת‭ ‬סעודה‭ [‬כ-230‭ ‬גר‭'], ‬כך‭ ‬שמברך‭ ‬עליהם‭ "‬המוציא‭" – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬להמשיך‭ ‬סעודתו‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭ [‬באופן‭ ‬שהתחיל‭ ‬לאכול‭ ‬כרבע‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬שקיעה‭].‬

אכל‭ ‬מזונות‭ ‬קודם‭ ‬שקיעה

ח‭. ‬ המתחיל‭ ‬לסעוד‭ ‬כרבע‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬שקיעה‭ – ‬די‭ ‬שיברך‭ ‬המוציא‭ ‬ויטעם‭ ‬משהו‭ (‬בזמן‭ ‬המותר‭ ‬להתחיל‭ ‬לכתחילה‭, ‬דהיינו‭ ‬רבע‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭), ‬כדי‭ ‬שיהיה‭ ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬להמשיך‭ ‬את‭ ‬סעודתו‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭ ‬וצה‭"‬כ‭.‬

אכל‭ ‬פירות‭ ‬קודם‭ ‬השקיעה

ט‭.‬‭ ‬ קבע‭ ‬אכילתו‭ ‬על‭ ‬פירות‭ ‬ירקות‭ ‬וכד‭' ‬והגיע‭ ‬זמן‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭ – ‬אסור‭ ‬לו‭ ‬להמשיך‭ ‬לאכול‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬התחיל‭ ‬לאכול‭ ‬את‭ ‬סעודתו‭ ‬מוקדם‭ ‬מרבע‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬שקיעה‭.‬

‭"‬ערבית‭" ‬בתוך‭ ‬הסעודה

י‭.‬ התחיל‭ ‬סעודתו‭ ‬מוקדם‭ ‬מרבע‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ ‬והפסיק‭ ‬בסעודתו‭ ‬והתפלל‭ "‬ערבית‭" ‬תוך‭ ‬הסעודה‭ – ‬חלה‭ ‬עליו‭ ‬חובת‭ ‬הבדלה‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬ואסור‭ ‬לו‭ ‬להמשיך‭ ‬בסעודתו‭ [‬אחרי‭ ‬התפילה‭] ‬עד‭ ‬שיבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬שאר‭ ‬הסועדים‭ ‬שסעדו‭ ‬עמו‭ ‬נשארו‭ ‬לסעוד‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ – ‬אסור‭ ‬לו‭ ‬להמשיך‭ ‬בסעודתו‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭. ‬וה‭"‬ה‭ ‬אם‭ ‬התפלל‭ ‬ערבית‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭, ‬שאסור‭ ‬לו‭ ‬לאכול‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭.‬

‭"‬הבדלה‭" ‬תוך‭ ‬הסעודה

יא‭. ‬ יזהר‭ ‬לא‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬תוך‭ ‬הסעודה‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להיכנס‭ ‬למחלוקת‭ ‬הפוסקים‭ ‬בשאלה‭ – ‬אם‭ ‬צריך‭ ‬לברך‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬על‭ ‬כוס‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" [‬במקרה‭ ‬שכבר‭ ‬ברך‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬בסעודה‭]. ‬וכמו‭ ‬כן‭ ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להיכנס‭ ‬למחלוקת‭ ‬הפוסקים‭ ‬בשאלה‭ – ‬אם‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולברך‭ ‬על‭ ‬האוכל‭ ‬שיאכל‭ ‬לאחר‭ ‬מכן‭.‬

שתיה‭ ‬מכוס‭ ‬ברה‭"‬מ‭ ‬בלילה

יב‭. ‬ סעד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬שנמשכה‭ ‬אל‭ ‬תוך‭ ‬הלילה‭ ‬וברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬לשתות‭ ‬מן‭ ‬הכוס‭ ‬של‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭, ‬למרות‭ ‬ששותה‭ ‬לפני‭ "‬הבדלה‭", ‬כיון‭ ‬שכוס‭ ‬הברכה‭ ‬שייכת‭ ‬לסעודה‭, ‬וכל‭ ‬זאת‭ ‬בתנאי‭ ‬שדרכו‭ ‬תמיד‭ ‬לברך‭ "‬ברכת‭ ‬המזון‭" ‬על‭ ‬הכוס‭. ‬אמנם‭, ‬אדם‭ ‬שפעמים‭ ‬מברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬ופעמים‭ ‬לא‭ – ‬אסור‭ ‬לו‭ ‬לשתות‭ ‬מכוס‭ ‬של‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬לפני‭ "‬הבדלה‭".‬

רוצה‭ ‬לשתות‭ ‬כשלא‭ ‬רגיל

יג‭. ‬ למרות‭ ‬האמור‭ ‬לעיל‭, ‬גם‭ ‬אדם‭ ‬שלא‭ ‬נזהר‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬תמיד‭, ‬אך‭ ‬רוצה‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬שנגמרה‭ ‬תוך‭ ‬הלילה‭ – ‬אין‭ ‬גוערין‭ ‬בו‭, ‬כיון‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬על‭ ‬מה‭ ‬לסמוך‭.‬

אימתי‭ ‬נחשב‭ ‬רגיל‭ ‬או‭ ‬לא‭ ‬רגיל

יד‭. ‬ שיעור‭ ‬זה‭ ‬נקבע‭ ‬לפי‭ ‬דרכו‭ ‬של‭ ‬אדם‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬דוקא‭, ‬כלומר‭ – ‬אדם‭ ‬שדרכו‭ ‬לברך‭ ‬תמיד‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬בסעודה‭ ‬ראשונה‭ ‬ושניה‭ ‬אבל‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬אין‭ ‬דרכו‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬נחשב‭ ‬לאדם‭ ‬ש‭"‬אין‭ ‬דרכו‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭" ‬לענין‭ ‬זה‭, ‬ולכן‭ ‬אינו‭ ‬מברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬גם‭ ‬בסעודה‭ ‬שהסתימה‭ ‬בלילה‭. ‬וכן‭ ‬להיפך‭, ‬אדם‭ ‬שדרכו‭ ‬לברך‭ ‬תמיד‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬דרכו‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬בסעודה‭ ‬ראשונה‭ ‬ושניה‭, ‬נחשב‭ ‬ל‭"‬אדם‭ ‬שדרכו‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭" ‬לענין‭ ‬זה‭, ‬ולכן‭ ‬מברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬ושותה‭ ‬גם‭ ‬בסעודה‭ ‬שהסתימה‭ ‬בלילה‭.‬

ברכה‭ ‬כשרגיל‭ ‬בעשרה

טו‭. ‬ מי‭ ‬שדרכו‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬רק‭ ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬עשרה‭ ‬סועדים‭ – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬בסעודה‭ ‬שהסתימה‭ ‬בלילה‭ ‬רק‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬שם‭ ‬עשרה‭ ‬סועדים‭. ‬וכן‭ ‬אדם‭ ‬שדרכו‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬רק‭ ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬שלושה‭ ‬סועדים‭ – ‬יברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬רק‭ ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬שם‭ ‬שלושה‭ ‬סועדים‭. ‬וזה‭ ‬הכלל‭: ‬אדם‭ ‬שדרכו‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬במצב‭ ‬דומה‭ – ‬מברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬ושותה‭ ‬אפילו‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ ‬לפני‭ ‬שהבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭.‬

מנהג‭ ‬לברך‭ ‬בלי‭ ‬לשתות

טז‭. ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬רגיל‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬וסיים‭ ‬סעודתו‭ ‬בלילה‭ – ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬בלי‭ ‬לשתותו‭ ‬ולהשאירו‭ ‬ל‭"‬הבדלה‭".‬

כוס‭ ‬ברה‭"‬מ‭ ‬בבין‭ ‬השמשות

יז‭. ‬ סעד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬שנמשכה‭ ‬עד‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬אפילו‭ ‬שאין‭ ‬דרכו‭ ‬תמיד‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬ב‭"‬סעודה‭ ‬שלישית‭".‬

אכילה‭ ‬אחר‭ ‬צה‭"‬כ‭ ‬לפני‭ ‬הבדלה

יח‭. ‬ כאמור‭ ‬לעיל‭, ‬אסור‭ ‬לאכול‭ ‬לפני‭ ‬שמבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬וע‭"‬י‭ ‬הבדלה‭ ‬בתפילה‭ – "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" – ‬מותרת‭ ‬עשיית‭ ‬מלאכה‭, ‬אע‭"‬פ‭ ‬שלא‭ ‬הבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬ויכוון‭ ‬באמירת‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הבדלה‭ ‬דאורייתא‭, ‬כמו‭ ‬שכתוב‭: "‬זכור‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬לקדשו‭" – ‬זכרהו‭ ‬בכניסתו‭ ‬וזכרנו‭ ‬ביציאתו‭. ‬אך‭ ‬אכילה‭ – ‬אסורה‭ ‬עד‭ ‬לאחר‭ ‬הבדלה‭ ‬על‭ ‬הכוס‭.‬

יהיה‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬מאוחר‭ ‬בלילה

יט‭.‬ אין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬או‭ ‬חמר‭ ‬מדינה‭ ‬ל‭"‬הבדלה‭" ‬בזמן‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭, ‬אך‭ ‬יודע‭ ‬שיכול‭ ‬להשיג‭ ‬משקה‭ ‬ראוי‭ ‬להבדלה‭ ‬מאוחר‭ ‬יותר‭ ‬בלילה‭ – ‬לא‭ ‬יאכל‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭.‬

אין‭ ‬לו‭ ‬כוס‭ ‬להבדלה

כ‭.‬ הנמצא‭ ‬במקום‭ ‬שאין‭ ‬כוס‭ ‬להבדלה‭, ‬ויודע‭ ‬שגם‭ ‬מחר‭ ‬לא‭ ‬ימצא‭ ‬כוס‭ ‬להבדלה‭ – ‬מבדיל‭ ‬בתפילה‭ ‬ב‭"‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬ובזה‭ ‬מותר‭ ‬בעשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬וכן‭ ‬באכילה‭, ‬ואינו‭ ‬צריך‭ ‬להמתין‭ ‬ליום‭ ‬מחר‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ "‬הבדלה‭".‬

טעויות‭ ‬לפני‭ ‬הבדלה

טעה‭ ‬וברך‭ ‬קודם‭ ‬הבדלה

כא‭. ‬ מי‭ ‬שטעה‭ ‬ובירך‭ ‬על‭ ‬דבר‭ ‬מאכל‭ ‬לפני‭ ‬שהבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬ונזכר‭ ‬שעוד‭ ‬לא‭ ‬הבדיל‭ ‬לפני‭ ‬שטעם‭ ‬מן‭ ‬המאכל‭ – ‬יטעם‭ ‬מעט‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬תהיה‭ ‬ברכתו‭ ‬לבטלה‭.‬

טעה‭ ‬ואכל‭ ‬קודם‭ ‬הבדלה

כב‭. ‬ טעה‭ ‬ואכל‭ ‬לפני‭ ‬שהבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ – ‬לא‭ ‬פקע‭ ‬ממנו‭ ‬חיוב‭ "‬הבדלה‭" ‬וצריך‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬למרות‭ ‬שאכל‭, ‬וכן‭ ‬אדם‭ ‬שהזיד‭ ‬ואכל‭ ‬לפני‭ ‬שהבדיל‭ – ‬צריך‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭.‬

מעלת‭ ‬ההבדלה

כג‭. ‬ מעלת‭ "‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬היין‭ ‬גדולה‭ ‬עד‭ ‬למאוד‭, ‬ובחז‭"‬ל‭ ‬מובא‭ ‬שהמבדיל‭ ‬עצמו‭ ‬זוכה‭ ‬לשבחים‭ ‬רבים‭:‬

 • • ה‭' ‬קוראו‭ ‬קדוש‭ ‬ומבדיל‭ ‬אותו‭ ‬מכל‭ ‬העמים‭, ‬כמובא‭ ‬בפרקי‭ ‬דרבי‭ ‬אליעזר‭: "‬רבי‭ ‬צדוק‭ ‬אומר‭: ‬כל‭ ‬מי‭ ‬שאינו‭ ‬מבדיל‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬במוצ‭"‬ש‭ ‬או‭ ‬שאינו‭ ‬שומע‭ ‬מאחרים‭ ‬שמבדילין‭ – ‬אינו‭ ‬רואה‭ ‬סימן‭ ‬ברכה‭ ‬לעולם‭. ‬אבל‭ ‬המבדיל‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬או‭ ‬שומע‭ ‬מאחרים‭ – ‬הקב‭"‬ה‭ ‬קוראו‭: ‬קדוש‭ ‬ועושהו‭ ‬סגולה‭, ‬שנאמר‭: "‬והייתם‭ ‬לי‭ ‬סגֻלה‭ ‬מכל‭ ‬העמים‭", ‬ואומר‭: "‬וְאַבְדִל‭ ‬אתכם‭".‬
 • • נקרא‭ ‬מ‭"‬נוחלי‭ ‬העולם‭ ‬הבא‭", ‬כמובא‭ ‬בגמרא‭ ‬במסכת‭ ‬פסחים‭: "‬ואמר‭ ‬רבי‭ ‬יוחנן‭: ‬שלושה‭ ‬מנוחלי‭ ‬העוה‭"‬ב‭: ‬הדר‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭, ‬והמגדל‭ ‬בניו‭ ‬לתלמוד‭ ‬תורה‭,‬‭ ‬והמבדיל‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬במוצ‭"‬ש‭, ‬דמשייר‭ ‬מקידושא‭ ‬להבדלתא‭".‬
 • • ‭ ‬זוכה‭ ‬לבנים‭ ‬זכרים‭ ‬הראויים‭ ‬להוראה‭. ‬כמובא‭ ‬בגמרא‭ ‬במסכת‭ ‬שבועות‭: "‬אמר‭ ‬רבי‭ ‬חייא‭ ‬בר‭ ‬אבא‭ ‬אמר‭ ‬רבי‭ ‬יוחנן‭: ‬כל‭ ‬המבדיל‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬במוצאי‭ ‬שבתות‭ -‬‭ ‬יזכה‭ ‬שיהיו‭ ‬לו‭ ‬בנים‭ ‬זכרים‭". ‬והוסיף‭ ‬רבי‭ ‬יהושע‭ ‬בן‭ ‬לוי‭ ‬שיהיו‭ ‬בנים‭ ‬אלו‭ ‬ראויים‭ ‬להוראה‭.‬

הבדלה‭ ‬דאורייתא‭ ‬או‭ ‬דרבנן

כד‭. ‬ נחלקו‭ ‬הראשונים‭ ‬אם‭ ‬מצות‭ "‬הבדלה‭" ‬דאורייתא‭ ‬או‭ ‬דרבנן‭. ‬וכתב‭ ‬הרמב‭"‬ם‭: "‬מצות‭ ‬עשה‭ ‬מן‭ ‬התורה‭ ‬לקדש‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬בדברים‭, ‬שנאמר‭: '‬זכור‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬לקדשו‭', ‬כלומר‭ ‬זכרהו‭ ‬זכירת‭ ‬שבח‭ ‬וקידוש‭. ‬וצריך‭ ‬לזכרהו‭ ‬בכניסתו‭ ‬וביציאתו‭, ‬בכניסתו‭ – ‬בקידוש‭ ‬היום‭ ‬וביציאתו‭ – ‬בהבדלה‭".‬

נוסח‭ ‬ההבדלה

כה‭. ‬ מעיקר‭ ‬הדין‭ ‬מספיק‭ ‬לומר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬הבדלה‭" [‬גם‭ ‬לדעת‭ ‬הרמב‭"‬ם‭ ‬שסובר‭ ‬שהבדלה‭ ‬הינה‭ ‬מצווה‭ ‬דאורייתא‭]. ‬אך‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬תקנו‭ ‬להבדיל‭ ‬פעמיים‭, ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬בתפילה‭ ‬כדי‭ ‬להתיר‭ ‬מלאכה‭ ‬ופעם‭ ‬שנייה‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬כדי‭ ‬להתיר‭ ‬אכילה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אדם‭ ‬שהבדיל‭ ‬בתפילה‭ ‬בנוסח‭: "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬או‭ ‬אמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭" – ‬מותר‭ ‬בעשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬אך‭ ‬אסור‭ ‬באכילה‭, ‬ורק‭ ‬אחרי‭ ‬שמבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ – ‬מותר‭ ‬באכילה‭.‬

אכילה‭ ‬כשאין‭ ‬לו‭ ‬יין

כו‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬ל‭"‬הבדלה‭" [‬ולא‭ ‬שאר‭ ‬משקים‭ ‬שאפשר‭ ‬להבדיל‭ ‬עליהם‭] ‬וגם‭ ‬לא‭ ‬יהיה‭ ‬לו‭ ‬יין‭ [‬או‭ ‬שאר‭ ‬משקים‭] ‬עד‭ ‬למחרת‭ ‬היום‭ – ‬רשאי‭ ‬לאכול‭ ‬בלא‭ ‬הבדלה‭ ‬ואינו‭ ‬חייב‭ ‬לצום‭ ‬עד‭ ‬למחרת‭ ‬היום‭.‬

ברכות‭ ‬הבדלה

סדר‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭"‬

כז‭. ‬ סדר‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭": ‬ראשונה‭ – ‬ברכת‭ ‬ה‭"‬יין‭", ‬שנייה‭ – ‬ברכת‭ ‬ה‭"‬בשמים‭", ‬שלישית‭ – ‬ברכת‭ ‬ה‭"‬נר‭", ‬רביעית‭ – ‬ברכת‭ "‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" [‬וסימנך‭: ‬יבנ‭"‬ה‭].‬

טעמים‭ ‬לסדר‭ ‬הברכות

כח‭. ‬ מספר‭ ‬טעמים‭ ‬נאמרו‭ ‬לסדר‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭":‬

 • • סדרן‭ ‬כסדר‭ ‬האברים‭ ‬בפני‭ ‬האדם‭ [‬האברים‭ ‬המשתתפים‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭"], ‬בסדר‭ ‬עולה‭ ‬ממטה‭ ‬למעלה‭. ‬מתחיל‭ ‬ב‭"‬יין‭" [‬שתיה‭ ‬בפה‭], ‬ממשיך‭ ‬ב‭"‬בשמים‭" [‬הרחה‭ ‬בחוטם‭], ‬ממשיך‭ ‬ב‭"‬נר‭" [‬ראיה‭ ‬בעין‭] ‬ומסיים‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" [‬הבדלה‭ ‬במח‭]. ‬וסדר‭ ‬זה‭ ‬הינו‭ ‬כסדר‭ ‬החושים‭ ‬מן‭ ‬הגשמי‭ ‬ביותר‭ ‬אל‭ ‬הרוחני‭. ‬מתחיל‭ ‬בחוש‭ ‬הטעם‭, ‬שמשכנו‭ ‬בפה‭ ‬החש‭ ‬טעם‭ ‬רק‭ ‬במגע‭ ‬ממש‭, ‬ממשיך‭ ‬בחוש‭ ‬הריח‭, ‬שמשכנו‭ ‬בחוטם‭ ‬שמריח‭ ‬ריח‭ ‬ממרחק‭ ‬קצר‭ ‬גם‭ ‬ללא‭ ‬מגע‭ ‬ממש‭, ‬ממשיך‭ ‬בחוש‭ ‬הראיה‭, ‬שמשכנו‭ ‬בעין‭ ‬שרואה‭ ‬גם‭ ‬ממרחק‭ ‬גדול‭, ‬ומסיים‭ ‬במחשבה‭, ‬שמשכנה‭ ‬במח‭ ‬המשיג‭ ‬דברים‭ ‬שמעבר‭ ‬לגבולות‭ ‬הראיה‭, ‬וכן‭ ‬דברים‭ ‬רוחניים‭ ‬שאינם‭ ‬יכולים‭ ‬להיות‭ ‬מושגים‭ ‬בשאר‭ ‬החושים‭.‬
 • • סדרן‭ ‬מן‭ ‬התדיר‭ ‬יותר‭ ‬אל‭ ‬התדיר‭ ‬פחות‭. ‬מתחיל‭ ‬ב‭"‬יין‭" ‬ו‭"‬בשמים‭", ‬משום‭ ‬שאדם‭ ‬עשוי‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬ולהריח‭ ‬בשמים‭ ‬משך‭ ‬כל‭ ‬ימות‭ ‬השבוע‭ [‬ויין‭ ‬קודם‭ ‬לבשמים‭ ‬כי‭ ‬הוא‭ ‬הגורם‭ ‬להבדלה‭], ‬וממשיך‭ ‬עם‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬נר‭" ‬וה‭"‬הבדלה‭" ‬שמברכים‭ ‬רק‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ [‬ברכת‭ ‬ה‭"‬נר‭" ‬קודמת‭ ‬לברכת‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭", ‬משום‭ ‬שצריך‭ ‬לסיים‭ ‬עם‭ ‬ברכת‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬שהיא‭ ‬עיקר‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬וגמר‭ ‬העניין‭, ‬ולכן‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬אחרונה‭].‬

סדר‭ ‬הברכות‭ ‬אינו‭ ‬מעכב

כט‭.‬ סדר‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬הינו‭ ‬לכתחילה‭, ‬אך‭ ‬בדיעבד‭ – ‬אינו‭ ‬מעכב‭. ‬ולכן‭, ‬מי‭ ‬שטעה‭ ‬בסדר‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬והקדים‭ ‬ברכה‭ ‬או‭ ‬אחרה‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬ואינו‭ ‬חוזר‭ ‬לברך‭, ‬כגון‭: ‬מי‭ ‬שטעה‭ ‬והקדים‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬לברכת‭ ‬הבשמים‭ – ‬עלתה‭ ‬לו‭ ‬ברכתו‭, ‬ואחר‭ ‬שיהנה‭ ‬מהנר‭ ‬יברך‭ ‬על‭ ‬הבשמים‭. ‬וכן‭ ‬אם‭ ‬טעה‭ ‬והקדים‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ "‬נר‭" ‬ו‭"‬בשמים‭", ‬לברכת‭ ‬הגפן‭ – ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬הגפן‭ ‬במקום‭ ‬שנזכר‭.‬

‭"‬סברי‭ ‬מרנן‭"‬

ל‭.‬ לפני‭ ‬ברכת‭ ‬הגפן‭, ‬אומר‭ ‬המבדיל‭: "‬סברי‭ ‬מרנן‭". ‬והטעם‭ ‬לאמירת‭: "‬סברי‭ ‬מרנן‭" ‬לפני‭ "‬הבדלה‭" ‬הוא‭, ‬להסב‭ ‬את‭ ‬לב‭ ‬השומעים‭ ‬לכך‭ ‬שכרגע‭ ‬מבדילים‭ ‬כדי‭ ‬שיכוונו‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬הבדלה‭".‬

‭"‬לחיים‭"‬

לא‭. ‬ אחרי‭ ‬שהמבדיל‭ ‬אמר‭ "‬סברי‭ ‬מרנן‭" – ‬עונים‭ ‬השומעים‭: "‬לחיים‭". ‬והטעם‭ ‬לאמירת‭ "‬לחיים‭" ‬בברכת‭ ‬ה‭"‬יין‭" ‬הוא‭, ‬כדי‭ ‬לומר‭ ‬ש‭"‬יין‭" ‬זה‭ ‬יביא‭ ‬ברכה‭ ‬וחיים‭ ‬לעולם‭ ‬ולא‭ ‬קללה‭, ‬שהרי‭ ‬יש‭ ‬חשש‭ ‬קללה‭ ‬ביין‭ [‬משום‭ ‬שיין‭ ‬הביא‭ ‬קללה‭ ‬בראשית‭ ‬ימי‭ ‬העולם‭ ‬בימי‭ ‬נח‭, ‬ולדעה‭ ‬אחת‭ ‬גם‭ ‬בעץ‭ ‬הדעת‭], ‬וכן‭ ‬כיון‭ ‬שיש‭ ‬שתיית‭ ‬יין‭ ‬שאינה‭ ‬לחיים‭, ‬כמו‭ ‬ב‭"‬יין‭" ‬בו‭ ‬משקים‭ ‬את‭ ‬הרוגי‭ ‬המלכות‭.‬

‭"‬ברוך‭ ‬הוא‭ ‬וברוך‭ ‬שמו‭"‬

לב‭. ‬ יש‭ ‬מקפידים‭ ‬לא‭ ‬לענות‭: "‬ברוך‭ ‬הוא‭ ‬וברוך‭ ‬שמו‭" ‬על‭ ‬ברכה‭ ‬שיוצאים‭ ‬בה‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬משום‭ ‬שהשומע‭ ‬ברכה‭ ‬מאחר‭ [‬ויוצא‭ ‬בה‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭] ‬כאילו‭ ‬אומרה‭ ‬בעצמו‭, ‬וכשאומר‭: "‬ברוך‭ ‬הוא‭ ‬וברוך‭ ‬שמו‭" ‬בתוך‭ ‬הברכה‭ ‬הרי‭ ‬הוא‭ ‬מפסיד‭ ‬פעמיים‭: ‬א‭.‬‭ ‬משום‭ ‬ששינה‭ ‬מלשון‭ ‬הברכה‭ ‬ומפסיק‭ ‬בדיבור‭ ‬תוך‭ ‬הברכה‭. ‬ב‭.‬‭ ‬העונה‭: "‬ברוך‭ ‬הוא‭ ‬וברוך‭ ‬שמו‭" ‬בשעה‭ ‬שחברו‭ ‬מברך‭ ‬עלול‭ ‬להפסיד‭ ‬שמיעת‭ ‬יתר‭ ‬מילות‭ ‬הברכה‭. ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להקפיד‭ ‬לענות‭: "‬ברוך‭ ‬הוא‭ ‬וברוך‭ ‬שמו‭" ‬גם‭ ‬תוך‭ ‬ברכה‭ ‬שיוצאים‭ ‬בה‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬וטעמם‭ ‬עימם‭. ‬מנהגנו‭ – ‬לא‭ ‬לענות‭: "‬ברוך‭ ‬הוא‭ ‬וברוך‭ ‬שמו‭", ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬יעשה‭ ‬כמנהגו‭.‬

הבדלה‭ ‬מוקדמת

לג‭. ‬ לכתחילה‭ ‬צריך‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭. ‬אמנם‭, ‬במקרים‭ ‬מיוחדים‭ – ‬יכול‭ ‬להבדיל‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬גם‭ ‬אדם‭ ‬שנאלץ‭ ‬להבדיל‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭, ‬צריך‭ ‬לומר‭: "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭, ‬ובלבד‭ ‬שיבדיל‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭".‬

הבדיל‭ ‬בתפילה‭ ‬מבעוד‭ ‬יום

לד‭. ‬ המתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬ואמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭ – ‬יכול‭ ‬להבדיל‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬לכתחילה‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬אם‭ ‬הדבר‭ ‬אפשרי‭ – ‬עדיף‭ ‬להמתין‭ ‬ולהבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬כשהבדיל‭ ‬מוקדם

לה‭. ‬ המתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬ואמר‭: "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬וכן‭ ‬עשה‭ ‬הבדלה‭ – ‬הרי‭ ‬הוא‭ ‬אסור‭ ‬במלאכה‭ ‬ככל‭ ‬אדם‭ ‬אחר‭ ‬עד‭ ‬לאחר‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

סדר‭ ‬ההבדלה‭ ‬מבעוד‭ ‬יום

לו‭. ‬ המבדיל‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ – ‬מברך‭ ‬על‭ "‬בשמים‭" ‬אך‭ ‬לא‭ ‬מברך‭ ‬על‭ "‬אש‭".‬

ברכה‭ ‬על‭ ‬בשמים‭ ‬לאחר‭ ‬שחשכה

לז‭. ‬ למרות‭ ‬שהמבדיל‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬מברך‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬בשמים‭" ‬בזמן‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" – ‬טוב‭ ‬שיחזור‭ ‬ויברך‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬בשמים‭" ‬משחשכה‭.‬

אכילה‭ ‬כשהבדיל‭ ‬מבעוד‭ ‬יום

לח‭. ‬ הבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ – ‬הרי‭ ‬הוא‭ ‬מותר‭ ‬באכילה‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ "‬הבדלה‭" [‬גם‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭], ‬אע‭"‬פ‭ ‬שאסור‭ ‬במלאכה‭ ‬עד‭ ‬לאחר‭ ‬זמן‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

הבדלה‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬בצינעא

לט‭. ‬ המבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ – ‬ראוי‭ ‬שיעשה‭ ‬כן‭ ‬בצינעא‭ ‬עד‭ ‬כמה‭ ‬שניתן‭. ‬ואם‭ ‬עושה‭ ‬כן‭ ‬בפני‭ ‬רבים‭ – ‬צריך‭ ‬להסביר‭ ‬לנוכחים‭ ‬את‭ ‬ההלכה‭.‬

נשים‭ ‬בהבדלה

חיוב‭ ‬נשים‭ ‬בהבדלה

מ‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬נשים‭ ‬חייבות‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬או‭ ‬לא‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שחייבות‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬מדאורייתא‭ ‬כשם‭ ‬שחייבות‭ ‬בקידוש‭, ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שחייבות‭ ‬מדרבנן‭ ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאינן‭ ‬חייבות‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬כלל‭ [‬ראה‭ ‬לקמן‭ ‬סעי‭' ‬מ‭"‬ב‭].‬

עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬לאשה

מא‭. ‬ אשה‭ ‬שלא‭ ‬שמעה‭ ‬הבדלה‭, ‬כגון‭ ‬שבעלה‭ ‬עוד‭ ‬לא‭ ‬שב‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬אסורה‭ ‬בעשיית‭ ‬מלאכה‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬התפללה‭ ‬ערבית‭ ‬ואמרה‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭", ‬או‭ ‬אמרה‭ "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" (‬יש‭ ‬לומר‭ ‬בלא‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭!) – ‬מותרת‭ ‬בעשיית‭ ‬מלאכה‭. ‬בכל‭ ‬מקרה‭, ‬אמירת‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילת‭ ‬ערבית‭, ‬או‭ ‬אמירת‭ "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" – ‬אינן‭ ‬מועילות‭ ‬להתיר‭ ‬אכילה‭ ‬ושתייה‭, ‬אלא‭ ‬אסור‭ ‬לה‭ ‬לאכול‭ ‬ולשתות‭ ‬עד‭ ‬שתשמע‭ ‬הבדלה‭.‬

הבדלה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬אשה

מב‭. ‬ לדעת‭ ‬הסוברים‭ ‬שנשים‭ ‬חייבות‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" – ‬מותר‭ ‬לנשים‭ ‬להבדיל‭ ‬לעצמן‭. ‬אמנם‭, ‬בין‭ ‬הסוברים‭ ‬שנשים‭ ‬פטורות‭ ‬מ‭"‬הבדלה‭" ‬נחלקו‭ ‬הדעות‭ ‬אם‭ ‬יכולות‭ ‬להבדיל‭ ‬ולברך‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שלמרות‭ ‬שפטורות‭ – ‬יכולות‭ ‬להמשיך‭ ‬על‭ ‬עצמן‭ ‬חיוב‭ "‬הבדלה‭" ‬ומותר‭ ‬להן‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬ההבדלה‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאינן‭ ‬יכולות‭ ‬להמשיך‭ ‬על‭ ‬עצמן‭ ‬חיוב‭ "‬הבדלה‭" ‬ואסור‭ ‬להן‭ ‬לברך‭. ‬להלכה‭:‬‭ ‬נשים‭ ‬ספרדיות‭ – ‬נהגו‭ ‬להבדיל‭ ‬לעצמן‭, ‬ונשים‭ ‬אשכנזיות‭ – ‬לכתחילה‭ ‬לא‭ ‬תבדלנה‭ ‬לעצמן‭ ‬אלא‭ ‬תשמענה‭ "‬הבדלה‭" ‬מן‭ ‬האנשים‭, ‬ובזה‭ ‬תצאנה‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭. ‬אמנם‭, ‬אשה‭ ‬שגרה‭ ‬לבד‭ ‬או‭ ‬שבעלה‭ ‬לא‭ ‬נמצא‭ ‬בבית‭ ‬בשעת‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬ואינה‭ ‬יכולה‭ ‬להמתין‭ ‬עד‭ ‬שיחזור‭ – ‬יכולה‭ ‬להבדיל‭ ‬לעצמה‭.‬

הבדלה‭ ‬בביתו‭ ‬לאחר‭ ‬ששמע‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

מג‭. ‬ מי‭ ‬שיצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הבדלה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ורוצה‭ ‬לשוב‭ ‬ולהבדיל‭ ‬בביתו‭ – ‬יש‭ ‬מחלוקת‭ ‬האם‭ ‬יכול‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬אשתו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬או‭ ‬לא‭, ‬כיון‭ ‬שכבר‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬לכן‭ ‬לכתחילה‭ ‬המבדיל‭ ‬לעצמו‭ ‬ויצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הבדלה‭ – ‬לא‭ ‬יבדיל‭ ‬שוב‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬אשתו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬אלא‭ ‬תבדיל‭ ‬לעצמה‭, ‬ואם‭ ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬להבדיל‭ – ‬יוציא‭ ‬אותה‭ ‬ידי‭ ‬חובתה‭. (‬ראה‭ ‬שו‭"‬ע‭ ‬סי‭' ‬רצ‭"‬ו‭ ‬סעי‭' ‬ז‭', ‬בא‭"‬ח‭ ‬ויצא‭ ‬כ‭"‬ב‭, ‬ועיין‭ ‬לקמן‭ ‬סעיף‭ ‬פ‭"‬ג‭).‬

הבעל‭ ‬והאשה‭ ‬בהבדלה‭ ‬בביה‭"‬כ

מד‭. ‬ לכן‭ ‬צריך‭ ‬לדעת‭ ‬אם‭ ‬אשתו‭ ‬תבוא‭ ‬לביהכ‭"‬נ‭ ‬לשמוע‭ ‬הבדלה‭, ‬שאז‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬יכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בהבדלת‭ ‬החזן‭, ‬ואם‭ ‬אשתו‭ ‬לא‭ ‬תבוא‭ – ‬יכוון‭ ‬שלא‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬ויענה‭: "‬ברוך‭ ‬הוא‭ ‬וברוך‭ ‬שמו‭" ‬על‭ ‬ברכות‭ ‬ההבדלה‭ ‬ששומע‭ ‬מפי‭ ‬החזן‭.‬

כשאינו‭ ‬יודע‭ ‬אם‭ ‬אשתו‭ ‬הבדילה

מה‭. ‬ כאשר‭ ‬הבעל‭ ‬אינו‭ ‬יודע‭ ‬האם‭ ‬אשתו‭ ‬הבדילה‭ ‬כבר‭ ‬או‭ ‬לא‭ – ‬טוב‭ ‬שיתנה‭: "‬אם‭ ‬כשאבוא‭ ‬לביתי‭ ‬יתברר‭ ‬שאשתי‭ ‬לא‭ ‬הבדילה‭ ‬‮–‬‭ ‬איני‭ ‬מתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בהבדלה‭ ‬זו‭ ‬שאני‭ ‬שומע‭, ‬ואם‭ ‬הבדילה‭ ‬‮–‬‭ ‬אני‭ ‬מתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭", ‬ואז‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בכל‭ ‬אופן‭.‬

אשה‭ ‬שאינה‭ ‬יכולה‭ ‬להבדיל

מו‭. ‬ אם‭ ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬לטעום‭ ‬אפילו‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬היין‭ [‬או‭ ‬שאינה‭ ‬יודעת‭ ‬להבדיל‭ ‬בעצמה‭] – ‬יכול‭ ‬בעלה‭ ‬להבדיל‭ ‬בשבילה‭, ‬אפילו‭ ‬שכבר‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬הבדלה‭", ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬בעלה‭ ‬מבדיל‭ ‬להוציא‭ ‬אותה‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬תברך‭ ‬היא‭ ‬על‭ "‬הבשמים‭" ‬ועל‭ "‬האש‭".‬

יין‭ "‬הבדלה‭" ‬לנשים

מז‭. ‬ נהגו‭ ‬נשים‭ ‬שלא‭ ‬לשתות‭ ‬מיין‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭", ‬אך‭ ‬מעיקר‭ ‬הדין‭ – ‬אין‭ ‬איסור‭ ‬לאשה‭ ‬לשתות‭ ‬מכוס‭ ‬ההבדלה‭. ‬וע‭"‬כ‭ ‬אשה‭ ‬שבעלה‭ ‬לא‭ ‬נמצא‭ ‬או‭ ‬שחוזר‭ ‬מאוחר‭ ‬ואינה‭ ‬יכולה‭ ‬להמתין‭ ‬לו‭ – ‬תבדיל‭ ‬בעצמה‭ ‬על‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬בירה‭.‬

אשה‭ ‬בשתיית‭ ‬יין

מח‭. ‬ כשם‭ ‬שאיש‭ ‬המבדיל‭ ‬צריך‭ ‬לשתות‭ ‬מן‭ ‬היין‭, ‬כך‭ ‬גם‭ ‬אשה‭ ‬המבדילה‭ ‬לעצמה‭ ‬צריכה‭ ‬לשתות‭ ‬מיין‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭". ‬ולכן‭, ‬למרות‭ ‬שיש‭ ‬נשים‭ ‬שנהגו‭ ‬לא‭ ‬לשתות‭ ‬מיין‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬כאשר‭ ‬היא‭ ‬מבדילה‭ ‬לעצמה‭ – ‬תשתה‭ ‬מן‭ ‬היין‭.‬

שתיית‭ ‬יין‭ ‬כשקשה

מט‭.‬ אשה‭ ‬המבדילה‭ ‬לעצמה‭ ‬וקשה‭ ‬לה‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬או‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭ ‬כשיעור‭ – ‬תבדיל‭ ‬על‭ ‬שאר‭ ‬משקין‭ ‬שמותר‭ ‬להבדיל‭ ‬עליהם‭, ‬כגון‭: ‬בירה‭.‬

שתיה‭ ‬פחות‭ ‬מכשיעור

נ‭.‬ אשה‭ ‬המבדילה‭ ‬לעצמה‭ ‬ואין‭ ‬לה‭ ‬שאר‭ ‬משקין‭ ‬שמבדילין‭ ‬עליהם‭ ‬אלא‭ ‬יין‭ ‬ואינה‭ ‬יכולה‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬כשיעור‭ – ‬תבדיל‭ ‬על‭ ‬היין‭, ‬תטעם‭ ‬מעט‭ ‬ובעלה‭ ‬ישתה‭ ‬מן‭ ‬היין‭ ‬כשיעור‭ [‬וכן‭ ‬תעשה‭ ‬אשה‭ ‬המבדילה‭ ‬על‭ ‬שאר‭ ‬משקין‭ ‬שאינה‭ ‬יכולה‭ ‬לשתות‭ ‬מהם‭ ‬כשיעור‭, ‬תטעם‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬המשקה‭ ‬ובעלה‭ ‬ישתה‭ ‬כשיעור‭].‬

הבדלת‭ ‬אשה‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬הבעל

נא‭. ‬ כשהבעל‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬או‭ ‬אינו‭ ‬יודע‭ ‬להבדיל‭: ‬לדעת‭ ‬הרמב‭"‬ם‭ ‬והשו‭"‬ע‭, ‬שגם‭ ‬האשה‭ ‬חייבת‭ ‬בהבדלה‭ ‬מדאורייתא‭ ‬‮–‬‭ ‬האשה‭ ‬תבדיל‭ ‬ותוציא‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬בעלה‭ ‬ידי‭ ‬חובתו‭, ‬משום‭ ‬ששניהם‭ ‬ברמת‭ ‬חיוב‭ ‬זהה‭. ‬לדעת‭ ‬הרמ‭"‬א‭, ‬שהאשה‭ ‬אינה‭ ‬חייבת‭ ‬בהבדלה‭ ‬מדאורייתא‭ ‬‮–‬‭ ‬היא‭ ‬איננה‭ ‬יכולה‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬בעלה‭ ‬או‭ ‬כל‭ ‬איש‭ ‬אחר‭ ‬ידי‭ ‬חובתו‭.‬

הבדלה‭ ‬כשהבעל‭ ‬מאחר

נב‭. ‬ אשה‭ ‬שבעלה‭ ‬מאחר‭ ‬לשוב‭ ‬הביתה‭ ‬או‭ ‬איננו‭ ‬נמצא‭, ‬והיא‭ ‬רוצה‭ ‬לאכול‭ ‬‮–‬‭ ‬נכנסת‭ ‬למחלוקת‭ ‬פוסקים‭ [‬לעיל‭ ‬סעי‭' ‬מ‭"‬ב‭]. ‬אם‭ ‬לא‭ ‬נעים‭ ‬לה‭ ‬לבקש‭ ‬משכן‭ ‬שיבדיל‭ ‬לה‭, ‬או‭ ‬שאין‭ ‬גבר‭ ‬אחר‭ ‬שיכול‭ ‬להבדיל‭ ‬לה‭ – ‬תבדיל‭ ‬בעצמה‭.‬

נג‭. ‬ אשה‭ ‬שאינה‭ ‬יודעת‭ ‬להבדיל‭, ‬ובעלה‭ ‬לא‭ ‬נמצא‭ ‬ואין‭ ‬לה‭ ‬ממי‭ ‬לבקש‭ ‬להבדיל‭ – ‬תמתין‭ ‬לבעלה‭. ‬ואם‭ ‬חושבת‭ ‬שבעלה‭ ‬יבא‭ ‬עד‭ ‬חצות‭, ‬לא‭ ‬תאכל‭ ‬עד‭ ‬שיבוא‭ ‬ויבדיל‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬חושבת‭ ‬שבעלה‭ ‬יבוא‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬‮–‬‭ ‬תאמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬ויכולה‭ ‬לאכול‭.‬

נד‭. ‬ בדין‭ ‬הבדלה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬סומא‭.‬ ראה‭ ‬בפרק‭ ‬מ‭"‬ו‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬ג‭-‬ל‭"‬ד‭.‬

קטן‭ ‬ב‭‬הבדלה

חיוב‭ ‬קטן‭ ‬בהבדלה

נה‭. ‬ קטן‭ ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬במצוות‭, ‬אך‭ ‬מוטל‭ ‬על‭ ‬אביו‭ ‬לחנכו‭ ‬במצוות‭ ‬ובכלל‭ ‬זה‭ ‬מצוות‭ "‬הבדלה‭". ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬צריך‭ ‬להרגיל‭ ‬את‭ ‬הקטנים‭ ‬לשמוע‭ "‬הבדלה‭".‬

קטן‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה

נו‭. ‬ קטן‭ ‬שאינו‭ ‬חייב‭ ‬במצוות‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬את‭ ‬החייבים‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭".‬

זמן‭ ‬ההבדלה

סמיכות‭ ‬ערבית‭ ‬להבדלה

נז‭. ‬ יש‭ ‬להשתדל‭ ‬לסמוך‭ "‬הבדלה‭" ‬לתפילת‭ "‬ערבית‭" ‬ככל‭ ‬שניתן‭, ‬משום‭ ‬שבכך‭ ‬שומר‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬מכוחות‭ ‬הטומאה‭ ‬המתעוררים‭ ‬בימי‭ ‬החול‭.‬

שהיה‭ ‬בין‭ ‬ערבית‭ ‬להבדלה

נח‭. ‬ אורח‭ ‬שאין‭ ‬בשליטתו‭ ‬לקבוע‭ ‬מתי‭ ‬תהיה‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬ורואה‭ ‬שזמנו‭ ‬מתאחר‭ – ‬טוב‭ ‬שיעסוק‭ ‬בדברים‭ ‬שבקדושה‭ ‬בין‭ ‬תפילת‭ "‬ערבית‭" ‬ל‭"‬הבדלה‭", ‬כדי‭ ‬שהטומאה‭ ‬לא‭ ‬תוכל‭ ‬להדבק‭ ‬בו‭.‬

כיסוי‭ ‬מזון

נט‭. ‬ יש‭ ‬לכסות‭ ‬לחם‭ ‬או‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬המונחים‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬בשעת‭ ‬ההבדלה‭ ‬אם‭ ‬מתכוון‭ ‬לאכלם‭ ‬בסמוך‭. ‬אך‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬מתכוון‭ ‬לאכלם‭ ‬בסמוך‭ – ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לכסותם‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬טוב‭ ‬לכסותם‭ ‬גם‭ ‬כשאינו‭ ‬מתכוון‭ ‬לאכלם‭ ‬בסמוך‭.‬

עמידה‭ ‬וישיבה‭ ‬בהבדלה

הבדלה‭ ‬בישיבה

ס‭.‬ המבדיל‭ ‬בביתו‭ ‬אומר‭ "‬הבדלה‭" ‬בישיבה‭. ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שצריך‭ ‬לאמרה‭ ‬בעמידה‭, ‬משום‭ ‬שכך‭ ‬נוהגים‭ ‬ללוות‭ ‬מלך‭ . ‬ולכן‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬יעשה‭ ‬כמנהגו‭.‬

הבדלה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

סא‭. ‬ נהגו‭ ‬לעמוד‭ ‬בשעת‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בין‭ ‬ה‭"‬שליח‭ ‬ציבור‭" ‬ובין‭ ‬הקהל‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬ה‭"‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭". ‬אמנם‭, ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬מבדילים‭ ‬בעמידה‭ – ‬שותים‭ ‬את‭ ‬היין‭ ‬בישיבה‭.‬

הנוהג‭ ‬לשבת‭ ‬בהבדלה

סב‭. ‬ הנוהג‭ ‬לשבת‭ ‬בשעת‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬ונמצא‭ ‬בבית‭ ‬כנסת‭ ‬שנוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬או‭ ‬להיפך‭ – ‬יכול‭ ‬לנהוג‭ ‬כמנהגו‭ ‬ואין‭ ‬בזה‭ ‬משום‭: "‬לא‭ ‬תתגודדו‭".‬

הבדלה‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬במוצ‭"‬ש

סג‭. ‬ יום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬הספרדים‭ – ‬נוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬ב‭"‬קידוש‭" ‬וב‭"‬הבדלה‭", ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬הבא‭"‬ח‭, ‬והאשכנזים‭, ‬הפוסקים‭ ‬כרמ‭"‬א‭ ‬וכ‭"‬משנה‭ ‬ברורה‭" – ‬יושבים‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬וב‭"‬קידוש‭".‬

עמידה‭ ‬במקומו‭ ‬בהבדלה

סד‭. ‬ בשעה‭ ‬ששומעים‭ "‬הבדלה‭" – ‬יש‭ ‬לרכז‭ ‬את‭ ‬תשומת‭ ‬הלב‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭", ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬אין‭ ‬להסתובב‭ ‬וכדו‭' ‬אלא‭ ‬להסתכל‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬ההבדלה‭.‬

תוספות‭ ‬לפני‭ ‬הבדלה

תפילה‭ ‬להצלחה‭ – ‬לפני‭ "‬הבדלה‭"‬

סה‭. ‬ אומרים‭ ‬תפילה‭ ‬להצלחת‭ ‬ימי‭ ‬השבוע‭, ‬כפי‭ ‬שמובא‭ ‬בסידורים‭: "‬א‭-‬להינו‭ ‬וא‭-‬להי‭ ‬אבותינו‭ ‬החל‭ ‬עלינו‭ ‬את‭ ‬ששת‭ ‬ימי‭ ‬המעשה‭ ‬הבאים‭ ‬אלינו‭ ‬לשלום‭" ‬וכו‭'.‬

תפילה‭ ‬לשכחה

סו‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שלפני‭ ‬ברכת‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬יאמר‭ ‬נוסח‭ ‬סגולה‭ ‬לזיכרון‭, ‬כדלהלן‭: "‬משבענא‭ ‬עליך‭ ‬פורה‭ ‬שר‭ ‬של‭ ‬שכחה‭, ‬שתסיר‭ ‬לב‭ ‬טיפש‭ ‬ממני‭, ‬ותשלך‭ ‬יתיה‭ ‬על‭ ‬טורא‭ ‬רמיא‭, ‬ארמימ‭"‬ס‭ ‬רמימ‭"‬ס‭ ‬מימ‭"‬ס‭ ‬ימ‭"‬ס‭ ‬מ‭"‬ס‭ ‬ס‭. ‬ונח‭ ‬מצא‭ ‬חן‭ ‬בעיני‭ ‬ה‭'". ‬ורמז‭ ‬לדבר‭: "‬פורה‭ ‬דרכתי‭ ‬לבדי‭" – "‬לבדי‭" ‬אותיות‭: ‬בדי‭"‬ל‭ [‬לשון‭ ‬הבדלה‭]. ‬ובנוסח‭ ‬זה‭ ‬רומז‭ ‬לכך‭ ‬שבזמן‭ ‬ההבדלה‭ ‬מתישים‭ ‬כוחו‭ ‬ודורכים‭ ‬את‭ ‬שר‭ ‬השכחה‭ ‬ששמו‭: "‬פורה‭". ‬אמנם‭, ‬למעשה‭ – ‬לא‭ ‬נוהגים‭ ‬לאומרו‭, ‬מכמה‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬סגולה‭ ‬זו‭ ‬אינה‭ ‬מוזכרת‭ ‬בדברי‭ ‬מהרח‭"‬ו‭. ‬ב‭.‬‭ ‬בדרך‭ ‬כלל‭ ‬מקפידים‭ ‬לא‭ ‬להשביע‭ ‬מלאכים‭ [‬וכן‭ ‬לא‭ ‬להזכיר‭ ‬את‭ ‬שמם‭ ‬אם‭ ‬אינם‭ ‬כשמות‭ ‬בני‭ ‬אדם‭].‬

פסוקי‭ ‬ברכה

סז‭. ‬ נוהגים‭ ‬לפתוח‭ ‬את‭ ‬השבוע‭ ‬בפסוקים‭ ‬של‭ ‬ברכה‭, ‬כגון‭: "‬כוס‭ ‬ישועות‭ ‬אשא‭" ‬וכו‭'. ‬ואומרים‭ ‬פסוקים‭ ‬אלו‭ ‬דווקא‭ ‬לפני‭ "‬הבדלה‭" ‬שבין‭ ‬שבת‭ ‬לימי‭ ‬חול‭, ‬כיוון‭ ‬שקל‭ ‬יותר‭ ‬להמשיך‭ ‬דבר‭ ‬קיים‭ [‬ברכת‭ ‬השבת‭- ‬משבת‭ ‬לימי‭ ‬החול‭] ‬מאשר‭ ‬לשנות‭ ‬מדבר‭ ‬לדבר‭ [‬מתוך‭ ‬ימי‭ ‬החול‭- ‬להחיל‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ ‬השבת‭].‬

המוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הבדלה

כוונה‭ ‬להוציא‭ ‬ולצאת

סח‭. ‬ המבדיל‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬צריך‭ ‬להתכוון‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השומעים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬והשומעים‭ – ‬צריכים‭ ‬להתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬כשכבר‭ ‬יצא

סט‭. ‬ מותר‭ ‬לאדם‭ ‬שיצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬להבדיל‭ ‬שוב‭ ‬כדי‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬את‭ ‬בניו‭ ‬הקטנים‭ ‬שהגיעו‭ ‬לחינוך‭ ‬וכן‭ ‬כדי‭ ‬להוציא‭ ‬גדול‭ ‬שחייב‭ ‬בהבדלה‭, ‬מעיקר‭ ‬הדין‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬אם‭ ‬הדבר‭ ‬אפשרי‭ ‬עדיף‭ ‬שיבדילו‭ ‬לעצמם‭.‬

ברכת‭ ‬בשמים‭ ‬ונר‭ ‬כשאחר‭ ‬מבדיל

ע‭.‬ היוצאים‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬הבדלה‭" ‬בברכת‭ ‬אחר‭ (‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬י‭"‬ח‭ ‬הבדלה‭) – ‬טוב‭ ‬יותר‭ ‬שיצאו‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬כל‭ ‬הברכות‭ [‬גם‭ "‬בשמים‭" ‬ו‭"‬אש‭"] ‬מן‭ ‬המבדיל‭ ‬ולא‭ ‬יברכו‭ ‬אף‭ ‬ברכה‭ ‬בעצמם‭. ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שעדיף‭ ‬שיברכו‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬בשמים‭ ‬ו‭"‬האש‭" ‬בעצמם‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬הלכה‭ ‬כמותם‭.‬

ברכה‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬כשהבדיל‭ ‬ומבדיל‭ ‬לאחרים

עא‭. ‬ מי‭ ‬שיצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬הבדלה‭" ‬ומבדיל‭ ‬שוב‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭" ‬פעם‭ ‬שנייה‭, ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬בדין‭ ‬זה‭ ‬מחלוקת‭, ‬וספק‭ ‬ברכות‭ ‬להקל‭. ‬אמנם‭, ‬במקרה‭ ‬כזה‭ – ‬יברכו‭ ‬השומעים‭ ‬היוצאים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭" ‬לעצמם‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬כאשר‭ ‬השומעים‭ ‬מברכים‭ ‬ברכת‭ ‬האש‭ ‬לעצמם‭ – ‬יענה‭ ‬גם‭ ‬המבדיל‭ "‬אמן‭" ‬על‭ ‬ברכתם‭, ‬ואין‭ ‬בזה‭ ‬חשש‭ ‬הפסק‭, ‬משום‭ ‬ש‭"‬אמן‭" ‬זה‭ ‬מעניין‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭".‬

כשאינו‭ ‬יכול‭ ‬לשמוע‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬מהמברך

עב‭. ‬ מי‭ ‬שאוזניו‭ ‬כבדות‭ ‬או‭ ‬שיש‭ ‬רעש‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לשמוע‭ ‬ברכת‭ ‬המבדיל‭ ‬מן‭ ‬המברך‭, ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬להבדיל‭ ‬עליו‭ ‬לעצמו‭ – ‬יסתכל‭ ‬בכוס‭ ‬היין‭ ‬שביד‭ ‬המברך‭ ‬ויאמר‭ ‬ברכת‭ ‬ההבדלה‭ ‬בעצמו‭, ‬ואע‭"‬פ‭ ‬שאינו‭ ‬אוחז‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬בידו‭ – ‬ניתן‭ ‬להקל‭ ‬במקרה‭ ‬זה‭, ‬כיון‭ ‬שהיא‭ ‬שעת‭ ‬הדחק‭.‬

הפסיד‭ ‬כמה‭ ‬מילים‭ ‬מהמברך

עג‭. ‬ על‭ ‬דרך‭ ‬האמור‭, ‬מי‭ ‬שהפסיד‭ ‬כמה‭ ‬מילים‭ ‬מברכת‭ ‬המבדיל‭, ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬להבדיל‭ ‬בעצמו‭ – ‬יכול‭ ‬להסתכל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬שבידי‭ ‬המבדיל‭ ‬ולומר‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ ‬ההבדלה‭ ‬בעצמו‭.‬

אין‭ ‬לו‭ ‬חוש‭ ‬ריח

עד‭. ‬ אדם‭ ‬שחוש‭ ‬הריח‭ ‬שלו‭ ‬נפגע‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬להריח‭ "‬בשמים‭", ‬והוא‭ ‬מבדיל‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬בשמים‭". ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬יש‭ ‬שם‭ ‬אחרים‭ ‬שיודעים‭ ‬לברך‭ – ‬יברכו‭ ‬הם‭ ‬והוא‭ ‬יענה‭ "‬אמן‭" [‬ויריח‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬למרות‭ ‬שחוש‭ ‬הריח‭ ‬שלו‭ ‬נפגע‭, ‬וראה‭ ‬לקמן‭ ‬פרק‭ ‬מ‭"‬ה‭ ‬סעי‭' ‬ס‭'-‬ס‭"‬ב‭].‬

אין‭ ‬לו‭ ‬חוש‭ ‬ריח‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים

עה‭. ‬ אדם‭ ‬שחוש‭ ‬הריח‭ ‬שלו‭ ‬נפגע‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬להריח‭ "‬בשמים‭" ‬והוא‭ ‬מבדיל‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ [‬קטנים‭ ‬שאינם‭ ‬יודעים‭ ‬לברך‭ ‬בעצמם‭] ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬יברך‭ ‬הוא‭ ‬על‭ ‬הבשמים‭, ‬למרות‭ ‬שאינו‭ ‬מריח‭, ‬והשומעים‭ ‬יענו‭ "‬אמן‭" ‬ויריחו‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬בשמים‭" ‬ויריח‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬עמהם‭.‬

להבדיל‭ ‬אם‭ ‬שכח‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭"‬

עו‭. ‬ מי‭ ‬שמבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬וקודם‭ ‬לכן‭ ‬התפלל‭ "‬ערבית‭" ‬ואמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭ – ‬יכול‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬גם‭ ‬אדם‭ ‬שלא‭ ‬אמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭.‬

הבדלה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

טעם‭ ‬להבדלה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

עז‭. ‬ נוהגים‭ ‬להבדיל‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬ולמנהג‭ ‬זה‭ ‬כמה‭ ‬טעמים‭, ‬ועל‭ ‬פי‭ ‬הפשט‭ ‬מבדילים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬כדי‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬את‭ ‬הצריכים‭ ‬לכך‭, ‬כגון‭: ‬אדם‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬ועמי‭ ‬הארצות‭ ‬שאינם‭ ‬יודעים‭ ‬להבדיל‭.‬

הבדלה‭ ‬סמוך‭ ‬לערבית

עח‭. ‬ מלבד‭ ‬הטעם‭ ‬בהבדלת‭ ‬בית‭ ‬הכנסת‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הפשט‭, ‬ישנם‭ ‬עוד‭ ‬טעמים‭ ‬פנימיים‭ ‬יותר‭ ‬להבדלה‭ ‬זו‭. ‬ואמרו‭ ‬שטוב‭ ‬שלא‭ ‬ישתהה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬בלא‭ ‬הבדלה‭, ‬כי‭ ‬יש‭ ‬בסמיכות‭ ‬זו‭ ‬סגולה‭ ‬להבדילו‭ ‬מכוחות‭ ‬הטומאה‭, ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭, ‬עוד‭ ‬בהיותו‭ ‬בביהכנ‭"‬ס‭ ‬עורכים‭ ‬הבדלה‭.‬

כוונת‭ ‬המבדיל‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

עט‭. ‬ המבדיל‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬צריך‭ ‬לכוון‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השומעים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬וכן‭ ‬השומעים‭ ‬הסומכים‭ ‬על‭ "‬הבדלה‭" ‬זו‭ ‬צריכים‭ ‬לכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

הכרזה‭ ‬שמכוון‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה

פ‭.‬ בעבר‭ ‬היה‭ ‬מנהג‭ ‬על‭ ‬פיו‭ ‬המבדיל‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬מכריז‭ ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬כי‭ ‬הוא‭ ‬מתכוון‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השומעים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ [‬ומזכיר‭ ‬לציבור‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭]. ‬מנהג‭ ‬זה‭ ‬בטל‭ ‬כמעט‭ ‬לגמרי‭, ‬ככל‭ ‬הנראה‭ ‬משום‭ ‬שסומכים‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬שהמבדיל‭ ‬יודע‭ ‬שצריך‭ ‬לכוון‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ [‬והציבור‭ ‬יודע‭ ‬שצריך‭ ‬לכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭]. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬מבדיל‭ ‬אדם‭ ‬שיש‭ ‬חשש‭ ‬שאינו‭ ‬יודע‭ ‬שצריך‭ ‬לכוון‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬יש‭ ‬להכריז‭ ‬ולהזכיר‭ ‬זאת‭.‬

כוונת‭ ‬השומעים

פא‭. ‬ השומעים‭ "‬הבדלה‭" ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬צריכים‭ ‬להתרכז‭ ‬ביותר‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭", ‬משום‭ ‬שאדם‭ ‬השומע‭ ‬ברכה‭ ‬מאחר‭ [‬ומתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭] ‬כאילו‭ ‬אומרה‭ ‬בעצמו‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שהמסיח‭ ‬דעתו‭ ‬מדברי‭ ‬המברך‭ ‬כאילו‭ ‬החסיר‭ ‬מברכתו‭ ‬את‭ ‬דברי‭ ‬המברך‭. ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬טוב‭ ‬להסתכל‭ ‬בכוס‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬שביד‭ ‬המברך‭ ‬כדי‭ ‬לרכז‭ ‬את‭ ‬תשומת‭ ‬הלב‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭", ‬וכלשון‭ ‬הבא‭"‬ח‭: "‬כל‭ ‬אותם‭ ‬שהשליח‭ ‬ציבור‭ ‬מוציאם‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬יתנו‭ ‬עיניהם‭ ‬בכוס‭ ‬בשעת‭ ‬הברכה‭, ‬ולא‭ ‬יזוזו‭ ‬ממקומם‭ ‬עד‭ ‬שיגמור‭ ‬השליח‭ ‬ציבור‭ ‬ברכת‭ ‬המבדיל‭ ‬כולה‭, ‬ולא‭ ‬כאותם‭ ‬הבורים‭ ‬אשר‭ ‬דרכם‭ ‬להשמט‭ ‬אנה‭ ‬ואנה‭ ‬דפונים‭ ‬ללכת‭ ‬ולצאת‭, ‬זה‭ ‬פונה‭ ‬ללבוש‭ ‬מנעליו‭, ‬וזה‭ ‬פונה‭ ‬לחפש‭ ‬אחר‭ ‬בנו‭ ‬או‭ ‬אחר‭ ‬חבירו‭ ‬ללכת‭ ‬עמו‭, ‬ונמצא‭ ‬מסירים‭ ‬דעתם‭ ‬מעיקר‭ ‬ברכת‭ ‬ההבדלה‭, ‬דאין‭ ‬שומעין‭ ‬אותה‭ ‬כולה‭".‬

אדם‭ ‬חשוב‭ ‬בהבדלה‭ ‬בציבור

פב‭. ‬ אדם‭ ‬חשוב‭ ‬השומע‭ ‬הבדלה‭ ‬בציבור‭, ‬אף‭ ‬שאינו‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬באותה‭ ‬הבדלה‭ – ‬יזהר‭ ‬גם‭ ‬כן‭ ‬שלא‭ ‬יתעסק‭ ‬בענינים‭ ‬אחרים‭ ‬בזמן‭ ‬ההבדלה‭, ‬ע‭"‬מ‭ ‬שאחרים‭ ‬היוצאים‭ ‬י‭"‬ח‭ ‬בהבדלה‭ ‬לא‭ ‬ילמדו‭ ‬ממעשיו‭ ‬ויחשבו‭ ‬שמותר‭ ‬להתעסק‭ ‬בשאר‭ ‬דברים‭ ‬בזמן‭ ‬הבדלה‭, ‬וכן‭ ‬יכוף‭ ‬ידיו‭ ‬כדין‭ ‬בברכת‭ ‬האש‭ ‬וכדו‭' ‬ע‭"‬מ‭ ‬שהרואים‭, ‬שלא‭ ‬יודעים‭ ‬שאותו‭ ‬אדם‭ ‬חשוב‭ ‬לא‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בהבדלה‭ ‬הזאת‭, ‬יחשבו‭ ‬שאין‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭.‬

הבדלה‭ ‬בבהכ‭"‬נ‭ ‬ורוצה‭ ‬להבדיל‭ ‬בביתו

פג‭. ‬ השומע‭ "‬הבדלה‭" ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ובדעתו‭ ‬לשוב‭ ‬ולהבדיל‭ ‬בביתו‭ – ‬לא‭ ‬יתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בהבדלת‭ ‬בית‭ ‬הכנסת‭, ‬וטוב‭ ‬יותר‭ ‬אם‭ ‬יכוון‭ ‬בדעתו‭ ‬לא‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬זו‭.‬

עדיף‭ ‬להבדיל‭ ‬לעצמו

פד‭. ‬ טוב‭ ‬יותר‭ ‬לכל‭ ‬אדם‭ ‬להבדיל‭ ‬ולהוציא‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬מאשר‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬שעושה‭ ‬חברו‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬משום‭ ‬שמצווה‭ ‬בו‭ ‬יותר‭ ‬מבשלוחו‭.‬‭ ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬השומע‭ "‬הבדלה‭" ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬אפילו‭ ‬שאינו‭ ‬צריך‭ ‬להבדיל‭ ‬לאחרים‭ – ‬טוב‭ ‬יעשה‭ ‬אם‭ ‬יתכוון‭ ‬לא‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭" ‬זו‭ ‬ויבדיל‭ ‬בביתו‭.‬

ש‭"‬צ‭ ‬שהתכוון‭ ‬לא‭ ‬לצאת‭ ‬י‭"‬ח

פה‭. ‬ שליח‭ ‬ציבור‭ ‬שהבדיל‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬והתכוון‭ ‬לא‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בהבדלת‭ ‬עצמו‭ – ‬יכול‭ ‬לחזור‭ ‬ולהבדיל‭ ‬לעצמו‭ ‬בביתו‭.‬

טעויות‭ ‬בברכות‭ ‬ה‭‬הבדלה

שכח‭ ‬ברכת‭ ‬היין

פו‭. ‬ שכח‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬בהבדלה‭ ‬ולא‭ ‬ברך‭ ‬אותה‭ ‬כלל‭ ‬ועיקר‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬הבדלה‭".‬

שתה‭ ‬לאחר‭ ‬ברכת‭ ‬הגפן

פז‭. ‬ טעה‭ ‬ושתה‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬שברך‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬לפני‭ ‬שברך‭ ‬את‭ ‬שאר‭ ‬הברכות‭ – ‬מביאים‭ ‬לו‭ ‬כוס‭ ‬חדשה‭ ‬וחוזר‭ ‬ומברך‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭",‬‭ ‬וממשיך‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬שאר‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" [‬הטעם‭ ‬לכך‭ ‬שצריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולברך‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬הוא‭, ‬שבעת‭ ‬הברכה‭ ‬לא‭ ‬היה‭ ‬בדעתו‭ ‬לשתות‭ ‬עוד‭ ‬יין‭ ‬חוץ‭ ‬מכוס‭ ‬זו‭].‬

שכח‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬ושתה‭ ‬יין

פח‭. ‬ טעה‭ ‬ושתה‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬שברך‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬לפני‭ ‬שברך‭ ‬את‭ ‬שאר‭ ‬הברכות‭, ‬ובנוסף‭ ‬שכח‭ ‬גם‭ ‬לומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭ – ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולהתפלל‭ "‬ערבית‭" ‬ולומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" [‬כדין‭ ‬אדם‭ ‬ששכח‭ ‬לומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭ ‬וטעם‭ ‬לפני‭ "‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬הכוס‭].‬

טעה‭ ‬בלשונו

פט‭. ‬ התכוון‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הבשמים‭ "‬בורא‭ ‬עצי‭/‬עשבי‭/‬מיני‭ ‬בשמים‭" ‬וטעה‭ ‬בלשונו‭ ‬ואמר‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭", ‬ותיקן‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬ואמר‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬דיבור‭: "‬בורא‭ ‬עצי‭/‬עשבי‭/‬מיני‭ ‬בשמים‭" – ‬עלתה‭ ‬לו‭ ‬ברכת‭ ‬ה‭"‬בשמים‭" ‬ומברך‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬על‭ ‬הנר‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭". ‬אולם‭ ‬אם‭ ‬נזכר‭ ‬אחרי‭ "‬כדי‭ ‬דיבור‭" – ‬צריך‭ ‬לשוב‭ ‬ולברך‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬בשמים‭" ‬וכן‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬אש‭" ["‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬דיבור‭" ‬הוא‭ ‬שיעור‭ ‬הזמן‭ ‬שלוקח‭ ‬לאדם‭ ‬זה‭, ‬בדיבורו‭ ‬הרגיל‭, ‬לומר‭: "‬שלום‭ ‬עליך‭ ‬רבי‭"]. ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬נתכוון‭ ‬בברכתו‭ ‬על‭ ‬הנר‭ – ‬עלתה‭ ‬לו‭ ‬הברכה‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬ומברך‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬על‭ ‬הבשמים‭.‬

שתייה‭ ‬של‭ ‬כוס‭ ‬ה‬הבדלה

שיעור‭ ‬הכוס

צ‭. ‬ לכתחילה‭ ‬ישתה‭ ‬את‭ ‬רוב‭ ‬כוס‭ ‬ההבדלה‭, ‬ואם‭ ‬קשה‭ ‬לו‭ – ‬ישתה‭ ‬שיעור‭ ‬רביעית‭, ‬ואם‭ ‬גם‭ ‬זה‭ ‬קשה‭ ‬לו‭ – ‬ישתה‭ ‬לפחות‭ ‬שעור‭ "‬מלא‭ ‬לוגמיו‭", ‬שהוא‭ ‬רוב‭ "‬רביעית‭" [‬רוב‭ ‬של‭ ‬כ‭- ‬86‭ ‬גרם‭].‬

שתיית‭ ‬רביעית

צא‭. ‬ ישתדל‭ ‬לשתות‭ "‬רביעית‭" ‬שלימה‭ ‬מיין‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬ולא‭ ‬יסתפק‭ ‬ברוב‭ "‬רביעית‭" [‬למרות‭ ‬שמן‭ ‬הדין‭ ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לשתות‭ "‬רביעית‭" ‬שלימה‭ ‬ב‭"‬הבדלה‭"], ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להיכנס‭ ‬למחלוקת‭ ‬הפוסקים‭ ‬בעניין‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭, ‬שהרי‭ ‬נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬אדם‭ ‬ששתה‭ ‬משקה‭ ‬בשיעור‭ ‬שבין‭ "‬כזית‭" [‬כ‭-‬28‭ ‬גר‭'] ‬ל‭"‬רביעית‭" [‬כ‭- ‬86‭ ‬גר‭'] ‬חייב‭ ‬בברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬או‭ ‬לא‭.‬

שתייה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬המבדיל

צב‭. ‬ נהגו‭ ‬שלא‭ ‬להעביר‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬לשומעים‭ ‬היוצאים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬בין‭ ‬בהבדלה‭ ‬שעושים‭ ‬בבית‭ ‬ובין‭ ‬בהבדלה‭ ‬שעושים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬כדי‭ ‬שהמבדיל‭ ‬ישתה‭ "‬רביעית‭" ‬מן‭ ‬היין‭ ‬ויברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬בלא‭ ‬ספק‭. ‬ומלבד‭ ‬זאת‭, ‬כאשר‭ ‬מבדיל‭ ‬לציבור‭, ‬ממילא‭ ‬אין‭ ‬לשתות‭ ‬מכוס‭ ‬ששתו‭ ‬ממנו‭ ‬רבים‭, ‬מפני‭ ‬חשש‭ ‬חולי‭ (‬צוואת‭ ‬ר‭"‬א‭ ‬הגדול‭). ‬אמנם‭, ‬המבדיל‭ ‬בביתו‭ ‬וילדיו‭ ‬הקטנים‭ ‬רוצים‭ ‬לשתות‭ ‬מכוס‭ ‬ההבדלה‭ – ‬יכול‭ ‬לתת‭ ‬להם‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬היין‭ ‬ואין‭ ‬צריך‭ ‬לגעור‭ ‬בהם‭.‬

שתייה‭ ‬מיושב

צג‭. ‬ לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬לשתות‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬מיושב‭.‬

שתייה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬אחרים

צד‭. ‬ מבדיל‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לשתות‭ ‬בעצמו‭ ‬שיעור‭ "‬רביעית‭" ‬מן‭ ‬היין‭ ‬או‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭ – ‬יטעם‭ ‬מעט‭ ‬בעצמו‭ ‬ויתן‭ ‬לאחד‭ ‬מבני‭ ‬ביתו‭ ‬או‭ ‬לחבירו‭ ‬לשתות‭ ‬כשיעור‭, ‬ויאמר‭ ‬המבדיל‭ ‬לחברו‭ ‬קודם‭ ‬שמברך‭ ‬שמכוון‭ ‬להוציאו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בברכה‭.‬

שתייה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬קטן

צה‭. ‬ אם‭ ‬המבדיל‭ ‬ושאר‭ ‬השומעים‭ ‬אינם‭ ‬מסוגלים‭ ‬לשתות‭ – ‬הם‭ ‬יכולים‭ ‬לתת‭ ‬לילד‭ ‬או‭ ‬לילדה‭ [‬אפילו‭ ‬למטה‭ ‬מגיל‭ ‬מצוות‭ ‬ובלבד‭ ‬שמבינים‭] ‬ששמעו‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬לשתות‭ ‬כשיעור‭ ‬ויצאו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

מנהגי‭ ‬ה‭‬הבדלה‭ ‬ומוצ‭"‬ש

שיורי‭ ‬מצווה

צו‭. ‬ קיימים‭ ‬מספר‭ ‬מנהגים‭ ‬באשר‭ ‬לשיירי‭ ‬היין‭ ‬שנותרו‭ ‬בכוס‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭", ‬כדלהלן‭:‬

 • • יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להוסיף‭ ‬על‭ ‬שיירי‭ ‬היין‭ ‬מעט‭ ‬מים‭ ‬ולשתותם‭ (‬ומכיון‭ ‬שמכוון‭ ‬לשתיה‭ ‬זו‭ – ‬נפטר‭ ‬בברכת‭ ‬הגפן‭).‬
 • • יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לרחוץ‭ ‬את‭ ‬העיניים‭ ‬בשיירי‭ ‬היין‭ (‬רמ‭"‬א‭ ‬סי‭' ‬רצ‭"‬ו‭ ‬סעי‭' ‬א‭').‬
 • • יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להעביר‭ ‬מעט‭ ‬מיין‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬המצח‭.‬
 • • יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לתת‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬היין‭ ‬על‭ ‬העצם‭ ‬ה‭"‬לוז‭", ‬והטעם‭ ‬למנהג‭ ‬זה‭ ‬הוא‭, ‬ששיירי‭ ‬מצוה‭ ‬מעכבים‭ ‬את‭ ‬הפורענות‭.‬
 • • יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לשפוך‭ ‬מעט‭ ‬מהיין‭ ‬לתוך‭ ‬כלי‭ ‬ולכבות‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬הנר‭.‬
 • • יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לשפוך‭ ‬מעט‭ ‬מיין‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬הארץ‭ ‬לסימן‭ ‬טוב‭, ‬ויש‭ ‬נמנעים‭ ‬מכך‭ ‬משום‭ ‬שחוששים‭ ‬לביזוי‭ ‬המשקים‭ ‬ולביזוי‭ ‬כוס‭ ‬הברכה‭. ‬למעשה‭ – ‬נוהגים‭ ‬למלא‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬גדותיה‭ ‬כך‭ ‬שיגלוש‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬היין‭ ‬מן‭ ‬הכוס‭ ‬אל‭ ‬הצלחת‭, ‬ובסיום‭ ‬ההבדלה‭ ‬מטפטפים‭ ‬על‭ ‬הארץ‭ ‬את‭ ‬טיפות‭ ‬היין‭ ‬שגלשו‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬מבחוץ‭. ‬אמנם‭, ‬ביין‭ ‬של‭ "‬שביעית‭" – ‬יש‭ ‬להימנע‭ ‬גם‭ ‬מטפטוף‭ ‬טיפות‭ ‬אלה‭ ‬על‭ ‬הארץ‭.‬

אמירת‭ ‬פסוקים‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת

צז‭. ‬ אחרי‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬היה‭ ‬נוהג‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬לומר‭ ‬פסוקי‭: "‬ויתן‭ ‬לך‭ ‬האלוקים‭" ‬וכו‭', ‬כמובא‭ ‬בסידורים‭.‬

חזרה‭ ‬על‭ ‬פסוקים

צח‭. ‬ נוהגים‭ ‬להזכיר‭ ‬בין‭ ‬הפסוקים‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭ ‬בשמואל‭: "‬ואמרתם‭ ‬כה‭ ‬לחי‭ ‬ואתה‭ ‬שלום‭ ‬וביתך‭ ‬שלום‭ ‬וכל‭ ‬אשר‭ ‬לך‭ ‬שלום‭". ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬פסוק‭ ‬זה‭ ‬שש‭ ‬פעמים‭, ‬כדי‭ ‬להמשיך‭ ‬ממנו‭ ‬שפע‭ "‬שלום‭" ‬לששת‭ ‬ימי‭ ‬החול‭.‬

הזכרת‭ "‬אליהו‭ ‬הנביא‭"‬

צט‭. ‬ נוהגים‭ ‬להזכיר‭ ‬את‭ ‬אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬במוצ‭"‬ש‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬ששליח‭ ‬הציבור‭ ‬והקהל‭ ‬מזכירים‭ ‬אותו‭ ‬בהבדלה‭ ‬שעושים‭ ‬בית‭ ‬הכנסת‭, ‬אך‭ ‬המנהג‭ ‬הוא‭ ‬שכל‭ ‬אחד‭ ‬מזכירו‭ ‬בביתו‭.‬

טעמים‭ ‬להזכרתו

ק‭. ‬ יש‭ ‬מספר‭ ‬טעמים‭ ‬למנהג‭ ‬להזכיר‭ ‬את‭ ‬אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬דווקא‭ ‬ב‭"‬מוצאי‭ ‬שבת‭":‬

 • • אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬עתיד‭ ‬לבשר‭ ‬את‭ ‬הגאולה‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬אליהו‭ ‬בא‭ ‬בערבי‭ ‬שבתות‭ ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להטריח‭ ‬את‭ ‬ישראל‭ ‬העסוקים‭ ‬בהכנת‭ ‬צרכי‭ ‬שבת‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬דווקא‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬מיד‭ ‬כשיכול‭ ‬לבוא‭ ‬אליהו‭ ‬אנו‭ ‬מעוררים‭ ‬את‭ ‬הציפייה‭ ‬לבואו‭.‬
 • • אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬עתיד‭ ‬לבשר‭ ‬את‭ ‬הגאולה‭ ‬הקשורה‭ ‬לשמירת‭ ‬השבת‭, ‬כפי‭ ‬שאמרו‭ ‬חכמים‭: "‬אלמלא‭ ‬שמרו‭ ‬ישראל‭ ‬שתי‭ ‬שבתות‭ ‬מיד‭ ‬נגאלין‭", ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬דווקא‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬אנו‭ ‬מבקשים‭ ‬את‭ ‬בואו‭ ‬בזכות‭ ‬שמירת‭ ‬השבת‭.‬
 • • אמרו‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬שבכל‭ ‬מוצ‭"‬ש‭ ‬אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬יושב‭ ‬בגן‭ ‬עדן‭ ‬תחת‭ ‬עץ‭ ‬החיים‭ ‬וכותב‭ ‬את‭ ‬זכויותיהם‭ ‬של‭ ‬שומרי‭ ‬השבת‭ ‬מעם‭ ‬ישראל‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬דווקא‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬אנו‭ ‬מעוררים‭ ‬אותו‭ ‬לכתוב‭ ‬את‭ ‬זכויותינו‭.‬
 • • כתב‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭ ‬שמנהג‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭ ‬לומר‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭: "‬אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬זכור‭ ‬לטוב‭" ‬ק‭"‬ל‭ [‬130‭] ‬פעמים‭, ‬כמניין‭ "‬אליהו‭ ‬הנביא‭" ‬בתוספת‭ ‬עשר‭ ‬אותיות‭. ‬וכתב‭ ‬עוד‭, ‬שארבע‭ ‬התיבות‭: "‬אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬זכור‭ ‬לטוב‭" ‬עולים‭ ‬בגימטריא‭ ‬ארבע‭ ‬מאות‭, ‬להכניע‭ ‬ארבע‭ ‬מאות‭ ‬כוחות‭ ‬של‭ ‬סטרא‭ ‬אחרא‭, ‬בסוד‭ ‬הכתוב‭: "‬והנה‭ ‬עשו‭ ‬בא‭ ‬וארבע‭ ‬מאות‭ ‬איש‭ ‬עמו‭", ‬וכוחות‭ ‬אלו‭ ‬היו‭ ‬מוכנעים‭ ‬בשבת‭. ‬ועוד‭ ‬כתב‭, ‬שגנוזות‭ ‬במילים‭ ‬אלה‭ ‬כוונות‭ ‬של‭ ‬מזון‭ ‬ופרנסה‭ [‬כפי‭ ‬שהאשה‭ ‬הצרפתית‭ ‬ניזונה‭ ‬בזכות‭ ‬אליהו‭], ‬וכן‭ ‬כוונות‭ ‬של‭ ‬זיכרון‭.‬

פתיתח‭ ‬אליהו

קא‭. ‬ יש‭ ‬מוסיפים‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬קטע‭ ‬הזוהר‭: "‬פתח‭ ‬אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬זכור‭ ‬לטוב‭ ‬ואמר‭".‬

פסוקים‭ ‬שמוזכר‭ ‬בהם‭ ‬אליהו

קב‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הפסוקים‭ ‬שנזכר‭ ‬בהם‭ "‬אליהו‭" ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬בזה‭ ‬סגולה‭ ‬לזיכרון‭, ‬ולכך‭ ‬שיהיו‭ ‬דרכיו‭ ‬מוצלחים‭ ‬באותו‭ ‬שבוע‭.‬

תשלומי‭ ‬הבדלה

שכח‭ ‬ולא‭ ‬הבדיל‭ ‬במוצ‭"‬ש

קג‭. ‬ שכח‭ ‬או‭ ‬נאנס‭ ‬ולא‭ ‬הבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬צריך‭ ‬להבדיל‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ [‬הדבר‭ ‬מצוי‭ ‬בבני‭ ‬חו‭"‬ל‭ ‬שיוצאת‭ ‬אצלם‭ ‬השבת‭ ‬מאוחר‭ ‬מאוד‭ ‬ומרדימים‭ ‬את‭ ‬ילדיהם‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭ ‬ועושים‭ ‬הבדלה‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭].‬

אכל‭ ‬ללא‭ ‬הבדלה

קד‭. ‬ לא‭ ‬הבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ואכל‭ ‬בלא‭ "‬הבדלה‭" – ‬מבדיל‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬ומברך‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬על‭ ‬היין‭ ‬וטועם‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬היין‭ ‬מיד‭, ‬ומברך‭ ‬ברכת‭ ‬‭"‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬ללא‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭ ‬ומהרהר‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭ ‬בלבו‭, ‬ואינו‭ ‬מברך‭ ‬על‭ "‬נר‭" ‬ולא‭ ‬על‭ "‬בשמים‭".‬

ההבדלה‭ ‬ביום‭ ‬ראשון

קה‭. ‬ לא‭ ‬הבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ומבדיל‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬ולא‭ ‬טעם‭ ‬כלום‭ ‬מצאת‭ ‬השבת‭ ‬ועד‭ ‬ל‭"‬הבדלה‭" – ‬מברך‭ ‬ברכת‭ "‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬בשם‭ ‬ומלכות‭ ‬‭[‬וכן‭ ‬ברכת‭ ‬ה‭"‬יין‭" ‬בשם‭ ‬ומלכות‭] ‬אבל‭ ‬לא‭ ‬מברך‭ ‬לא‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬נר‭" ‬ולא‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬בשמים‭".‬

הבדלה‭ ‬עד‭ ‬יום‭ ‬שלישי

קו‭. ‬ לא‭ ‬הבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬וגם‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬לא‭ ‬הבדיל‭ – ‬מבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬עד‭ ‬יום‭ ‬שלישי‭, ‬ומברך‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬בשם‭ ‬ומלכות‭,‬‭ ‬ויטעם‭ ‬מעט‭ ‬ויברך‭ ‬ברכת‭ "‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭.‬

זהירות‭ ‬בהבדלה‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬שבמוצאי‭ ‬שבת

קז‭. ‬ צריך‭ ‬להיזהר‭ ‬בליל‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬במוצ‭"‬ש‭ ‬להבדיל‭ ‬מתוך‭ ‬המחזור‭, ‬שלא‭ ‬להתבלבל‭ ‬ולא‭ ‬לשכוח‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬ההבדלה‭.‬

קח‭. ‬ אם‭ ‬שכח‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬ההבדלה‭ ‬בקידוש‭ ‬של‭ ‬ליל‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬במוצ‭"‬ש‭ – ‬ראה‭ ‬לקמן‭ ‬פרק‭ ‬מ‭"‬ז‭ ‬סעי‭' ‬ח‭'-‬ט‭'.‬

שכח‭ ‬להבדיל‭ ‬ביום‭ ‬טוב

קט‭. ‬ נאנס‭ ‬או‭ ‬שכח‭ ‬להבדיל‭ ‬במוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ – ‬ראה‭ ‬לקמן‭ ‬פרק‭ ‬מ‭"‬ז‭ ‬סעי‭' ‬ב‭'.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים